početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Adem-agina vila 
Lokacija - Tešanj


Ahmed Efendije Kotle (Čelebića) džamija  
Lokacija - Mostar


Ahmet Dedino turbe 
Lokacija - Banja Luka


Ahmet pašina džamija sa haremom 
Lokacija - Gračanica


Ahmetova džamija u Kunovu 
Lokacija - Foča


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske u ulici Bana Lazarevića 1 
Lokacija - Banja Luka


Ali begova džamija u Islam-Varoši  
Lokacija - Modriča


Ali Čohodarov mesdžid (Čohodarova džamija)  
Lokacija - Foča


Ali Hodžina (Dedagina) džamija  
Lokacija - Mostar


Ali-paše Rizvanbegovića mesdžid  
Lokacija - Mostar


Ali-paše Rizvanbegovića mesdžid u Blagaju 
Lokacija - Mostar


Ambijentalna cjelina - ulice Mladena Stojanovića i Kralja Petra  
Lokacija - Banja Luka


Ambijentalna cjelina Rondoa  
Lokacija - Mostar


Ameli-ali (Zagradačka) džamija u Gornjoj Tuzli 
Lokacija - Tuzla


Ansambl Odžak (kule Durmiš-paše i Hasan-paše, ruševine konaka, mezaristana s turbetima i nišanima) 
Lokacija - Banja Luka


Arheološki lokalitet Crkvina sv. Lucije  
Lokacija - Bihać


Arheološki lokalitet Medeno polje  
Lokacija - Banja Luka


Arheološki muzej Rimski municipium, Skelani 
Lokacija - Srebrenica


Arheološko nalazište - Antički lokalitet "Brandža" 
Lokacija - Bihać


Arheološko nalazište Desilo u Bajovcima 
Lokacija - Čapljina


Arheološko nalazište Donji Bočac 
Lokacija - Banja Luka


Arheološko nalazište Srpske Toplice 
Lokacija - Banja Luka


Arheološko nalazište Srpske toplice-Pobrđe 
Lokacija - Banja Luka


Arheološko područje Karaula 
Lokacija - Tomislavgrad


Arheološko-etnografska zbirka 
Lokacija - Brčko


Arhitektonska cjelina u centru Glamoča 
Lokacija - Glamoč


Arhiva medrese Ahmeda ef. Pinjagića, arhiva vakufsko mearifskog povjerenstva i arhiva odbora IZ Visoko koje se čuvaju u Medžlisu IZ Visoko  
Lokacija - Visoko


Arslan agina džamija - Vikaljska 
Lokacija - Tuzla


Atik džamija 
Lokacija - Lopare


Atik džamija u Janji 
Lokacija - Bijeljina


Avdića groblje u Lugovima 
Lokacija - Busovača


Azizija džamija  
Lokacija - Orašje


Azizija džamija - Orahova 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška
 Izlistano 33 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: