home    
 
Decisions on Designation of Properties as National Monuments

Provisional List

About the Provisional List

List of Petitions for Designation of Properties as National Monuments

Heritage at Risk

60th session - DecisionsPoljačko groblje 
Location - Srbac


Prirodna i kulturna cjelina Oglavak s tekijom, turbetima i grebljima 
Location - Fojnica


Prethistorijsko naselje Nebo  
Location - Travnik


Puhulum džamija 
Location - Bosanska Dubica / Kozarska Dubica


Porušeno turbe na izvoru Sanice 
Location - Ključ


Pekušića džamija na Vakufu 
Location - Nevesinje


Prhalj džamija  
Location - Foča


Prkanjska džamija (Sulejman-pašina džamija)  
Location - Konjic


Porodična nekropola Malkočevića  
Location - Banja Luka


Partizansko groblje  
Location - Gacko


Partizansko groblje sa spomen pločom u Buturović polju 
Location - Konjic


Praistorijski nalaz Pećina u Barlovcima 
Location - Banja Luka


Praistorijsko pećinsko naselje Hajdučka špilja u Bijelom Potoku 
Location - Banja Luka


Praistorijsko naselje Mišarica u Bijelom Potoku 
Location - Banja Luka


Praistorijska gradina Gradište u Borkovićima 
Location - Banja Luka


Praistorijska gradina Biljeg u Verićima-Popovićima 
Location - Banja Luka


Praistorijska gradina Stražbenica u Debeljacima 
Location - Banja Luka


Praistorijska gradina u Dragočaju 
Location - Banja Luka


Praistorijska gradina i srednjovjekovni grad Pećine u Krminama 
Location - Banja Luka


Praistorijsko naselje Lipik u Krupi na Vrbasu 
Location - Banja Luka


Praistorijska gradina Racune u Krupi na Vrbasu 
Location - Banja Luka


Praistorijski pojedinačni nalaz Tijesno Vrbasa u Ljubačevu 
Location - Banja Luka


Praistorijska gradina Ljubačevo - Popadići 
Location - Banja Luka


Praistorijska gradina Grad u Piskavici-Šumarima 
Location - Banja Luka


Praistorijska gradina Bedemi-Kotlanica u Piskavici-Šumarima 
Location - Banja Luka


Praistoriski pojedinačni nalaz Potkozarje 
Location - Banja Luka


Praistorijska gradina Oštra glavica u Potkozarju-Šimićima 
Location - Banja Luka


Praistorijska gradina u Potkozarju-Dobrašima 
Location - Banja Luka


Praistorijsko naselje Ober u Radosavskoj 
Location - Banja Luka


Praistorijska nekropola Petkovo brdo u Radosavskoj 
Location - Banja Luka


Praistorijsko naselje i srednjovjekovna nekropola Zemunica u Radosavskoj-Plavljanima 
Location - Banja Luka


Praistorijska gradina Rebrovac 
Location - Banja Luka


Praistorijska gradina Čair u Srpskim toplicama 
Location - Banja Luka


Praistorijska gradina u Šimićima-Debeljaku 
Location - Banja Luka


Praistorijsko naselje Gromile 
Location - Šipovo


Porodična vila u ulici Branka Radičevića 2 
Location - Banja Luka


Porodična kuća u ulici Manjačkih ustanika (Muhameda Kazaza) 5 u Gornjem Šeheru 
Location - Banja Luka


Parne lokomotive 
Location - Sarajevo


Pravoslavna crkva u selu Vagan 
Location - Glamoč


Pravoslavna crkva sa grobljem u Vitovlju 
Location - Travnik


Pećina Ševrljica i Pećina Točilo  
Location - Konjic


Pećina Vjetrenica u Zavali 
Location - Ravno


Prirodno i historijsko dobro u selu Ledići 
Location - Trnovo


Pravoslavna crkva - Stari kameni hram na Prkosima sa spomenicima sveštenicma 
Location - Bosanski Petrovac


Parna uskotračna lokomotiva Jung 1193/53 širine kolosijeka 0,76 m u posjedu Mehmeda Đukića 
Location - Donji Vakuf


Područje Marindvora (ulice: Titova 2, 4, 6, 8, hotel "Zagreb", 12, 14, 16, Titova 7 (Šumska uprava); ulica Kralja Tvrtka 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23; Augusta Brauna 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ulica Hiseta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; ulica Valtera Perića (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20) 
Location - Sarajevo


Parna lokomotiva  
Location - Jajce


Pećinski crteži u Kozlogradskim stijenama u Kunovu 
Location - Foča


Praistorijske nekropole sa humkama na lokalitetima Zlatni Bor, Pjelovci, Kamenito Polje, Viševina i Ječmišta 
Location - Foča


Pravoslavno groblje u Gornjem Zoviku, Kalajdžije 
Location - Brčko


Pokretna dobra na području Kaknja i Sarajeva vezana za djelatnost Elektroprivrede i predviđena za tehnički muzej  
Location - Sarajevo


Porodična kuća Isaka Samokovlije 
Location - Sarajevo


Prva školska zgrada u Jelahu 
Location - Tešanj


Panjina kula 
Location - Sarajevo


Porodična kuća Sofije Vuković u Jošavci 
Location - Čelinac


Praistorijska gradina, rimski spomenici, srednjovjekovni grad, crkva, nekropola i kamenolom Gradac u Hadžićima, Ilidža 
Location - Ilidža
 Listed 56 monuments of total 1738 monuments in this category
 Choose monuments by alphabet order
Choose monuments by Letter
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 List by cities   
BiH jezici 
Commision to preserve national monuments © 2003. Design & Dev.: