home    
 
Decisions on Designation of Properties as National Monuments

Provisional List

About the Provisional List

List of Petitions for Designation of Properties as National Monuments

Heritage at Risk

60th session - Decisions



Azizija džamija - Orahova 
Location - Bosanska Gradiška / Gradiška


Atik džamija u Janji 
Location - Bijeljina


Ali-paše Rizvanbegovića mesdžid  
Location - Mostar


Ali Hodžina (Dedagina) džamija  
Location - Mostar


Ahmed Efendije Kotle (Čelebića) džamija  
Location - Mostar


Ali-paše Rizvanbegovića mesdžid u Blagaju 
Location - Mostar


Ali Čohodarov mesdžid (Čohodarova džamija)  
Location - Foča


Ahmetova džamija u Kunovu 
Location - Foča


Ansambl Odžak (kule Durmiš-paše i Hasan-paše, ruševine konaka, mezaristana s turbetima i nišanima) 
Location - Banja Luka


Arheološki lokalitet Medeno polje  
Location - Banja Luka


Arheološko nalazište Donji Bočac 
Location - Banja Luka


Arheološko nalazište Srpske Toplice 
Location - Banja Luka


Arheološko nalazište Srpske toplice-Pobrđe 
Location - Banja Luka


Arheološko nalazište - Antički lokalitet "Brandža" 
Location - Bihać


Arhitektonska cjelina u centru Glamoča 
Location - Glamoč


Ambijentalna cjelina Rondoa  
Location - Mostar


Avdića groblje u Lugovima 
Location - Busovača


Arheološki lokalitet Crkvina sv. Lucije  
Location - Bihać


Adem-agina vila 
Location - Tešanj


Arheološko nalazište Desilo u Bajovcima 
Location - Čapljina


Arheološki muzej Rimski municipium, Skelani 
Location - Srebrenica


Arhiva medrese Ahmeda ef. Pinjagića, arhiva vakufsko mearifskog povjerenstva i arhiva odbora IZ Visoko koje se čuvaju u Medžlisu IZ Visoko  
Location - Visoko


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske u ulici Bana Lazarevića 1 
Location - Banja Luka


Arheološko područje Karaula 
Location - Tomislavgrad


Arheološko-etnografska zbirka 
Location - Brčko


Ahmet pašina džamija sa haremom 
Location - Gračanica


Arslan agina džamija - Vikaljska 
Location - Tuzla


Ameli-ali (Zagradačka) džamija u Gornjoj Tuzli 
Location - Tuzla


Atik džamija 
Location - Lopare


Azizija džamija  
Location - Orašje


Ali begova džamija u Islam-Varoši  
Location - Modriča


Ambijentalna cjelina - ulice Mladena Stojanovića i Kralja Petra  
Location - Banja Luka


Ahmet Dedino turbe 
Location - Banja Luka




 Listed 33 monuments of total 1738 monuments in this category
 Choose monuments by alphabet order
Choose monuments by Letter
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 List by cities   
BiH jezici 
Commision to preserve national monuments © 2003. Design & Dev.: