home    
 
Decisions on Designation of Properties as National Monuments

Provisional List

About the Provisional List

List of Petitions for Designation of Properties as National Monuments

Heritage at Risk

60th session - DecisionsNekropola sa stećcima u Humilišanima 
Location - Mostar


Nekropola stećaka - Brdari 
Location - Sanski Most


Nekropola stećaka - Brdari 
Location - Travnik


Nekropola stećaka u selu Presjenica 
Location - Trnovo


Nekropole stećaka u Barama 
Location - Konjic


Nišani porodice Tuzlić pred Jalskom džamijom 
Location - Tuzla


Nekropola stećaka (2) Humci 
Location - Sanski Most


Nekropola stećaka u Bijeloj 
Location - Konjic


Nekropola stećaka u Dubočici 
Location - Ljubinje


Nakšibendijska tekija sa mezaristanom Hanikahom i turbetima Šejhova 
Location - Foča


Nekropola sa stećcima Podkom 
Location - Berkovići


Nekropola sa stećcima Miletkovići 
Location - Čajniče


Nekropola sa stećcima Strgačina 
Location - Rudo


Nekropola sa stećcima Hlodila 
Location - Goražde/Novo Goražde


Nekropola sa stećcima Jezero 
Location - Jablanica


Nekropola stećaka sa pravoslavnim grobljem i crkvicom u Džepima 
Location - Konjic


Nekropola sa stećcima Avlija u Batovu 
Location - Čajniče


Nekropola sa stećcima Slatina u Batovu 
Location - Čajniče


Nekropola sa stećcima Dužice u Batovu 
Location - Čajniče


Nekropola sa stećcima Paravci (Peovac) u Miletkovićima 
Location - Čajniče


Nekropola sa stećcima Gradac u Donjem Selu 
Location - Konjic


Nekropola sa stećcima u Ježeprosini 
Location - Konjic


Nekropola sa stećcima (4) u Šurmancima 
Location - Čapljina


Nekropola sa stećcima u Džajićima 
Location - Konjic


Nekropola sa stećcima Pazalje u Milatkovićima 
Location - Rudo


Nekropola sa stećcima Radoželje u Milatkovićima 
Location - Rudo


Nekropola sa stećcima Zubanj u Milatkovićima 
Location - Rudo


Nekropola sa stećcima Omačina u Milatkovićima 
Location - Rudo


Nekropola sa stećcima u Salikovcu 
Location - Olovo


Nekropole sa stećcima u Podgoranima (Brijeg, Grebnice, Prijegradak, Grebak) 
Location - Mostar


Nekropola sa stećcima u Suhači 
Location - Sanski Most


Nekropola stećaka na lokalitetu Čitluci u Ljutoj 
Location - Konjic


Nekropola stećaka i ostaci grada u Ljutoj 
Location - Konjic


Nekropola stećaka na lokalitetu Delića Polje u Čuhovićima 
Location - Konjic


Nekropola stećaka u naseljenom mjestu Luka 
Location - Srebrenica


Nekropola stećaka u naseljenom mjestu Šljivova 
Location - Srebrenica


Nekropola stećaka u naseljenom mjestu Kutuzero 
Location - Srebrenica


Nekropola stećaka u naseljenom mjestu Džepi 
Location - Konjic


Nekropola stećaka u naseljenom mjestu Čelina 
Location - Konjic


Nekropole stećaka u naseljenom mjestu Studenčica 
Location - Konjic


Nekropola sa stećcima u selu Babići 
Location - Šipovo


Nadgrobni spomenici (2 kamena stećka - krstače) na lokalitetu Mešeta u Potočanima 
Location - Novi Travnik


Nekropola sa stećcima 
Location - Kiseljak


Nekropola sa stećcima kod sela Luke - Perački potok, Skakavac  
Location - Sarajevo


Nekropola stećaka u naseljenom mjestu Kula 
Location - Konjic


Nekropola stećaka u Donjoj mahali u Seonici 
Location - Konjic


Nekropola sa stećcima u Vilešima 
Location - Bugojno


Nekropole sa stećcima na planini Visočica (lokaliteti Vlah, Pavaj Do, Grepci, selo Mokro, Dolovi, Branjovčići, Visoča, srednjovjekovni gradovi Ključ i Veletin sa nekropolom, Stidelj, Striježevo, Kraljuša, Vuč Kamen ili Grkovina, Muzge, Kuna, Jasenica, Krivača, Kremešine, Pivnica, Grebnice, staro muslimansko groblje i srednjovjekovni grad Kom i Križevac) 
Location - Konjic


Nekropola stećaka u Starom Selu 
Location - Donji Vakuf


Nišani u selu Šetići 
Location - Rogatica


Nadgrobni kameni spomenici u Bivoljem Brdu 
Location - Čapljina


Nadgrobni kameni spomenici u Lokvama 
Location - Čapljina


Nekropola sa stećcima na lokalitetu "Gaj" u Selima kod Uloga 
Location - Kalinovik


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u selu Bjelosavljevići 
Location - Sokolac


Nekropola sa stećcima na brdu u selu Dokan 
Location - Tuzla


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Suho Polje u selu Obalj 
Location - Kalinovik


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Gornje Suho Polje u selu Obalj 
Location - Kalinovik


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kladovo Polje u selu Obalj 
Location - Kalinovik


Nekropola sa stećcima u Morinama 
Location - Nevesinje


Nekropola stećaka u Čuhovićima 
Location - Konjic


Nekropola sa stećcima na Barama, Treskavica 
Location - Trnovo


Nekropola stećaka Toplice 
Location - Neum


Nekropola sa stećcima Bektića brdo na lokalitetu Mramorje 
Location - Srebrenica


Nekropola stećaka na groblju Krst u Sijercima 
Location - Sokolac


Nekropola stećaka Zvijezda - Šimin potok 
Location - Vareš


Nekropola stećaka Bajina glava u Vukovu, Zlatići u selu Trepče i Groblje - staro Kraševo 
Location - Tešanj


Nekropola sa 30 mramora kod kuće Radovića u Šabazima kod Kunova 
Location - Foča


Nekropola mramora na lokalitetu Ravno Polje u Kunovu 
Location - Foča


Nekropola stećaka u Rostovu 
Location - Bugojno


Nekropola u blizini sela Gurdići 
Location - Olovo


Nekropole sa stećcima i nišanima na lokalitetima Bare, Otiješevo, Križevac i Greblje u naselju Donja Presjenica 
Location - Trnovo


Nekropola stećaka "Kaursko groblje" u u naseljenom mjestu Borovnići 
Location - Foča


Nekropole sa stećcima u naseljenim mjestima Katići, Krčevine, Ravan, Gusti grab, Hozanovići, Mihaljevići i Dobraljevo 
Location - Busovača


Nekropola stećaka u naseljenom mjestu Toholji 
Location - Foča


Nekropole sa stećcima u naseljenim mjestima Breza, Subotići, Hočevlje, Koritnik, Slivno, Župča i Orahovo 
Location - Breza


Nekropole sa stećcima u naseljenim mjestima Kiseljak, Pareževići, Višnjica, Gomionica, Palež, Podastinje, Duhri, Han Ploča, Kuliješ, Bukovica, Zabrđe, Žezelevo, Han Ivica, Kovači i Boljkovići 
Location - Kiseljak


Nekropola stećaka na Hreši 
Location - Istočni Stari Grad Sarajevo


Neolitsko naselje u Laništu, Klakar 
Location - Bosanski Brod


Nišani u Kolunu (Dobre Vode) 
Location - Foča


Nekropole sa stećcima u Podveležju 
Location - Mostar


Nekropola stećaka Rogin potok, Češće, Tarčin 
Location - Hadžići


Nekropola stećaka u naseljenom mjestu Piperi 
Location - Lopare


Nekropola stećaka "Drecelj" 
Location - Olovo


Nekropole i usamljeni stećci 
Location - Zvornik


Nišani-mezar Ibrahim-age u Smolući 
Location - Lukavac


Nekropola stećaka u Prisjeci-Samardžijama 
Location - Ključ


Nekropola stećaka na planini Podcijelovo 
Location - Zavidovići


Nova džamija Kuge  
Location - Srebrenik


Noćajevska džamija - stara 
Location - Kladanj


Nekropola sa stećcima na Visočici 
Location - Konjic
 Listed 90 monuments of total 1738 monuments in this category
 Choose monuments by alphabet order
Choose monuments by Letter
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 List by cities   
BiH jezici 
Commision to preserve national monuments © 2003. Design & Dev.: