početna stranica    
 
Pravilnik o aktivnostima Komisije vezanim za međunarodnu suradnju

Kriteriji za donošenje odluke za proglašenje nacionalnog spomenika

Odluka o privremenoj listi

Pravila korištenja dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Kodeks ponašanja za članove i službenike Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

KONVENCIJE

Pristup informacijama

Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Zakoni o provedbi odluka Komisije

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Odluka o privremenoj listi

Temeljem članka 33. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na 4. sjednici održanoj od 03. do 09. rujna 2002. godine, donijelo je

O D L U K U

I


Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Privremena lista), koja je sastavni dio ove odluke.

II


Povjerenstvo će, sukladno čl. V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, donijeti pojedinačnu odluku o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom za svako dobro upisano na Privremenu listu,.

III


Do donošenja pojedinačnih odluka iz točke II ove odluke, sva dobra upisana na Privremenu listu smatrat će se nacionalnim spomenikom i uživat će zaštitu propisanu Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02 i 10/02, “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 9/02 i “Službeni glasnik Brčko Distrikta”, broj 2/02).

IV


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ”Službenom glasniku BiH” i službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.


Broj: 01-94/02
03. rujna 2002. godine
Sarajevo,

Predsjedatelj Povjerenstva

Dubravko Lovrenović

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: