početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina




Valentići - Ivanjska - Kapela Rođenja BDM i groblje 
Lokacija - Banja Luka


Vanekov mlin 
Lokacija - Bijeljina


Varoška džamija  
Lokacija - Travnik


Veljaci – Katolička crkva  
Lokacija - Ljubuški


Vidovdanska crkva 
Lokacija - Bileća


Vijećnica 
Lokacija - Bijeljina


Vila Lastva  
Lokacija - Trebinje


Vila u Njegoševoj ulici br.3 
Lokacija - Brčko


Vir - Crkva sv. Jure  
Lokacija - Posušje


Visoka Glavica - Ivanjska - Groblje i filijalna crkva sv. Roka 
Lokacija - Banja Luka


Vitina - Župna crkva sv. Paskvala  
Lokacija - Ljubuški


Vlašić – Prirodno dobro 
Lokacija - Travnik


Volujac - Crkva sv. Trojice 
Lokacija - Trebinje


Vrbanjci - Grobljanska kapela i groblje  
Lokacija - Kotor Varoš


Vrbanjci - Župna crkva sv. Franje Asiskoga i župni pastoralni centar 
Lokacija - Kotor Varoš


Vrpolje - Srednjevjekovna nekropola Đurđevik  
Lokacija - Živinice


Vrpolje – Crkva sv. Joakima i Ane  
Lokacija - Trebinje


Vrpolje – Nekropola stećaka  
Lokacija - Trebinje


Vručica – Crkva sv. Petra i Pavla 
Lokacija - Teslić


Vucja – Most na rječici Sušici  
Lokacija - Trebinje


Vučica Gaj - Ivanjska - Kapela Kristova Uzašašća i groblje 
Lokacija - Banja Luka


Vujnović - Petričevac - Filijalna crkva 
Lokacija - Banja Luka




 Izlistano 22 spomenika od ukupno 444 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: