početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeRadnički dom 
Lokacija - Drvar


Rahićka džamija  
Lokacija - Brčko


Ratajska džamija (Begovska, Čengića džamija)  
Lokacija - Foča


Reljef akademskog kipara Vladimira Herljevića u bedemu Kapetanove kule 
Lokacija - Bihać


Rimska (Kosorska) ćuprija u Blagaju 
Lokacija - Mostar


Rimske terme 
Lokacija - Tomislavgrad


Rimski lokalitet gradina Sastavci 
Lokacija - Sanski Most


Rimski metalurški pogon Stratinska 1 u Stratinskoj-Pranjićima 
Lokacija - Banja Luka


Rimski most na rijeci Šujica 
Lokacija - Tomislavgrad


Rimski spomenik i srednjovjekovna nekropola Mramorje u Golešima-Đurđevićima 
Lokacija - Banja Luka


Rimski termincijski natpis Blizanci u Vaganu 
Lokacija - Šipovo


Rimsko groblje 
Lokacija - Čajniče


Rimsko naselje i kasnoantička bazilika Grič-Pauša u Raštanima 
Lokacija - Banja Luka


Rimsko naselju Kućerine u Golešima-Đurđevićima 
Lokacija - Banja Luka


Rodna kuća Zuke Džumhura  
Lokacija - Konjic


Rovinjska džamija 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Rt Kula u Dračevu 
Lokacija - Čapljina
 Izlistano 17 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: