home    
 
Decisions on Designation of Properties as National Monuments

Provisional List

About the Provisional List

List of Petitions for Designation of Properties as National Monuments

Heritage at Risk

60th session - DecisionsOsnovna škola "15. april" Doboj 
Location - Kakanj


Osnovna škola "Husein efendija Đozo" 
Location - Goražde


Ostaci rimske građevine i srednjovjekovne crkve Tavanjak (Crkvenište) u Prnjavoru Malom 
Location - Banja Luka


Ostaci rimskog naselja i kasnoantička grobnica Crkvina u Šargovcu 
Location - Banja Luka


Olimpijski stadion Koševo 
Location - Sarajevo


Ostaci Hiže bosanske crkve Dubac u Batovu 
Location - Čajniče


Ostaci zidova porušenog franjevačkog samostana u Gornjoj Skakavi 
Location - Brčko


Oficirske vile iz perioda austrougarske uprave u Žegarskoj aleji 
Location - Bihać


Objekti (drveno postrojenje Dmitra Reljića; Mlin za žito Jove Štikovca; Postrojenje za pilanje drvene građe Steve Majtorovića) na rijeci Unac u Martin Brodu 
Location - Bihać


Ostaci kule i obora Starog grada Rmanj u Martin Brodu 
Location - Bihać


Osamljeni stećak stub u Par selu 
Location - Tuzla


Objekat u ulici Čekaluša 14 
Location - Sarajevo


Objekat u ulici Maršala Tita broj 27  
Location - Sarajevo


Obiteljska kuća - kuća sa tri broja 
Location - Prozor


Obiteljska kuća Živkovića 
Location - Orašje


Osman kapetanova medresa 
Location - Gračanica


Odžačka džamija 
Location - Odžak


Opijačeva kuća u Stocu 
Location - Stolac


Objekat depoa Historijskog arhiva Sarajeva u Čadrdžinoj 90 
Location - Sarajevo
 Listed 19 monuments of total 1738 monuments in this category
 Choose monuments by alphabet order
Choose monuments by Letter
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 List by cities   
BiH jezici 
Commision to preserve national monuments © 2003. Design & Dev.: