početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Gazanferbegova džamija  
Lokacija - Višegrad


Gazijska džamija 
Lokacija - Gradačac


Gmajna u mjesnoj zajednici Glinica 
Lokacija - Velika Kladuša


Gora Vučijak 
Lokacija - Lukavac


Gornjačka džamija 
Lokacija - Derventa


Gornji grad 
Lokacija - Srebrenica


Gospodska ulica  
Lokacija - Banja Luka


Gožuljska džamija 
Lokacija - Ljubuški


Grad na Pjenavcu i nekropola sa stećcima 
Lokacija - Han Pijesak


Gradašćevića kuća 
Lokacija - Gradačac


Građevina (kuća stara 400 godina) 
Lokacija - Sarajevo


Gradina - Ostaci srednjovjekovnog grada u Strmici 
Lokacija - Šekovići


Gradina - Srednjovjekovna utvrda i nekropola Kaursko groblje u naseljenom mjestu Putiš 
Lokacija - Busovača


Gradina Lib 
Lokacija - Tomislavgrad


Gradina na Zlatištu 
Lokacija - Sarajevo


Gradina Vrela 
Lokacija - Bosanski Brod


Graditeljska cjelina austrogarskog puta sa tvrđavama (4) u Gornjoj Opini 
Lokacija - Mostar


Graditeljska cjelina Donji Grad Cazin u Cazinu (kuća Ibre Alagića, zgrada Gimnazije, zgrada općinske uprave, Stara pošta i zgrada stare finansijske službe) 
Lokacija - Cazin


Graditeljska cjelina Svetosavske ulice (bivše ulice Maršala Tita)  
Lokacija - Bosanska Dubica / Kozarska Dubica


Graditeljska cjelina turbe travničkog muftije Muhamed efendije i njegove žene Ajiša-hanume i Rudolfova (Lutvina) kafana na Derventi 
Lokacija - Travnik


Gradska džamija  
Lokacija - Jablanica


Gradska džamija  
Lokacija - Bratunac


Grdijevička džamija  
Lokacija - Foča


Grčko groblje - Medvjedice, Tarčin  
Lokacija - Hadžići


Grljevića kula u Uzinovićima-Podina 
Lokacija - Stolac


Groblje "Gomila" u Donjem Velikom Ograđeniku 
Lokacija - Čitluk


Groblje "Josipovac" u Slavinovićima 
Lokacija - Tuzla


Groblje Gavrića u Gornjoj Jošavci 
Lokacija - Čelinac


Groblje Oputalj u Velinom selu 
Lokacija - Čelić


Groblje tenkova na Karušama, MZ Matuzići 
Lokacija - Doboj Jug


Groblje u Gornjoj Blatnici 
Lokacija - Čitluk


Grupa stećaka sa lokacije Pavlovac u Lukavici 
Lokacija - Lukavica
 Izlistano 32 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: