početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Radnički dom 
Lokacija - Drvar


Rahićka džamija  
Lokacija - Brčko


Ratajska džamija (Begovska, Čengića džamija)  
Lokacija - Foča


Reljef akademskog kipara Vladimira Herljevića u bedemu Kapetanove kule 
Lokacija - Bihać


Rimska (Kosorska) ćuprija u Blagaju 
Lokacija - Mostar


Rimske terme 
Lokacija - Tomislavgrad


Rimski lokalitet gradina Sastavci 
Lokacija - Sanski Most


Rimski metalurški pogon Stratinska 1 u Stratinskoj-Pranjićima 
Lokacija - Banja Luka


Rimski most na rijeci Šujica 
Lokacija - Tomislavgrad


Rimski spomenik i srednjovjekovna nekropola Mramorje u Golešima-Đurđevićima 
Lokacija - Banja Luka


Rimski termincijski natpis Blizanci u Vaganu 
Lokacija - Šipovo


Rimsko groblje 
Lokacija - Čajniče


Rimsko naselje i kasnoantička bazilika Grič-Pauša u Raštanima 
Lokacija - Banja Luka


Rimsko naselju Kućerine u Golešima-Đurđevićima 
Lokacija - Banja Luka


Rodna kuća Zuke Džumhura  
Lokacija - Konjic


Rovinjska džamija 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Rt Kula u Dračevu 
Lokacija - Čapljina
 Izlistano 17 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: