početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Obiteljska kuća - kuća sa tri broja 
Lokacija - Prozor


Obiteljska kuća Živkovića 
Lokacija - Orašje


Objekat depoa Historijskog arhiva Sarajeva u Čadrdžinoj 90 
Lokacija - Sarajevo


Objekat u ulici Čekaluša 14 
Lokacija - Sarajevo


Objekat u ulici Maršala Tita broj 27  
Lokacija - Sarajevo


Objekti (drveno postrojenje Dmitra Reljića; Mlin za žito Jove Štikovca; Postrojenje za pilanje drvene građe Steve Majtorovića) na rijeci Unac u Martin Brodu 
Lokacija - Bihać


Odžačka džamija 
Lokacija - Odžak


Oficirske vile iz perioda austrougarske uprave u Žegarskoj aleji 
Lokacija - Bihać


Olimpijski stadion Koševo 
Lokacija - Sarajevo


Opijačeva kuća u Stocu 
Lokacija - Stolac


Osamljeni stećak stub u Par selu 
Lokacija - Tuzla


Osman kapetanova medresa 
Lokacija - Gračanica


Osnovna škola "15. april" Doboj 
Lokacija - Kakanj


Osnovna škola "Husein efendija Đozo" 
Lokacija - Goražde


Ostaci Hiže bosanske crkve Dubac u Batovu 
Lokacija - Čajniče


Ostaci kule i obora Starog grada Rmanj u Martin Brodu 
Lokacija - Bihać


Ostaci rimske građevine i srednjovjekovne crkve Tavanjak (Crkvenište) u Prnjavoru Malom 
Lokacija - Banja Luka


Ostaci rimskog naselja i kasnoantička grobnica Crkvina u Šargovcu 
Lokacija - Banja Luka


Ostaci zidova porušenog franjevačkog samostana u Gornjoj Skakavi 
Lokacija - Brčko
 Izlistano 19 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: