home    
 
Decisions on Designation of Properties as National Monuments

Provisional List

About the Provisional List

List of Petitions for Designation of Properties as National Monuments

Heritage at Risk

60th session - DecisionsGrađevina (kuća stara 400 godina) 
Location - Sarajevo


Groblje Oputalj u Velinom selu 
Location - Čelić


Gornjačka džamija 
Location - Derventa


Gora Vučijak 
Location - Lukavac


Gradska džamija  
Location - Jablanica


Gožuljska džamija 
Location - Ljubuški


Gazanferbegova džamija  
Location - Višegrad


Grdijevička džamija  
Location - Foča


Gospodska ulica  
Location - Banja Luka


Groblje "Gomila" u Donjem Velikom Ograđeniku 
Location - Čitluk


Graditeljska cjelina turbe travničkog muftije Muhamed efendije i njegove žene Ajiša-hanume i Rudolfova (Lutvina) kafana na Derventi 
Location - Travnik


Graditeljska cjelina Donji Grad Cazin u Cazinu (kuća Ibre Alagića, zgrada Gimnazije, zgrada općinske uprave, Stara pošta i zgrada stare finansijske službe) 
Location - Cazin


Graditeljska cjelina Svetosavske ulice (bivše ulice Maršala Tita)  
Location - Bosanska Dubica / Kozarska Dubica


Grupa stećaka sa lokacije Pavlovac u Lukavici 
Location - Lukavica


Gornji grad 
Location - Srebrenica


Graditeljska cjelina austrogarskog puta sa tvrđavama (4) u Gornjoj Opini 
Location - Mostar


Grljevića kula u Uzinovićima-Podina 
Location - Stolac


Groblje u Gornjoj Blatnici 
Location - Čitluk


Gmajna u mjesnoj zajednici Glinica 
Location - Velika Kladuša


Gradina Lib 
Location - Tomislavgrad


Gradašćevića kuća 
Location - Gradačac


Gradina - Srednjovjekovna utvrda i nekropola Kaursko groblje u naseljenom mjestu Putiš 
Location - Busovača


Groblje tenkova na Karušama, MZ Matuzići 
Location - Doboj Jug


Gradina Vrela 
Location - Bosanski Brod


Gradina - Ostaci srednjovjekovnog grada u Strmici 
Location - Šekovići


Gradina na Zlatištu 
Location - Sarajevo


Groblje "Josipovac" u Slavinovićima 
Location - Tuzla


Grad na Pjenavcu i nekropola sa stećcima 
Location - Han Pijesak


Grčko groblje - Medvjedice, Tarčin  
Location - Hadžići


Gazijska džamija 
Location - Gradačac


Groblje Gavrića u Gornjoj Jošavci 
Location - Čelinac


Gradska džamija  
Location - Bratunac
 Listed 32 monuments of total 1738 monuments in this category
 Choose monuments by alphabet order
Choose monuments by Letter
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 List by cities   
BiH jezici 
Commision to preserve national monuments © 2003. Design & Dev.: