početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Sahat kula  
Lokacija - Tešanj


Salahovića kuća - Halilovača u Dživaru, Bihovo 
Lokacija - Trebinje


Samostalna obrtničko brijačka radnja "Skaka Abdulah" 
Lokacija - Sarajevo


Samostan "Josipovac" u Slavinovićima 
Lokacija - Tuzla


Samostan sestara milosrdnica 
Lokacija - Banja Luka


Sarajevski ratni tunel (kuća porodice Kolar) u Donjem Kotorcu općina Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Sarkofazi uz Ferhad-pašinu (Čaršijsku) džamiju 
Lokacija - Žepče


Savića kuća 
Lokacija - Drvar


Sefer pašino turbe 
Lokacija - Ilijaš


Selimovića gradina 
Lokacija - Tomislavgrad


Selo Ligati u Ustikolini  
Lokacija - Foča / Ustikolina


Selo srednjevjekovnih rudara i kovača  
Lokacija - Kreševo


Selo Vitkovci  
Lokacija - Teslić


Semizova kuća općina Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Sinan-pašina džamija (Žabljačka džamija) 
Lokacija - Ljubuški


Skender-pašina džamija u Šćipama 
Lokacija - Prozor


Sokol džamija - Orahova 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Spomen dom «Crvene pravde» 
Lokacija - Bijeljina


Spomen kompleks "Majka partizanska" 
Lokacija - Bosanski Novi / Novi Grad


Spomen kompleks u Bosanskoj Rači 
Lokacija - Bijeljina


Spomen kompleks u Donjoj Trnavi 
Lokacija - Ugljevik


Spomen kompleks u Velikoj Ruiškoj 
Lokacija - Bosanski Novi / Novi Grad


Spomen kosturnica iz II svjetskog rata u Kula Gradu 
Lokacija - Zvornik


Spomen kuća i biblioteka pisca Skendera Kulenovića sa zaostavštinom  
Lokacija - Bosanski Petrovac


Spomen kuća Muštovića  
Lokacija - Mostar


Spomen kuća «Oslobođenje» u Donjoj Trnavi 
Lokacija - Ugljevik


Spomen vrelo Bana Milosavljevića u Lipovcu 
Lokacija - Čelinac


Spomenik palim borcima - partizanima na Igmanu 
Lokacija - Trnovo


Spomenik palim borcima II svjetskog rata u Gornjoj Dubravici  
Lokacija - Vitez


Spomenik palim borcima II svjetskog rata u Staroj Biloj  
Lokacija - Vitez


Spomenik palim borcima NOR-a u Lužanima općina Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Spomenik u Osjeku općina Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Spomenik žrtvama fašizma 
Lokacija - Drvar


Srednjevjekovna nekropola Prodole u Dujakovcima 
Lokacija - Banja Luka


Srednjevjekovni dvorac kasnije stara džamija 
Lokacija - Gračanica


Srednjovjekovna nekropola Babin greb u Aginom selu 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovna nekropola Donji Bočac 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovna nekropola Čergića groblje u Radosavskoj 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovna nekropola Mramorje u Skribidolu 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovna nekropola stećaka Grebnica u Drinskom 
Lokacija - Višegrad


Srednjovjekovna nekropola stećaka Modro Polje 
Lokacija - Foča


Srednjovjekovna nekropola stećaka na brdu Strmac - Presjeka 
Lokacija - Foča


Srednjovjekovna nekropola stećaka na lokalitetu Klabučnica - Presjeka 
Lokacija - Foča


Srednjovjekovna nekropola u Kostajnici 
Lokacija - Konjic


Srednjovjekovna nekropola u mjestu Trešnjevica 
Lokacija - Konjic


Srednjovjekovna nekropola u selu Stojkovići 
Lokacija - Konjic


Srednjovjekovna stećci u Kasatićima 
Lokacija - Hadžići


Srednjovjekovne nekropole u Spiljanima 
Lokacija - Konjic


Srednjovjekovni grad Gradina 
Lokacija - Čelinac


Srednjovjekovni grad Vrbenac 
Lokacija - Travnik


Srednjovjekovni Greben grad u Krupi na Vrbasu 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovni Kaštel grad u Donjoj Pećini 
Lokacija - Novi Travnik


Srednjovjekovni nadgrobni spomenici u mjestu Neđeljišta 
Lokacija - Vlasenica


Srednjovjekovni nadgrobni spomenici u naseljenim mjestima Bijele Vode, Buzići, Čifluk, Dobrinje, Dvor, Džindići, Ginje, Goduša, Gorani, Klisa, Malo Čajno, Maurovići, Mladeš, Poriječani, Tušnjići, Uvorići i Zbilje 
Lokacija - Visoko


Srednjovjekovni stećci na Zagrađanskom brdu, iznad sela Zagrađe 
Lokacija - Kakanj


Srednjovjekovno groblje Kamen u Skribidolu 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovno groblje Klisina u Azarićima 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovno groblje Ljubačevo 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovno groblje Stratinska 2 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovno naselje Mlinovi 1 u Krupi na Vrbasu 
Lokacija - Banja Luka


Srpska pravoslavna crkva Gradac  
Lokacija - Ljubinje


Srpska pravoslavna groblja u Dobrnji (kompleks Manjača) 
Lokacija - Banja Luka


Srpska pravoslavna groblja u Vilusima (kompleks Manjača) 
Lokacija - Banja Luka


Srpsko pravoslavno groblje Sveti Pantelija u Boriku 
Lokacija - Banja Luka


Srpsko-Pravoslavni Hram Rođenja Presvete Bogorodice 
Lokacija - Ravno


Stambena vila u ulici S. Mrkalja 4 
Lokacija - Banja Luka


Stambena zgrada Miljević Hikmeta u Seonici 
Lokacija - Konjic


Stambena zgrada u ulici Meše Selimovića 31 
Lokacija - Banja Luka


Stambeni kompleks Ada  
Lokacija - Stolac


Stambeni objekat (kuća) u ulici Varoš 11 
Lokacija - Jajce


Stambeni objekat Poljokan u Jevrejskoj 22 (Moše Pijade 22) 
Lokacija - Banja Luka


Stambeni objekat u ulici Obala Vojvode Stepe (bivša Džemala Bijedića) 24 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Stambeni objekat u ulici Slavka Rodića 1 
Lokacija - Banja Luka


Stambeni objekat Višnjik 16 
Lokacija - Sarajevo


Stambeni objekatu ulici Braće Huseinčehajića 9 
Lokacija - Derventa


Stambeni objekt "Stari tavan" u Donjem Velikom Ograđeniku 
Lokacija - Čitluk


Stambeni objekti u rudarskoj koloniji na Laušu 
Lokacija - Banja Luka


Stambeno poslovna zgrada, Mula Mustafe Bašeskije 5 
Lokacija - Sarajevo


Stambeno-poslovna zgrada (Palata Palestina) u ulici Konačko brdo 2-8 
Lokacija - Brčko


Stambeno-poslovni objekat u ulici Čekaluša 18 
Lokacija - Sarajevo


Stanovi za željezničare (Vekterhaus) i željeznička stanica Bišnja na staroj trasi željezničke pruge Derventa-Doboj  
Lokacija - Derventa


Stara bolnica na Fetiji, sada stambeni objekat 
Lokacija - Zvornik


Stara bosanska kuća porodice Čomara u Butmiru, Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Stara bosanska kuća porodice Zečević, Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Stara bosanska kuća u Fojnici  
Lokacija - Fojnica


Stara bosanska kuća u ulici Mirka Kovačevića 29 
Lokacija - Banja Luka


Stara bosanska kuća u ulici Slavka Rodića 
Lokacija - Banja Luka


Stara džamija 
Lokacija - Modriča


Stara džamija Cage 
Lokacija - Srebrenik


Stara džamija Caparde 
Lokacija - Kalesija


Stara džamija Lugovi 
Lokacija - Busovača


Stara džamija Rapatnica 
Lokacija - Srebrenik


Stara džamija u Đurđeviku  
Lokacija - Živinice


Stara džamija u Goduši 
Lokacija - Visoko


Stara džamija u Gornjoj Lukavici 
Lokacija - Živinice


Stara džamija u Lisovićima 
Lokacija - Srebrenik


Stara džamija u Podorašju 
Lokacija - Srebrenik


Stara džamija u Turiji Puračić 
Lokacija - Lukavac


Stara džamija u Tuzli 
Lokacija - Tuzla


Stara džamija u Večićima 
Lokacija - Kotor Varoš


Stara čaršija u Banjoj Luci 
Lokacija - Banja Luka


Stara medresa "Džemaludin Čaušević" 
Lokacija - Cazin


Stara općina  
Lokacija - Ljubinje


Stara osnovna škola 
Lokacija - Pelagićevo


Stara škola 
Lokacija - Tešanj


Stara škola  
Lokacija - Livno


Stara škola u Gornjoj Jošavci 
Lokacija - Čelinac


Stara škola u Hrasnici 
Lokacija - Ilijaš


Stara željeznička stanica 
Lokacija - Lukavac


Stara željeznička stanica Hum 
Lokacija - Trebinje


Stara željeznička stanica Uskoplje-Ivanica 
Lokacija - Ravno


Stara župna crkva i župna kuća u Gornjem Zoviku 
Lokacija - Brčko


Stare mlinice u naseljenom mjestu Baljci 
Lokacija - Bileća


Stari grad  
Lokacija - Teočak


Stari grad Kaštele  
Lokacija - Fojnica


Stari grad Kozograd 
Lokacija - Fojnica


Stari grad Kutuzero 
Lokacija - Srebrenica


Stari grad Toričan u Varošluku 
Lokacija - Travnik


Stari kameni most 
Lokacija - Vareš


Stari nišani iz otomanske imperije na lokaciji sela Sijerci 
Lokacija - Sokolac


Staro groblje Gošić Polje  
Lokacija - Goražde


Staro groblje u Lađevcima 
Lokacija - Čelinac


Staro groblje u Markovcu 
Lokacija - Čelinac


Staro muslimansko groblje Modro Polje 
Lokacija - Foča


Staro muslimansko groblje u Rostovu 
Lokacija - Bugojno


Staro muslimansko mezarje u Starom selu 
Lokacija - Mrkonjić Grad


Staro pravoslavno groblje na kladuško-gliničkoj gradini 
Lokacija - Velika Kladuša


Staro tursko groblje na lokalitetu Madžarevo brdo u Miljevini 
Lokacija - Foča


Staro šehidsko mezarje "Šehidi" na Nekuku u Njivicama 
Lokacija - Stolac


Starobosanska kućica u Gornjoj Mahali bb 
Lokacija - Fojnica


Stećak sa sarkofagom i pokrovom sa lokacije Pavlovac, Lukavica 
Lokacija - Lukavica


Stećak u Nedžarićima 
Lokacija - Sarajevo


Stećci 
Lokacija - Konjic


Stećci i srednjovjekovna građevina u selu Brižina, Rostovo ravno 
Lokacija - Bugojno


Stećci kraj potoka Ričina  
Lokacija - Posušje


Stećci Rostovo ravno kod SKI centra Rostovo 
Lokacija - Bugojno


Stećci u Donjoj Strmici 
Lokacija - Rudo


Stećci u selu Pervizi 
Lokacija - Bjelašnica


Stećci u Vitinici - Brđacima 
Lokacija - Sapna


Stranjakova kuća (kuća porodice Medar u Podgradu bb) 
Lokacija - Stolac


Stražara pored mosta preko rijeke Neretve 
Lokacija - Čapljina


Sukija džamija u gradu 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Sultan džamija 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Sultan džamija - Orahova 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Sultanova - Carska džamija 
Lokacija - Kotor Varoš


Svetište «Voda Sv. Jakova» u Deževicama 
Lokacija - Kreševo


Svirac džamija 
Lokacija - Gradačac
 Izlistano 147 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: