home    
 
Decisions on Designation of Properties as National Monuments

Provisional List

About the Provisional List

List of Petitions for Designation of Properties as National Monuments

Heritage at Risk

60th session - DecisionsKuća porodice Ristić sa pokretnim naslijeđem (rukotvorine, spomenar, okviri za slike, posuđe, radni pribor, predmeti, pokućstvo) u ulici Aleksandra Karađorđevića 14 
Location - Bosanski Šamac / Šamac


Kuća pjesnika Mehmeda Mejlije Guranije 
Location - Sarajevo


Kulturni krajolik - kompleks Panonskog jezera 
Location - Tuzla


Kostajnička tvrđava 
Location - Bosanska Kostajnica


Kotorska džamija 
Location - Kotor Varoš


Kaburistan na Sitnici 
Location - Ključ


Kovačevljanska džamija  
Location - Glamoč


Kuća generala Klajnhapla  
Location - Banja Luka


Kapela Gospe Lipničke u Srednjoj Lipnici 
Location - Tuzla


Kamena ćuprija na Bistrici, Ocrkavlje 
Location - Foča


Kulturni pejzaž Manjača 
Location - Banja Luka


Kuća porodice Džinić  
Location - Banja Luka


Kalin Hadži Alijina džamija  
Location - Sarajevo


Kuća Ibrišagića u ulici Mirka Kovačevića 48 
Location - Banja Luka


Kasarna Zaborak u Milatkovićima 
Location - Čajniče


Kuća Isaka Samokovlije  
Location - Goražde


Kuća porodice Baškarad u ulici Marka Alaupovića bb 
Location - Busovača


Kuća porodice Džin u ulici Vojvode Pere Krece (Šefketa Maglajlića - mahala Stupnica) 68, MZ Obilićevo (Mejdan) 
Location - Banja Luka


Kuća porodice Tahirović u ulici Vojvode Pere Krece (Šefketa Maglajlića - mahala Stupnica) 40, MZ Obilićevo (Mejdan) 
Location - Banja Luka


Kula iznad Carina u naselju Hrupjela 
Location - Trebinje


Kuća porodice Zejnilović  
Location - Doboj


Kuća u Gundulićevoj 24 
Location - Banja Luka


Kuća ključkih kapetana u Ključu 
Location - Gacko


Knjižara Sejtarija br. 2 u ulici Maršala Tita 19 
Location - Sarajevo


Kasarna Konak u Bjelušinama 
Location - Mostar


Kuća Nametaka u ulici Bilića br. 3 
Location - Mostar


Katolička crkva i nekropola stećaka u selu Obre 
Location - Konjic


Kuća Halila Ajkunića u Poriču 
Location - Bugojno


Kula Tvrtkovića (devastirana džamija) u Orahovcima 
Location - Konjic


Kuće Stjepana i Augusta Šojata 
Location - Jajce


Kulturni centar 
Location - Kreševo


Kula u Tomini 
Location - Sanski Most


Kula Loja 
Location - Foča


Kulturni pejzaž Ajvatovice 
Location - Donji Vakuf


Kuća i atelje Ismeta Mujezinovića 
Location - Tuzla


Katolička crkva sv. Petra i Pavla 
Location - Tešanj


Kunovski zapis 
Location - Foča


Kuća Arona Hajona i Nahmana 
Location - Zvornik


Kuća Bela Fišera 
Location - Zvornik


Kameni reljef sa likom sv. Sebastijana u formi atipične rimske stele i kameni reljef grba grada Bihaća u Pritoci - Brandža 
Location - Bihać


Kulturni pejzaž sela Ledići 
Location - Trnovo


Kuća 
Location - Orašje


Kuća u ulici Jovana Jovanovića Zmaja 2 
Location - Brčko


Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa 
Location - Zenica


Kuća 
Location - Jajce


Kaldrmisani put Gubavica-Crnići Greda 
Location - Mostar


Katolička crkva i župna kuća, župa sv. Ante Padovanskog 
Location - Lukavac


Kompleks helenističkih grobova na Mrljanovcu  
Location - Ljubuški


Kozlogradske pećine u selu Kunovo 
Location - Foča


Kula Bećir-paše Čengića u Ratajima 
Location - Foča


Kulturni pejzaž sela Začula 
Location - Ravno


Kulturni krajolik vodotoka Klašnik - Župa  
Location - Višegrad


Kompleks Kostajničke tvrđave (tvrđava Karaula tvrđava Drenovac tvrđava Sokol i tvrđava Kastel) 
Location - Bosanska Kostajnica


Kostajnička vijećnica 
Location - Bosanska Kostajnica


Kula Kovači općina Ilidža 
Location - Ilidža


Kompleks Stojčevac općina Ilidža 
Location - Ilidža


Kompleks izvorišta Vrela Bosne općina Ilidža 
Location - Ilidža


Kamena ćuprija na Gabelićkom potoku u Ustikolini 
Location - Foča
 Listed 58 monuments of total 1738 monuments in this category
 Choose monuments by alphabet order
Choose monuments by Letter
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 List by cities   
BiH jezici 
Commision to preserve national monuments © 2003. Design & Dev.: