početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Vakufska palata  
Lokacija - Banja Luka


Vijadukt Sjekose 
Lokacija - Čapljina


Vila "Solvay" 
Lokacija - Lukavac


Vila - Upravna zgrada i tehnički muzej 
Lokacija - Zavidovići


Vila Andraša Skibara 
Lokacija - Zvornik


Vila Bozić  
Lokacija - Banja Luka


Vila sa kulom Mehmeda ef. Spahića na Pijesku 
Lokacija - Mostar


Visuć grad 
Lokacija - Drvar


Vještačka nekropola sa 84 stećka na obali Bilečkog jezera  
Lokacija - Bileća


Voda u selu Biljačić 
Lokacija - Zavidovići


Vojna utvrda Strač 
Lokacija - Trebinje


Vojno groblje - šehitluci u Samoboru 
Lokacija - Goražde/Novo Goražde
 Izlistano 12 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: