početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapePanjina kula 
Lokacija - Sarajevo


Parna lokomotiva  
Lokacija - Jajce


Parna uskotračna lokomotiva Jung 1193/53 širine kolosijeka 0,76 m u posjedu Mehmeda Đukića 
Lokacija - Donji Vakuf


Parne lokomotive 
Lokacija - Sarajevo


Partizansko groblje  
Lokacija - Gacko


Partizansko groblje sa spomen pločom u Buturović polju 
Lokacija - Konjic


Pekušića džamija na Vakufu 
Lokacija - Nevesinje


Pećina Vjetrenica u Zavali 
Lokacija - Ravno


Pećina Ševrljica i Pećina Točilo  
Lokacija - Konjic


Pećinski crteži u Kozlogradskim stijenama u Kunovu 
Lokacija - Foča


Područje Marindvora (ulice: Titova 2, 4, 6, 8, hotel "Zagreb", 12, 14, 16, Titova 7 (Šumska uprava); ulica Kralja Tvrtka 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23; Augusta Brauna 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ulica Hiseta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; ulica Valtera Perića (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20) 
Lokacija - Sarajevo


Pokretna dobra na području Kaknja i Sarajeva vezana za djelatnost Elektroprivrede i predviđena za tehnički muzej  
Lokacija - Sarajevo


Poljačko groblje 
Lokacija - Srbac


Porodična kuća Isaka Samokovlije 
Lokacija - Sarajevo


Porodična kuća Sofije Vuković u Jošavci 
Lokacija - Čelinac


Porodična kuća u ulici Manjačkih ustanika (Muhameda Kazaza) 5 u Gornjem Šeheru 
Lokacija - Banja Luka


Porodična nekropola Malkočevića  
Lokacija - Banja Luka


Porodična vila u ulici Branka Radičevića 2 
Lokacija - Banja Luka


Porušeno turbe na izvoru Sanice 
Lokacija - Ključ


Praistorijska gradina Bedemi-Kotlanica u Piskavici-Šumarima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Biljeg u Verićima-Popovićima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Čair u Srpskim toplicama 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Grad u Piskavici-Šumarima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Gradište u Borkovićima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina i srednjovjekovni grad Pećine u Krminama 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Ljubačevo - Popadići 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Oštra glavica u Potkozarju-Šimićima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Racune u Krupi na Vrbasu 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Rebrovac 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina Stražbenica u Debeljacima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina u Dragočaju 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina u Potkozarju-Dobrašima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina u Šimićima-Debeljaku 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijska gradina, rimski spomenici, srednjovjekovni grad, crkva, nekropola i kamenolom Gradac u Hadžićima, Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Praistorijska nekropola Petkovo brdo u Radosavskoj 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijske nekropole sa humkama na lokalitetima Zlatni Bor, Pjelovci, Kamenito Polje, Viševina i Ječmišta 
Lokacija - Foča


Praistorijski nalaz Pećina u Barlovcima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijski pojedinačni nalaz Tijesno Vrbasa u Ljubačevu 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijsko naselje Gromile 
Lokacija - Šipovo


Praistorijsko naselje i srednjovjekovna nekropola Zemunica u Radosavskoj-Plavljanima 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijsko naselje Lipik u Krupi na Vrbasu 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijsko naselje Mišarica u Bijelom Potoku 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijsko naselje Ober u Radosavskoj 
Lokacija - Banja Luka


Praistorijsko pećinsko naselje Hajdučka špilja u Bijelom Potoku 
Lokacija - Banja Luka


Praistoriski pojedinačni nalaz Potkozarje 
Lokacija - Banja Luka


Pravoslavna crkva - Stari kameni hram na Prkosima sa spomenicima sveštenicma 
Lokacija - Bosanski Petrovac


Pravoslavna crkva sa grobljem u Vitovlju 
Lokacija - Travnik


Pravoslavna crkva u selu Vagan 
Lokacija - Glamoč


Pravoslavno groblje u Gornjem Zoviku, Kalajdžije 
Lokacija - Brčko


Prethistorijsko naselje Nebo  
Lokacija - Travnik


Prhalj džamija  
Lokacija - Foča


Prirodna i kulturna cjelina Oglavak s tekijom, turbetima i grebljima 
Lokacija - Fojnica


Prirodno i historijsko dobro u selu Ledići 
Lokacija - Trnovo


Prkanjska džamija (Sulejman-pašina džamija)  
Lokacija - Konjic


Prva školska zgrada u Jelahu 
Lokacija - Tešanj


Puhulum džamija 
Lokacija - Bosanska Dubica / Kozarska Dubica
 Izlistano 56 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: