početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Džafer-begova džamija  
Lokacija - Foča


Džafića han u Donjem Moštru 
Lokacija - Visoko


Džamija Ahmed-age Krpića 
Lokacija - Bijeljina


Džamija Ahmed-bega Salihbegovića  
Lokacija - Bijeljina


Džamija Ahmed-paše Budimlije - Bijela džamija 
Lokacija - Gračanica


Džamija Ahmeda Topalovića  
Lokacija - Čapljina


Džamija Atmačići  
Lokacija - Ugljevik


Džamija Azizija 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Džamija Azizija u Glinjama 
Lokacija - Ugljevik


Džamija Babići  
Lokacija - Gračanica


Džamija Batovo - Sočice  
Lokacija - Rogatica


Džamija Begzija (Gradska džamija) 
Lokacija - Glamoč


Džamija Beksuja 
Lokacija - Zvornik


Džamija Biberovo Polje  
Lokacija - Gradačac


Džamija Bivolje Brdo  
Lokacija - Čapljina


Džamija Bogušići  
Lokacija - Goražde


Džamija Borojevići 
Lokacija - Stolac


Džamija Brajlovići u Hadžićima 
Lokacija - Goražde


Džamija Brda 
Lokacija - Srebrenik


Džamija Brdo  
Lokacija - Rogatica


Džamija Brezovača 
Lokacija - Banovići


Džamija Brka Stara 
Lokacija - Brčko


Džamija Brnjik  
Lokacija - Čelić


Džamija Brod 
Lokacija - Brčko


Džamija Crnići 
Lokacija - Stolac


Džamija Dašnica 
Lokacija - Bijeljina


Džamija Đedovići  
Lokacija - Rogatica


Džamija Delić - Gornja džamija 
Lokacija - Gračanica


Džamija Derviš-bega Šetića  
Lokacija - Rogatica


Džamija Divič  
Lokacija - Srebrenica


Džamija Dizdaruša 
Lokacija - Brčko


Džamija Djedino  
Lokacija - Živinice


Džamija Doljani  
Lokacija - Jablanica


Džamija Donja Kamenica 
Lokacija - Srebrenica


Džamija Donja Obodnica 
Lokacija - Tuzla


Džamija Donja Višča  
Lokacija - Živinice


Džamija Donje Hrasno  
Lokacija - Kalesija


Džamija Donji Doborovci  
Lokacija - Gračanica


Džamija Donji Humci  
Lokacija - Čelić


Džamija Donji Rainci - stara  
Lokacija - Kalesija


Džamija Dračevice  
Lokacija - Mostar


Džamija Drinjača  
Lokacija - Zvornik


Džamija Drinsko  
Lokacija - Višegrad


Džamija Dubrave 1  
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Džamija Dubrave 2  
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Džamija Đulići 
Lokacija - Zvornik


Džamija Džafer-bega  
Lokacija - Goražde


Džamija Džakule  
Lokacija - Gračanica


Džamija Džebari  
Lokacija - Živinice


Džamija džemata Gračanica u Živinicama 
Lokacija - Živinice


Džamija Džihani  
Lokacija - Čelić


Džamija Čande  
Lokacija - Brčko


Džamija Čekanići  
Lokacija - Srebrenik


Džamija Čelić Brdo  
Lokacija - Čelić


Džamija Fethija u Starom Teočak 
Lokacija - Teočak


Džamija Glodi 
Lokacija - Zvornik


Džamija Glumina 
Lokacija - Zvornik


Džamija Godimlje (Careva džamija)  
Lokacija - Rogatica


Džamija Gornja Kalesija 
Lokacija - Kalesija


Džamija Gornja Lipnica 
Lokacija - Tuzla


Džamija Gornja Miričina 
Lokacija - Gračanica


Džamija Gornja Orahovica I  
Lokacija - Gračanica


Džamija Gornje Brdo  
Lokacija - Kalesija


Džamija Gornje Živinice 
Lokacija - Živinice


Džamija Gornji Bašigorci 
Lokacija - Živinice


Džamija Gornji Doborovci  
Lokacija - Gračanica


Džamija Gornji Lukavac - Donji džemat  
Lokacija - Gradačac


Džamija Gornji Lukavac- Gornji džemat  
Lokacija - Gradačac


Džamija Gornji Moranci  
Lokacija - Srebrenik


Džamija Gornju Humci  
Lokacija - Čelić


Džamija Grborezi  
Lokacija - Livno


Džamija Grivice 
Lokacija - Banovići


Džamija Guber  
Lokacija - Livno


Džamija Guvnine u Donjim Vranjevićima, Blagaj 
Lokacija - Mostar


Džamija Hasan-bega Hasanbegovića  
Lokacija - Gacko


Džamija Hasići  
Lokacija - Zvornik


Džamija Huremi 
Lokacija - Srebrenik


Džamija Husein kapetana u Ključu 
Lokacija - Gacko


Džamija Husejnovići  
Lokacija - Teočak


Džamija Ilovača  
Lokacija - Goražde


Džamija Jahijina u Srednjoj Trnovi 
Lokacija - Ugljevik


Džamija Janjari  
Lokacija - Ugljevik


Džamija Jasenica  
Lokacija - Čapljina


Džamija Jasikovac 
Lokacija - Teočak


Džamija Jelovo Brdo  
Lokacija - Kalesija


Džamija Jošanica 
Lokacija - Zvornik


Džamija Kaoštice 
Lokacija - Višegrad


Džamija Kaza Mustafa-paše  
Lokacija - Rudo


Džamija Kjethoda - Brđanska 
Lokacija - Tuzla


Džamija Klisa  
Lokacija - Zvornik


Džamija Kljuna  
Lokacija - Nevesinje


Džamija Kovačević u Koraju  
Lokacija - Lopare


Džamija Kovačevići 
Lokacija - Zvornik


Džamija Kovači  
Lokacija - Živinice


Džamija Kovanj  
Lokacija - Rogatica


Džamija Košutica - Sokolac  
Lokacija - Rogatica


Džamija Kraljevići  
Lokacija - Zvornik


Džamija Kramer selo - Batovo  
Lokacija - Rogatica


Džamija Krčevina  
Lokacija - Gradačac


Džamija Križevići  
Lokacija - Zvornik


Džamija Križevići II 
Lokacija - Zvornik


Džamija Kruševljani  
Lokacija - Nevesinje


Džamija Kula Grad I  
Lokacija - Zvornik


Džamija Kula Grad II 
Lokacija - Zvornik


Džamija Lokve  
Lokacija - Čapljina


Džamija Lubarda sa mezarjem i haremom 
Lokacija - Bužim


Džamija Lubardići  
Lokacija - Rogatica


Džamija Lukavac - Prnjavor  
Lokacija - Gračanica


Džamija Lukavica - Ograđenica  
Lokacija - Gračanica


Džamija Mahmut Mahala  
Lokacija - Gradačac


Džamija Malešići  
Lokacija - Gračanica


Džamija Maoča Nova 
Lokacija - Brčko


Džamija Maoča Stara  
Lokacija - Brčko


Džamija Međaš  
Lokacija - Kalesija


Džamija Međeđa  
Lokacija - Zvornik


Džamija Mediđa Donja  
Lokacija - Gradačac


Džamija Mediđa Gornja  
Lokacija - Gradačac


Džamija Mehmed Bajraktara Fazlagića  
Lokacija - Gacko


Džamija Mehmed Salih Vedžihi paše-Janjica  
Lokacija - Bijeljina


Džamija Mehmed Spahije Zvizdića  
Lokacija - Gacko


Džamija Mehmed Spahije Zvizdića u Ključu 
Lokacija - Gacko


Džamija Mehmed-bega i Ali-bega Preljubovića (džamija Dašnica) 
Lokacija - Bijeljina


Džamija Mehmed-paše Sokolovića  
Lokacija - Rudo


Džamija Miljanovci - stara  
Lokacija - Kalesija


Džamija Miričino Polje  
Lokacija - Gračanica


Džamija Murati 
Lokacija - Srebrenik


Džamija Mustafe Ljubinca (Kizlar-agina džamija) 
Lokacija - Ljubinje


Džamija na Gubavici 
Lokacija - Mostar


Džamija na Kušlatu 
Lokacija - Zvornik


Džamija na Starom Gradu 
Lokacija - Ključ


Džamija na Vidikovcu 
Lokacija - Srebrenica


Džamija na Vidikovcu - Begića džamija  
Lokacija - Srebrenica


Džamija Nahvioci  
Lokacija - Čelić


Džamija Nezuk  
Lokacija - Zvornik


Džamija Novalići  
Lokacija - Gradačac


Džamija Novo Selo  
Lokacija - Srebrenica


Džamija Novoseoci - Sokolac  
Lokacija - Rogatica


Džamija Obradovačka (Selmijja džamija)  
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Džamija Oglečeva  
Lokacija - Goražde


Džamija Oglečeva u Nevorićima 
Lokacija - Goražde/Novo Goražde


Džamija Ograđenovac  
Lokacija - Brčko


Džamija Omerbegovača 
Lokacija - Brčko


Džamija Oplećan  
Lokacija - Tomislavgrad


Džamija Orahovica Rijeka  
Lokacija - Gračanica


Džamija Osječani  
Lokacija - Goražde


Džamija Osman-paše Kazanca 
Lokacija - Nevesinje


Džamija Ostrožac  
Lokacija - Jablanica


Džamija Ošanjići 
Lokacija - Stolac


Džamija Palanka  
Lokacija - Brčko


Džamija Pasci 
Lokacija - Tuzla


Džamija Plješivac 
Lokacija - Stolac


Džamija Podgora u Župči 
Lokacija - Breza


Džamija Podgradac  
Lokacija - Rogatica


Džamija Podhum  
Lokacija - Livno


Džamija Pomol-Derventa 
Lokacija - Vlasenica


Džamija Popov Most 
Lokacija - Foča


Džamija Prenj  
Lokacija - Čapljina


Džamija Prijeko Brdo  
Lokacija - Gračanica


Džamija Rajska 
Lokacija - Gradačac


Džamija Rakitnica  
Lokacija - Rogatica


Džamija Ratkovići  
Lokacija - Čelić


Džamija Ravne  
Lokacija - Zvornik


Džamija Rašljani  
Lokacija - Brčko


Džamija Rašljevo - Mahala  
Lokacija - Gračanica


Džamija Redžić  
Lokacija - Zvornik


Džamija Rečice  
Lokacija - Čapljina


Džamija Rešetnica  
Lokacija - Goražde


Džamija Rotimlja 
Lokacija - Stolac


Džamija sa mezaristanom u Ćivama Atik džamija 
Lokacija - Kalesija


Džamija sa pratećim sadržajima - Plane  
Lokacija - Tuzla


Džamija Sapna  
Lokacija - Zvornik


Džamija Selimovići  
Lokacija - Zvornik


Džamija Seljublje 
Lokacija - Kalesija


Džamija Seona 
Lokacija - Banovići


Džamija Sinan-paše Sijerčića  
Lokacija - Goražde


Džamija Skočić (Hadži Nurbeg džamija)  
Lokacija - Zvornik


Džamija Skugrići 
Lokacija - Vlasenica


Džamija Slavinovići 
Lokacija - Tuzla


Džamija Sokol 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Džamija Sovići  
Lokacija - Jablanica


Džamija Srnice Gornje  
Lokacija - Gradačac


Džamija Stipaniči  
Lokacija - Tomislavgrad


Džamija Struge  
Lokacija - Čapljina


Džamija Sukija (Hisečka džamija) 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Džamija Sultanije Fatime  
Lokacija - Foča


Džamija Sultanovići 
Lokacija - Srebrenica


Džamija Teočak centar  
Lokacija - Teočak


Džamija Treštenica  
Lokacija - Banovići


Džamija Trnovci  
Lokacija - Gračanica


Džamija Tutnjevac  
Lokacija - Srebrenik


Džamija u Avtovcu 
Lokacija - Gacko


Džamija u Bakunovićima  
Lokacija - Srebrenik


Džamija u Bandolu 
Lokacija - Travnik


Džamija u Behramima  
Lokacija - Srebrenik


Džamija u Berkovici Puračić 
Lokacija - Lukavac


Džamija u Bezujnom 
Lokacija - Čajniče


Džamija u Bijeljanima 
Lokacija - Bileća


Džamija u Bikodžama Puračić 
Lokacija - Lukavac


Džamija u Bilalićima  
Lokacija - Teočak


Džamija u Bjelimićima 
Lokacija - Konjic


Džamija u Bokaviću Puračić 
Lokacija - Lukavac


Džamija u Cerskoj 
Lokacija - Vlasenica


Džamija u Daljegoštu - nova  
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Devetaku Pazarić 
Lokacija - Sarajevo


Džamija u Dobrunu 
Lokacija - Višegrad


Džamija u Donjem Čičevu 
Lokacija - Trebinje


Džamija u Donjim Dubravama 
Lokacija - Živinice


Džamija u Donjim Morancima - Čitlučka džamija 
Lokacija - Srebrenik


Džamija u Donjim Tarevcima 
Lokacija - Modriča


Džamija u Donjoj Drežnici 
Lokacija - Mostar


Džamija u Donjoj Seonici 
Lokacija - Konjic


Džamija u Dugama (Ali-pašina džamija) 
Lokacija - Prozor


Džamija u Dželikanima  
Lokacija - Srebrenik


Džamija u Čeljevu 
Lokacija - Čapljina


Džamija u Čuhovićima 
Lokacija - Konjic


Džamija u Glavatičevu 
Lokacija - Konjic


Džamija u Glavicama 
Lokacija - Bugojno


Džamija u Gnojnici Puračić 
Lokacija - Lukavac


Džamija u Godijenu (džamija Mustaj-bega Šuvalije)  
Lokacija - Foča


Džamija u Golinjevu 
Lokacija - Livno


Džamija u Gornjim Dubravama 
Lokacija - Živinice


Džamija u Gornjim Poljicama Puračić 
Lokacija - Lukavac


Džamija u Gornjim Tarevcima  
Lokacija - Modriča


Džamija u Gornjoj Drežnici 
Lokacija - Mostar


Džamija u Gornjoj Duboštici Puračić 
Lokacija - Lukavac


Džamija u Gradskoj 
Lokacija - Ljubuški


Džamija u Gračanici 
Lokacija - Gacko


Džamija u Grevićima 
Lokacija - Prozor


Džamija u Hunkovićima 
Lokacija - Čajniče


Džamija u Huskićima Puračić 
Lokacija - Lukavac


Džamija u Idbru 
Lokacija - Konjic


Džamija u Izbišnom 
Lokacija - Foča


Džamija u Jabuci 
Lokacija - Foča / Ustikolina


Džamija u Jakešu 
Lokacija - Modriča


Džamija u Jaseniku 
Lokacija - Konjic


Džamija u Jeleču (Sinan-pašina džamija) 
Lokacija - Foča


Džamija u Jelovče selu 
Lokacija - Gradačac


Džamija u Ježincu 
Lokacija - Srebrenik


Džamija u Kleku 
Lokacija - Prozor


Džamija u Klotijevcu  
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Kosoru, Blagaj 
Lokacija - Mostar


Džamija u Kovačevu Polju 
Lokacija - Prozor


Džamija u Kozluku  
Lokacija - Zvornik


Džamija u Kreči 
Lokacija - Goražde


Džamija u Kruščici (Habibijina džamija) 
Lokacija - Konjic


Džamija u Kruševdolu  
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Kruševici Puračić 
Lokacija - Lukavac


Džamija u Kružnju 
Lokacija - Mostar


Džamija u Kuli 
Lokacija - Gacko


Džamija u Lastvi Korjenići 
Lokacija - Trebinje


Džamija u Liješću  
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Liskovcu 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Džamija u Lišnji sa dva turbeta 
Lokacija - Prijedor


Džamija u Ljenobudu  
Lokacija - Srebrenik


Džamija u Ljubinju 
Lokacija - Ljubinje


Džamija u Mahali 
Lokacija - Rogatica


Džamija u Miletkovićima 
Lokacija - Čajniče


Džamija u Miletkovićima (nišani) 
Lokacija - Čajniče


Džamija u mjestu Dročine-Kratina 
Lokacija - Foča


Džamija u Modričkom Lugu 
Lokacija - Modriča


Džamija u Mostaćima 
Lokacija - Trebinje


Džamija u Neumu 
Lokacija - Neum


Džamija u Novom Naselju (Salaš) 
Lokacija - Bijeljina


Džamija u Odžaku u naselju Donja Presjenica 
Lokacija - Trnovo


Džamija u Omačini (Magribija džamija) 
Lokacija - Rudo


Džamija u Omačini (Magribija džamija) 
Lokacija - Rudo


Džamija u Omerovićima 
Lokacija - Tomislavgrad


Džamija u Opličiću 
Lokacija - Čapljina


Džamija u Orahovicama 
Lokacija - Višegrad


Džamija u Orahovici Puračić 
Lokacija - Lukavac


Džamija u Orašcu 
Lokacija - Visoko


Džamija u Osmačama  
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Parsovićima 
Lokacija - Konjic


Džamija u Peći - nova  
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Peći - stara  
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Piskavici 
Lokacija - Gračanica


Džamija u Pobrišću 
Lokacija - Ljubuški


Džamija u Podhumu 
Lokacija - Konjic


Džamija u Pribidolu 
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Pridvorcima Trebinje 
Lokacija - Trebinje


Džamija u Pridvorici 
Lokacija - Gacko


Džamija u Prokosoviću Puračić 
Lokacija - Lukavac


Džamija u Puračiću 
Lokacija - Lukavac


Džamija u Radovčićima  
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Repovcima 
Lokacija - Konjic


Džamija u Rovašima 
Lokacija - Vlasenica


Džamija u selu Bajvati 
Lokacija - Zavidovići


Džamija u Seoni  
Lokacija - Srebrenik


Džamija u Setihovu 
Lokacija - Rudo


Džamija u Skelanima 
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Skočigrmu Korjenići 
Lokacija - Trebinje


Džamija u Skrobučanima 
Lokacija - Prozor


Džamija u Sladnoj - Hrvati  
Lokacija - Srebrenik


Džamija u Slatini 
Lokacija - Foča


Džamija u Sniježnici  
Lokacija - Teočak


Džamija u Srednjoj Duboštici Puračić 
Lokacija - Lukavac


Džamija u Starom selu kod Mrkonjić Grada 
Lokacija - Mrkonjić Grad


Džamija u Strgačini (Nanićeva džamija) 
Lokacija - Rudo


Džamija u Strmici (Bajrakli džamija) 
Lokacija - Rudo


Džamija u Studenčici 
Lokacija - Konjic


Džamija u Suhoj 
Lokacija - Živinice


Džamija u Sućesci 
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Svinjarini 
Lokacija - Mostar


Džamija u Svojatu Živinice 
Lokacija - Živinice


Džamija u Tasovčićima 
Lokacija - Čapljina


Džamija u Tihićima  
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Tinji Gornjoj  
Lokacija - Srebrenik


Džamija u Tokoljacima - nova  
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Tokoljacima - stara  
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Trubarima  
Lokacija - Srebrenica


Džamija u Tuhobiću 
Lokacija - Konjic


Džamija u Tupkoviću 
Lokacija - Živinice


Džamija u Ugru Puračić 
Lokacija - Lukavac


Džamija u Varvari 
Lokacija - Prozor


Džamija u Vikoču (Kodža Musa-pašina džamija) 
Lokacija - Foča


Džamija u Višićima 
Lokacija - Čapljina


Džamija u Vlahovićima 
Lokacija - Višegrad


Džamija u Vraniću 
Lokacija - Kotor Varoš


Džamija u Zahirovićima 
Lokacija - Srebrenik


Džamija u Ćehajama  
Lokacija - Srebrenik


Džamija u Šadićima 
Lokacija - Foča


Džamija u Šljedovićima 
Lokacija - Rogatica


Džamija u Šuici 
Lokacija - Tomislavgrad


Džamija u Žepi 
Lokacija - Rogatica


Džamija u Žigovima 
Lokacija - Goražde


Džamija u Žlijebu 
Lokacija - Višegrad


Džamija u Župi Korjenići 
Lokacija - Trebinje


Džamija Velino Selo 
Lokacija - Čelić


Džamija Vida II 
Lokacija - Gradačac


Džamija Vidorija 
Lokacija - Bosanski Novi / Novi Grad


Džamija Vitnica Han  
Lokacija - Zvornik


Džamija Vragolovi  
Lokacija - Rogatica


Džamija Vranići 
Lokacija - Goražde


Džamija Vranovići  
Lokacija - Gračanica


Džamija Vražići  
Lokacija - Čelić


Džamija Vrba u Gnojnicama 
Lokacija - Mostar


Džamija Zakalje sa nišanom Maldovan-paše Čelja 
Lokacija - Goražde/Novo Goražde


Džamija Zamlaz  
Lokacija - Zvornik


Džamija Zaseok 
Lokacija - Zvornik


Džamija Zejnil Krvavca Buljubaše (Inat džamija) 
Lokacija - Gacko


Džamija Ćoseti - stara 
Lokacija - Brčko


Džamija Šatorovići 
Lokacija - Brčko


Džamija Šeher 
Lokacija - Kalesija


Džamija Šerići 
Lokacija - Živinice


Džamija Ševar - stara 
Lokacija - Tuzla


Džamija Škahovica  
Lokacija - Gračanica


Džamija Živaljevići  
Lokacija - Rogatica


Džamije u Busovači (varoš), Bukovcima i Putišu 
Lokacija - Busovača


Džedid džamija (nova džamija) u Janji 
Lokacija - Bijeljina


Džedid džamija - Bijela džamija  
Lokacija - Brčko


Džedid džamija - džamija Mejremići 
Lokacija - Gračanica


Dželal Vaiz Mehmed Ali-efendije (Mejdanska) džamija 
Lokacija - Tuzla


Džindićka džamija (Husein Čauš džamija) 
Lokacija - Tuzla
 Izlistano 353 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: