početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Tahte (zamjena za crkvena zvona) u selu Vranci 
Lokacija - Kreševo


Tahvilagina (Dugomahalska) džamija 
Lokacija - Kladanj


Tarevska džamija - stara  
Lokacija - Kladanj


Temelji manastira - crkve u Gnionici - Kaluđeru 
Lokacija - Lukavac


Termoelektrana Sarajevo - Marijin Dvor  
Lokacija - Sarajevo


Tradicionalne lađe i skele na Savi 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Tuholjska džamija - stara 
Lokacija - Kladanj


Turba na Hairbašči 
Lokacija - Ključ


Turbe i Kaursko groblje u Repovcima 
Lokacija - Konjic


Turbe sa starim nišanima u Strgačini 
Lokacija - Rudo


Turbe Sijerčić bega 
Lokacija - Višegrad


Turbe Smail-age Čengića u Lipniku 
Lokacija - Gacko


Turbe Sultana-efendije Fatiha  
Lokacija - Vlasenica


Turbe Šejha Murata u Kolunu 
Lokacija - Foča


Turbeta na Gradu i u Gradu 
Lokacija - Ključ


Tursko groblje sa nišanima (blizu 200 nišana), srušeno turbe i stećci (35-40 stećaka) 
Lokacija - Rudo


Tursko šehidsko groblje Nišani u Ustikolini 
Lokacija - Foča


Tursko šehidsko groblje u Jošanici 
Lokacija - Foča


Tvornica opeke IGM Usora, Jelah  
Lokacija - Tešanj


Tvrđava i manastir Glogovac u Babićima 
Lokacija - Šipovo
 Izlistano 20 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: