početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Careva džamija - Trebinje 
Lokacija - Trebinje


Carska kuća 
Lokacija - Banja Luka


Cepak - Grobljanska kapela 
Lokacija - Kotor Varoš


Cerići - Ivanjska - Kapela sv. Nikole Tavelića i groblje 
Lokacija - Banja Luka


Cernički Sibjan mekteb  
Lokacija - Mostar


Cerovica – Crkva sv. Apostola Petra i Pavla 
Lokacija - Teslić


Crkva Bezgrešnog začeća BDM 
Lokacija - Posušje


Crkva Bogorodičinog pokrova 
Lokacija - Bosanski Brod


Crkva i seminar Vrhbosanske Bogoslovije 
Lokacija - Sarajevo


Crkva Preobraženja Gospodnjeg 
Lokacija - Trebinje


Crkva Rođenja sv. Jovana Preteče 
Lokacija - Zvornik


Crkva Silaska sv. Duha 
Lokacija - Gacko


Crkva Silaska sv. Duha - Boljanić 
Lokacija - Doboj


Crkva Silaska sv. Duha na apostole - Liješće 
Lokacija - Bosanski Brod


Crkva sv. Apostola Petra i Pavla - Nišići 
Lokacija - Ilijaš


Crkva sv. Arhanđela Gavrila - Gornji Dragaljevac 
Lokacija - Bijeljina


Crkva sv. Arhanđela Mihaila - Brodac  
Lokacija - Bijeljina


Crkva sv. Blaža - Gradnići 
Lokacija - Čitluk


Crkva sv. Dimitrija - Domrke 
Lokacija - Gacko


Crkva sv. Franje Asiškog 
Lokacija - Čapljina


Crkva sv. Georgija  
Lokacija - Prnjavor


Crkva sv. Ilije 
Lokacija - Ilijaš


Crkva sv. Ilije - Bukvik, Detlak 
Lokacija - Derventa


Crkva sv. Ilije - Donja Slabinja 
Lokacija - Bosanska Kostajnica


Crkva sv. Ilije - Janja 
Lokacija - Bijeljina


Crkva sv. Ilije s rimskim ostacima u dvorištu  
Lokacija - Stolac


Crkva sv. Ivana Krstitelja u Travniku 
Lokacija - Travnik


Crkva sv. Jakova - Međugorje 
Lokacija - Čitluk


Crkva sv. Kate 
Lokacija - Grude


Crkva sv. Mihovila  
Lokacija - Tomislavgrad


Crkva sv. Mihovila - Drinovci 
Lokacija - Grude


Crkva sv. Mihovila sa župnim stanom - Prenj 
Lokacija - Stolac


Crkva sv. Mitra sa starim grobovima 
Lokacija - Ravno


Crkva sv. Nikole (Silaska sv. Duha) - Dobrelja 
Lokacija - Gacko


Crkva sv. Nikole - Dobrljin 
Lokacija - Bosanski Novi / Novi Grad


Crkva sv. Nikole - Miholjače 
Lokacija - Gacko


Crkva sv. Nikole - Miloševac 
Lokacija - Bosanski Šamac / Šamac


Crkva sv. Nikole i parohijski dom  
Lokacija - Tomislavgrad


Crkva sv. Petke - Čitluk 
Lokacija - Bosanska Kostajnica


Crkva sv. Save - Gareva  
Lokacija - Gacko


Crkva sv. Stjepana - Gabela  
Lokacija - Čapljina


Crkva sv. Trojice 
Lokacija - Prijedor


Crkva sv. Trojice - Gareva 
Lokacija - Gacko


Crkva sv. Vasilija Ostroškog - Avtovac 
Lokacija - Gacko


Crkva sv. Vasilija Ostroškog - Bogdašići 
Lokacija - Bileća


Crkva sv. Vasilija Ostroškog - Ćelebići  
Lokacija - Foča


Crkva sv. Velikomučenika Georgija 
Lokacija - Trnovo


Crkva Sv.Stjepana - Cerin 
Lokacija - Čitluk


Crkva u Novom selu - Novo selo 
Lokacija - Bijeljina


Crkva Uspenja Bogorodice 
Lokacija - Donji Vakuf


Crkva Uspenja Bogorodice - Čajniče 
Lokacija - Čajniče


Crkva Uspenja Bogorodice u Modriči 
Lokacija - Modriča


Crkva Uspenja Bogorodičinog 
Lokacija - Brčko


Crkva Vaznesenja Hristovog - Crkvina 
Lokacija - Bosanski Šamac / Šamac


Crkva Vaznesenja Hristovog - Fojnica 
Lokacija - Gacko


Crkva Vaznesenja Hristovog - Srpska Grapska  
Lokacija - Doboj


Crkvina - Panik 
Lokacija - Bileća


Crnići – Selo i krajolik  
Lokacija - Stolac
 Izlistano 58 spomenika od ukupno 444 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: