home    
 
Decisions on Designation of Properties as National Monuments

Provisional List

About the Provisional List

List of Petitions for Designation of Properties as National Monuments

Heritage at Risk

60th session - Decisions



Džamija Lubarda sa mezarjem i haremom 
Location - Bužim


Džindićka džamija (Husein Čauš džamija) 
Location - Tuzla


Džamija Vida II 
Location - Gradačac


Džamija Rajska 
Location - Gradačac


Džamija u Vraniću 
Location - Kotor Varoš


Džamija na Starom Gradu 
Location - Ključ


Džamija u Lišnji sa dva turbeta 
Location - Prijedor


Džamija Sukija (Hisečka džamija) 
Location - Bosanska Gradiška / Gradiška


Džamija Sokol 
Location - Bosanska Gradiška / Gradiška


Džamija Azizija 
Location - Bosanska Gradiška / Gradiška


Džamija Mustafe Ljubinca (Kizlar-agina džamija) 
Location - Ljubinje


Džamija u Cerskoj 
Location - Vlasenica


Džamija Mehmed-bega i Ali-bega Preljubovića (džamija Dašnica) 
Location - Bijeljina


Džamija u Novom Naselju (Salaš) 
Location - Bijeljina


Džamija Jahijina u Srednjoj Trnovi 
Location - Ugljevik


Džedid džamija (nova džamija) u Janji 
Location - Bijeljina


Džamija Guvnine u Donjim Vranjevićima, Blagaj 
Location - Mostar


Džamija Vrba u Gnojnicama 
Location - Mostar


Džamija Dračevice  
Location - Mostar


Džamija u Kosoru, Blagaj 
Location - Mostar


Džamija na Gubavici 
Location - Mostar


Džamija u Donjoj Drežnici 
Location - Mostar


Džamija u Gornjoj Drežnici 
Location - Mostar


Džamija u Kružnju 
Location - Mostar


Džamija u Svinjarini 
Location - Mostar


Džamija u Jaseniku 
Location - Konjic


Džamija u Studenčici 
Location - Konjic


Džamija u Kruščici (Habibijina džamija) 
Location - Konjic


Džamija u Parsovićima 
Location - Konjic


Džamija u Podhumu 
Location - Konjic


Džamija u Donjoj Seonici 
Location - Konjic


Džamija u Tuhobiću 
Location - Konjic


Džamija u Repovcima 
Location - Konjic


Džamija u Čuhovićima 
Location - Konjic


Džamija u Bjelimićima 
Location - Konjic


Džamija u Idbru 
Location - Konjic


Džamija u Glavatičevu 
Location - Konjic


Džamija Ostrožac  
Location - Jablanica


Džamija Sovići  
Location - Jablanica


Džamija Doljani  
Location - Jablanica


Džamija u Dugama (Ali-pašina džamija) 
Location - Prozor


Džamija u Kovačevu Polju 
Location - Prozor


Džamija u Varvari 
Location - Prozor


Džamija u Grevićima 
Location - Prozor


Džamija u Skrobučanima 
Location - Prozor


Džamija u Kleku 
Location - Prozor


Džamija Jasenica  
Location - Čapljina


Džamija Prenj  
Location - Čapljina


Džamija u Opličiću 
Location - Čapljina


Džamija u Tasovčićima 
Location - Čapljina


Džamija u Čeljevu 
Location - Čapljina


Džamija u Višićima 
Location - Čapljina


Džamija Struge  
Location - Čapljina


Džamija Bivolje Brdo  
Location - Čapljina


Džamija Rečice  
Location - Čapljina


Džamija Lokve  
Location - Čapljina


Džamija u Golinjevu 
Location - Livno


Džamija Podhum  
Location - Livno


Džamija Guber  
Location - Livno


Džamija Grborezi  
Location - Livno


Džamija Stipaniči  
Location - Tomislavgrad


Džamija Oplećan  
Location - Tomislavgrad


Džamija u Šuici 
Location - Tomislavgrad


Džamija u Omerovićima 
Location - Tomislavgrad


Džamija Kruševljani  
Location - Nevesinje


Džamija Kljuna  
Location - Nevesinje


Džamija Mehmed Spahije Zvizdića  
Location - Gacko


Džamija Osman-paše Kazanca 
Location - Nevesinje


Džamija Hasan-bega Hasanbegovića  
Location - Gacko


Džamija Mehmed Bajraktara Fazlagića  
Location - Gacko


Džamija Zejnil Krvavca Buljubaše (Inat džamija) 
Location - Gacko


Džamija u Pridvorici 
Location - Gacko


Džamija u Pobrišću 
Location - Ljubuški


Džamija u Gradskoj 
Location - Ljubuški


Džamija Begzija (Gradska džamija) 
Location - Glamoč


Džamija u Neumu 
Location - Neum


Džamija u Liskovcu 
Location - Bosanska Gradiška / Gradiška


Džamija Dubrave 1  
Location - Bosanska Gradiška / Gradiška


Džamija Dubrave 2  
Location - Bosanska Gradiška / Gradiška


Džamija Sinan-paše Sijerčića  
Location - Goražde


Džamija u Žigovima 
Location - Goražde


Džamija Vranići 
Location - Goražde


Džamija Osječani  
Location - Goražde


Džamija Bogušići  
Location - Goražde


Džamija Rešetnica  
Location - Goražde


Džamija Ilovača  
Location - Goražde


Džamija Oglečeva  
Location - Goražde


Džamija Batovo - Sočice  
Location - Rogatica


Džamija Kramer selo - Batovo  
Location - Rogatica


Džamija Vragolovi  
Location - Rogatica


Džamija Kovanj  
Location - Rogatica


Džamija Rakitnica  
Location - Rogatica


Džamija Đedovići  
Location - Rogatica


Džamija Derviš-bega Šetića  
Location - Rogatica


Džamija Podgradac  
Location - Rogatica


Džamija Godimlje (Careva džamija)  
Location - Rogatica


Džamija Živaljevići  
Location - Rogatica


Džamija u Šljedovićima 
Location - Rogatica


Džamija Lubardići  
Location - Rogatica


Džamija Brdo  
Location - Rogatica


Džamija u Mahali 
Location - Rogatica


Džamija u Žepi 
Location - Rogatica


Džamija Novoseoci - Sokolac  
Location - Rogatica


Džamija Košutica - Sokolac  
Location - Rogatica


Džamija Drinsko  
Location - Višegrad


Džamija u Orahovicama 
Location - Višegrad


Džamija u Žlijebu 
Location - Višegrad


Džamija u Vlahovićima 
Location - Višegrad


Džamija u Dobrunu 
Location - Višegrad


Džamija u Slatini 
Location - Foča


Džamija u Godijenu (džamija Mustaj-bega Šuvalije)  
Location - Foča


Džamija u Vikoču (Kodža Musa-pašina džamija) 
Location - Foča


Džamija Popov Most 
Location - Foča


Džamija u Šadićima 
Location - Foča


Džamija u Jeleču (Sinan-pašina džamija) 
Location - Foča


Džamija u Izbišnom 
Location - Foča


Džamija u mjestu Dročine-Kratina 
Location - Foča


Džamija Sultanije Fatime  
Location - Foča


Džamija Kaza Mustafa-paše  
Location - Rudo


Džamija u Strgačini (Nanićeva džamija) 
Location - Rudo


Džamija u Omačini (Magribija džamija) 
Location - Rudo


Džamija u Strmici (Bajrakli džamija) 
Location - Rudo


Džamija u Setihovu 
Location - Rudo


Džamija Mehmed-paše Sokolovića  
Location - Rudo


Džamija u Hunkovićima 
Location - Čajniče


Džamija u Bezujnom 
Location - Čajniče


Džamija u Jabuci 
Location - Foča / Ustikolina


Džamija na Kušlatu 
Location - Zvornik


Džamija u Rovašima 
Location - Vlasenica


Džamija Pomol-Derventa 
Location - Vlasenica


Džamija Skugrići 
Location - Vlasenica


Džafića han u Donjem Moštru 
Location - Visoko


Džamija u Bandolu 
Location - Travnik


Dželal Vaiz Mehmed Ali-efendije (Mejdanska) džamija 
Location - Tuzla


Džamija Podgora u Župči 
Location - Breza


Džamija Džafer-bega  
Location - Goražde


Džamija Brajlovići u Hadžićima 
Location - Goražde


Džamija Zakalje sa nišanom Maldovan-paše Čelja 
Location - Goražde/Novo Goražde


Džamija u Miletkovićima 
Location - Čajniče


Džamija Kaoštice 
Location - Višegrad


Džamija Oglečeva u Nevorićima 
Location - Goražde/Novo Goražde


Džamija u Omačini (Magribija džamija) 
Location - Rudo


Džamija u Starom selu kod Mrkonjić Grada 
Location - Mrkonjić Grad


Džamija u selu Bajvati 
Location - Zavidovići


Džamija Vidorija 
Location - Bosanski Novi / Novi Grad


Džamija u Bijeljanima 
Location - Bileća


Džamija u Glavicama 
Location - Bugojno


Džamija u Orašcu 
Location - Visoko


Džamija u Odžaku u naselju Donja Presjenica 
Location - Trnovo


Džamije u Busovači (varoš), Bukovcima i Putišu 
Location - Busovača


Džamija Ošanjići 
Location - Stolac


Džamija Husein kapetana u Ključu 
Location - Gacko


Džamija u Avtovcu 
Location - Gacko


Džamija Mehmed Spahije Zvizdića u Ključu 
Location - Gacko


Džamija u Kuli 
Location - Gacko


Džamija u Gračanici 
Location - Gacko


Džamija Obradovačka (Selmijja džamija)  
Location - Bosanska Gradiška / Gradiška


Džamija u Pridvorcima Trebinje 
Location - Trebinje


Džamija u Donjem Čičevu 
Location - Trebinje


Džamija u Mostaćima 
Location - Trebinje


Džamija u Lastvi Korjenići 
Location - Trebinje


Džamija u Župi Korjenići 
Location - Trebinje


Džamija u Skočigrmu Korjenići 
Location - Trebinje


Džamija u Ljubinju 
Location - Ljubinje


Džamija Plješivac 
Location - Stolac


Džamija Rotimlja 
Location - Stolac


Džamija Crnići 
Location - Stolac


Džamija Borojevići 
Location - Stolac


Džamija Kjethoda - Brđanska 
Location - Tuzla


Džamija Slavinovići 
Location - Tuzla


Džamija Donja Obodnica 
Location - Tuzla


Džamija Pasci 
Location - Tuzla


Džamija Ševar - stara 
Location - Tuzla


Džamija sa pratećim sadržajima - Plane  
Location - Tuzla


Džamija Gornja Lipnica 
Location - Tuzla


Džamija u Gornjim Dubravama 
Location - Živinice


Džamija u Donjim Dubravama 
Location - Živinice


Džamija u Tupkoviću 
Location - Živinice


Džamija džemata Gračanica u Živinicama 
Location - Živinice


Džamija u Svojatu Živinice 
Location - Živinice


Džamija Gornji Bašigorci 
Location - Živinice


Džamija Šerići 
Location - Živinice


Džamija u Suhoj 
Location - Živinice


Džamija Gornje Živinice 
Location - Živinice


Džamija Donja Višča  
Location - Živinice


Džamija Džebari  
Location - Živinice


Džamija Djedino  
Location - Živinice


Džamija Kovači  
Location - Živinice


Džamija Seona 
Location - Banovići


Džamija Brezovača 
Location - Banovići


Džamija Grivice 
Location - Banovići


Džamija Treštenica  
Location - Banovići


Džamija u Puračiću 
Location - Lukavac


Džamija u Gornjoj Duboštici Puračić 
Location - Lukavac


Džamija u Srednjoj Duboštici Puračić 
Location - Lukavac


Džamija u Bikodžama Puračić 
Location - Lukavac


Džamija u Prokosoviću Puračić 
Location - Lukavac


Džamija u Orahovici Puračić 
Location - Lukavac


Džamija u Berkovici Puračić 
Location - Lukavac


Džamija u Bokaviću Puračić 
Location - Lukavac


Džamija u Ugru Puračić 
Location - Lukavac


Džamija u Kruševici Puračić 
Location - Lukavac


Džamija u Gnojnici Puračić 
Location - Lukavac


Džamija u Gornjim Poljicama Puračić 
Location - Lukavac


Džamija u Huskićima Puračić 
Location - Lukavac


Džamija u Devetaku Pazarić 
Location - Sarajevo


Džedid džamija - džamija Mejremići 
Location - Gračanica


Džamija Delić - Gornja džamija 
Location - Gračanica


Džamija u Piskavici 
Location - Gračanica


Džamija Babići  
Location - Gračanica


Džamija Malešići  
Location - Gračanica


Džamija Lukavica - Ograđenica  
Location - Gračanica


Džamija Lukavac - Prnjavor  
Location - Gračanica


Džamija Gornja Miričina 
Location - Gračanica


Džamija Rašljevo - Mahala  
Location - Gračanica


Džamija Gornja Orahovica I  
Location - Gračanica


Džamija Orahovica Rijeka  
Location - Gračanica


Džamija Donji Doborovci  
Location - Gračanica


Džamija Škahovica  
Location - Gračanica


Džamija Džakule  
Location - Gračanica


Džamija Trnovci  
Location - Gračanica


Džamija Vranovići  
Location - Gračanica


Džamija Gornji Doborovci  
Location - Gračanica


Džamija Miričino Polje  
Location - Gračanica


Džamija Prijeko Brdo  
Location - Gračanica


Džamija u Dželikanima  
Location - Srebrenik


Džamija u Bakunovićima  
Location - Srebrenik


Džamija u Sladnoj - Hrvati  
Location - Srebrenik


Džamija u Donjim Morancima - Čitlučka džamija 
Location - Srebrenik


Džamija u Behramima  
Location - Srebrenik


Džamija Gornji Moranci  
Location - Srebrenik


Džamija u Seoni  
Location - Srebrenik


Džamija Tutnjevac  
Location - Srebrenik


Džamija Huremi 
Location - Srebrenik


Džamija u Ježincu 
Location - Srebrenik


Džamija Čekanići  
Location - Srebrenik


Džamija Brda 
Location - Srebrenik


Džamija Murati 
Location - Srebrenik


Džamija u Tinji Gornjoj  
Location - Srebrenik


Džamija u Ćehajama  
Location - Srebrenik


Džamija u Zahirovićima 
Location - Srebrenik


Džamija u Ljenobudu  
Location - Srebrenik


Džamija Gornji Lukavac- Gornji džemat  
Location - Gradačac


Džamija Gornji Lukavac - Donji džemat  
Location - Gradačac


Džamija Mediđa Donja  
Location - Gradačac


Džamija Mediđa Gornja  
Location - Gradačac


Džamija Biberovo Polje  
Location - Gradačac


Džamija Srnice Gornje  
Location - Gradačac


Džamija Krčevina  
Location - Gradačac


Džamija Novalići  
Location - Gradačac


Džamija Mahmut Mahala  
Location - Gradačac


Džamija u Jelovče selu 
Location - Gradačac


Džamija Kovačević u Koraju  
Location - Lopare


Džamija Čelić Brdo  
Location - Čelić


Džamija Vražići  
Location - Čelić


Džamija Nahvioci  
Location - Čelić


Džamija Velino Selo 
Location - Čelić


Džamija Ratkovići  
Location - Čelić


Džamija Gornju Humci  
Location - Čelić


Džamija Donji Humci  
Location - Čelić


Džamija Brnjik  
Location - Čelić


Džamija Džihani  
Location - Čelić


Džamija Teočak centar  
Location - Teočak


Džamija Jasikovac 
Location - Teočak


Džamija Husejnovići  
Location - Teočak


Džamija u Sniježnici  
Location - Teočak


Džamija u Bilalićima  
Location - Teočak


Džamija Fethija u Starom Teočak 
Location - Teočak


Džamija sa mezaristanom u Ćivama Atik džamija 
Location - Kalesija


Džamija Donje Hrasno  
Location - Kalesija


Džamija Gornja Kalesija 
Location - Kalesija


Džamija Seljublje 
Location - Kalesija


Džamija Donji Rainci - stara  
Location - Kalesija


Džamija Gornje Brdo  
Location - Kalesija


Džamija Miljanovci - stara  
Location - Kalesija


Džamija Međaš  
Location - Kalesija


Džamija Šeher 
Location - Kalesija


Džamija Jelovo Brdo  
Location - Kalesija


Džamija u Gornjim Tarevcima  
Location - Modriča


Džamija u Donjim Tarevcima 
Location - Modriča


Džamija u Jakešu 
Location - Modriča


Džamija u Modričkom Lugu 
Location - Modriča


Džedid džamija - Bijela džamija  
Location - Brčko


Džamija Rašljani  
Location - Brčko


Džamija Ograđenovac  
Location - Brčko


Džamija Ćoseti - stara 
Location - Brčko


Džamija Maoča Stara  
Location - Brčko


Džamija Maoča Nova 
Location - Brčko


Džamija Brka Stara 
Location - Brčko


Džamija Brod 
Location - Brčko


Džamija Palanka  
Location - Brčko


Džamija Omerbegovača 
Location - Brčko


Džamija Šatorovići 
Location - Brčko


Džamija Dizdaruša 
Location - Brčko


Džamija Čande  
Location - Brčko


Džamija Dašnica 
Location - Bijeljina


Džamija Mehmed Salih Vedžihi paše-Janjica  
Location - Bijeljina


Džamija Atmačići  
Location - Ugljevik


Džamija Janjari  
Location - Ugljevik


Džamija Beksuja 
Location - Zvornik


Džamija Zamlaz  
Location - Zvornik


Džamija Križevići  
Location - Zvornik


Džamija Križevići II 
Location - Zvornik


Džamija Glumina 
Location - Zvornik


Džamija Đulići 
Location - Zvornik


Džamija u Kozluku  
Location - Zvornik


Džamija Klisa  
Location - Zvornik


Džamija Donja Kamenica 
Location - Srebrenica


Džamija Redžić  
Location - Zvornik


Džamija Ravne  
Location - Zvornik


Džamija Drinjača  
Location - Zvornik


Džamija Divič  
Location - Srebrenica


Džamija Jošanica 
Location - Zvornik


Džamija Novo Selo  
Location - Srebrenica


Džamija Hasići  
Location - Zvornik


Džamija Sultanovići 
Location - Srebrenica


Džamija Kula Grad I  
Location - Zvornik


Džamija Kula Grad II 
Location - Zvornik


Džamija Glodi 
Location - Zvornik


Džamija Sapna  
Location - Zvornik


Džamija Selimovići  
Location - Zvornik


Džamija Kovačevići 
Location - Zvornik


Džamija Vitnica Han  
Location - Zvornik


Džamija Međeđa  
Location - Zvornik


Džamija Kraljevići  
Location - Zvornik


Džamija Zaseok 
Location - Zvornik


Džamija Nezuk  
Location - Zvornik


Džamija Skočić (Hadži Nurbeg džamija)  
Location - Zvornik


Džamija na Vidikovcu - Begića džamija  
Location - Srebrenica


Džamija na Vidikovcu 
Location - Srebrenica


Džamija u Liješću  
Location - Srebrenica


Džamija u Skelanima 
Location - Srebrenica


Džamija u Kruševdolu  
Location - Srebrenica


Džamija u Tokoljacima - stara  
Location - Srebrenica


Džamija u Tokoljacima - nova  
Location - Srebrenica


Džamija u Trubarima  
Location - Srebrenica


Džamija u Peći - stara  
Location - Srebrenica


Džamija u Peći - nova  
Location - Srebrenica


Džamija u Pribidolu 
Location - Srebrenica


Džamija u Klotijevcu  
Location - Srebrenica


Džamija u Osmačama  
Location - Srebrenica


Džamija u Sućesci 
Location - Srebrenica


Džamija u Radovčićima  
Location - Srebrenica


Džamija u Daljegoštu - nova  
Location - Srebrenica


Džamija u Tihićima  
Location - Srebrenica


Džamija Azizija u Glinjama 
Location - Ugljevik


Džamija u Kreči 
Location - Goražde


Džamija u Miletkovićima (nišani) 
Location - Čajniče


Ahmed Topalović's Mosque 
Location - Čapljina


Ahmed-beg Salihbegović's Mosque 
Location - Bijeljina


Ahmed-paša Budimlija's Mosque - White Mosque 
Location - Gračanica


Džafer-beg's Mosque 
Location - Foča


Mosque of Ahmed-aga Krpić 
Location - Bijeljina




 Listed 353 monuments of total 1738 monuments in this category
 Choose monuments by alphabet order
Choose monuments by Letter
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 List by cities   
BiH jezici 
Commision to preserve national monuments © 2003. Design & Dev.: