početna stranica    
 
Pravilnik o aktivnostima Komisije vezanim za međunarodnu suradnju

Kriteriji za donošenje odluke za proglašenje nacionalnog spomenika

Odluka o privremenoj listi

Pravila korištenja dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Kodeks ponašanja za članove i službenike Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

KONVENCIJE

Pristup informacijama

Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Zakoni o provedbi odluka Komisije

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

KONVENCIJE

PREGLED

međunarodnih multilatelarnih ugovora

čija je članica, odnosno kojima je vezana Bosna i Hercegovina

(iz oblasti od značaja za zaštitu kulturnog naslijeđa)

 

 

UNESCO

- Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (Pariz, 1972. godine)

- Konvencija o mjerama za zaštitu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa   svojine kulturnih dobara (Pariz, 1970. godine)

- Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (Hag, 1954. godine)

( Haška konvencija - Pravilnik

Haška konvencija - Protokol I

Haška konvencija - Protokol II )

 

Vijeće Evrope

- Evropska konvencija o kulturi (Paris, 1954. godine)

- Evropska konvencija o zaštiti arheološkog naslijeđa (London, 1969. godine, revidirana u Valetti 1992. godine. BiH nije potpisnica revidirane konvencije)

- Konvencija o zaštiti arhitektonskog naslijeđa Evrope (Granada, 1985. godine)

 

 

Ostale

- Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela iz 1886. godine, revidirana u Parizu 1971. godine i dopunjena 1979. godine

- Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade SAD o zaštiti i očuvanju određenog kulturnog vlasništva, potpisan 02.07.2002.godine, ratifikovan 21.07.2004.godine (tekst sporazuma objavljen u dodatku Sl. glasnika BiH - Međunarodni sporazumi, broj 6/04)

- Sporazum između Vlade BiH i Vlade SR Njemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke (potpisan 21.07.2004. godine, ratifikovan 26.10.2005. godine (tekst sporazuma objavljen u dodatku Sl. glasnika BiH - Međunarodni sporazumi, broj 11/05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: