početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeTahte (zamjena za crkvena zvona) u selu Vranci 
Lokacija - Kreševo


Tahvilagina (Dugomahalska) džamija 
Lokacija - Kladanj


Tarevska džamija - stara  
Lokacija - Kladanj


Temelji manastira - crkve u Gnionici - Kaluđeru 
Lokacija - Lukavac


Termoelektrana Sarajevo - Marijin Dvor  
Lokacija - Sarajevo


Tradicionalne lađe i skele na Savi 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Tuholjska džamija - stara 
Lokacija - Kladanj


Turba na Hairbašči 
Lokacija - Ključ


Turbe i Kaursko groblje u Repovcima 
Lokacija - Konjic


Turbe sa starim nišanima u Strgačini 
Lokacija - Rudo


Turbe Sijerčić bega 
Lokacija - Višegrad


Turbe Smail-age Čengića u Lipniku 
Lokacija - Gacko


Turbe Sultana-efendije Fatiha  
Lokacija - Vlasenica


Turbe Šejha Murata u Kolunu 
Lokacija - Foča


Turbeta na Gradu i u Gradu 
Lokacija - Ključ


Tursko groblje sa nišanima (blizu 200 nišana), srušeno turbe i stećci (35-40 stećaka) 
Lokacija - Rudo


Tursko šehidsko groblje Nišani u Ustikolini 
Lokacija - Foča


Tursko šehidsko groblje u Jošanici 
Lokacija - Foča


Tvornica opeke IGM Usora, Jelah  
Lokacija - Tešanj


Tvrđava i manastir Glogovac u Babićima 
Lokacija - Šipovo
 Izlistano 20 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: