početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Gimnazija  
Lokacija - Mostar


Glavica džamija 
Lokacija - Livno


Gorica - Sv.Stjepan 
Lokacija - Grude


Gornje Vrbno – Crkva sv. Vasilija Ostroškog 
Lokacija - Trebinje


Gornje Vrbno – Nekropola Crkvina 
Lokacija - Trebinje


Gospodska ulica 
Lokacija - Banja Luka


Grab – Zupci – Crkva sv. Petke  
Lokacija - Trebinje


Grad Varoška Rijeka 
Lokacija - Bužim


Gradac – Crkva Uznesenja BDM  
Lokacija - Posušje


Gradac – Prahistorijska gradina Đurđeva glava  
Lokacija - Ljubinje


Gradašćevića kuća 
Lokacija - Gradačac


Gradska ambijentalna cjelina  
Lokacija - Sarajevo


Gradska crkva (pravoslavna) 
Lokacija - Ključ


Gradsko kupatilo (Banja) 
Lokacija - Mostar


Grahovci - Crkvina Ćifluk  
Lokacija - Šipovo


Greben - Ostaci starog grada i utvrda  
Lokacija - Višegrad


Grobljanska kapela i groblje - Dragalovci 
Lokacija - Doboj


Grobljanska kapela i groblje - Golubić 
Lokacija - Bihać


Grobljanska kapela sv. Jurja u Kozarcu 
Lokacija - Prijedor


Groblje - Bosanski Aleksandrovac 
Lokacija - Laktaši


Groblje Bijeda - Barlovci 
Lokacija - Banja Luka


Groblje na Gorici  
Lokacija - Livno


Groblje pod Ostrovicom 
Lokacija - Bihać


Groblje žrtava fašističkog terora - Garovica  
Lokacija - Bileća


Guča Gora – Franjevački samostan 
Lokacija - Travnik


Guča Gora – Groblje  
Lokacija - Travnik
 Izlistano 26 spomenika od ukupno 444 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: