početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Akademija likovnih umjetnosti 
Lokacija - Sarajevo


Alaudinova (Šadrvanska) džamija  
Lokacija - Visoko


Aleksina Meda – Crkva sv. Pantelejmona i stara škola 
Lokacija - Trebinje


Alisići- Klisina  
Lokacija - Prijedor


Ambijentalna cjelina Derezluk 
Lokacija - Foča


Ambijentalna cjelina iz austrougarskog perioda 
Lokacija - Bileća


Ambijentalna cjelina iz austrougarskog perioda Avtovac 
Lokacija - Gacko


Ambijentalna cjelina Srpska Varoš 
Lokacija - Brčko


Ambijentalna cjelina Ulog  
Lokacija - Kalinovik


Ambijentalna cjelina, Ulica kralja Aleksandra Karađorđevića  
Lokacija - Han Pijesak


Ambijentalna cjelina, ulice Mladena Stojanovića i Kralja Petra 
Lokacija - Banja Luka


Arheološki lokalitet na Marijin Dvoru  
Lokacija - Sarajevo


Arheološko nalazište (crkva) 
Lokacija - Šipovo


Arheološko nalazište (crkva) - Blagaj na Sani  
Lokacija - Bosanski Novi / Novi Grad


Arnautovići - Samostan  
Lokacija - Visoko
 Izlistano 15 spomenika od ukupno 444 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: