početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeSahat kula  
Lokacija - Tešanj


Salahovića kuća - Halilovača u Dživaru, Bihovo 
Lokacija - Trebinje


Samostalna obrtničko brijačka radnja "Skaka Abdulah" 
Lokacija - Sarajevo


Samostan "Josipovac" u Slavinovićima 
Lokacija - Tuzla


Samostan sestara milosrdnica 
Lokacija - Banja Luka


Sarajevski ratni tunel (kuća porodice Kolar) u Donjem Kotorcu općina Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Sarkofazi uz Ferhad-pašinu (Čaršijsku) džamiju 
Lokacija - Žepče


Savića kuća 
Lokacija - Drvar


Sefer pašino turbe 
Lokacija - Ilijaš


Selimovića gradina 
Lokacija - Tomislavgrad


Selo Ligati u Ustikolini  
Lokacija - Foča / Ustikolina


Selo srednjevjekovnih rudara i kovača  
Lokacija - Kreševo


Selo Vitkovci  
Lokacija - Teslić


Semizova kuća općina Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Sinan-pašina džamija (Žabljačka džamija) 
Lokacija - Ljubuški


Skender-pašina džamija u Šćipama 
Lokacija - Prozor


Sokol džamija - Orahova 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Spomen dom «Crvene pravde» 
Lokacija - Bijeljina


Spomen kompleks "Majka partizanska" 
Lokacija - Bosanski Novi / Novi Grad


Spomen kompleks u Bosanskoj Rači 
Lokacija - Bijeljina


Spomen kompleks u Donjoj Trnavi 
Lokacija - Ugljevik


Spomen kompleks u Velikoj Ruiškoj 
Lokacija - Bosanski Novi / Novi Grad


Spomen kosturnica iz II svjetskog rata u Kula Gradu 
Lokacija - Zvornik


Spomen kuća i biblioteka pisca Skendera Kulenovića sa zaostavštinom  
Lokacija - Bosanski Petrovac


Spomen kuća Muštovića  
Lokacija - Mostar


Spomen kuća «Oslobođenje» u Donjoj Trnavi 
Lokacija - Ugljevik


Spomen vrelo Bana Milosavljevića u Lipovcu 
Lokacija - Čelinac


Spomenik palim borcima - partizanima na Igmanu 
Lokacija - Trnovo


Spomenik palim borcima II svjetskog rata u Gornjoj Dubravici  
Lokacija - Vitez


Spomenik palim borcima II svjetskog rata u Staroj Biloj  
Lokacija - Vitez


Spomenik palim borcima NOR-a u Lužanima općina Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Spomenik u Osjeku općina Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Spomenik žrtvama fašizma 
Lokacija - Drvar


Srednjevjekovna nekropola Prodole u Dujakovcima 
Lokacija - Banja Luka


Srednjevjekovni dvorac kasnije stara džamija 
Lokacija - Gračanica


Srednjovjekovna nekropola Babin greb u Aginom selu 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovna nekropola Donji Bočac 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovna nekropola Čergića groblje u Radosavskoj 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovna nekropola Mramorje u Skribidolu 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovna nekropola stećaka Grebnica u Drinskom 
Lokacija - Višegrad


Srednjovjekovna nekropola stećaka Modro Polje 
Lokacija - Foča


Srednjovjekovna nekropola stećaka na brdu Strmac - Presjeka 
Lokacija - Foča


Srednjovjekovna nekropola stećaka na lokalitetu Klabučnica - Presjeka 
Lokacija - Foča


Srednjovjekovna nekropola u Kostajnici 
Lokacija - Konjic


Srednjovjekovna nekropola u mjestu Trešnjevica 
Lokacija - Konjic


Srednjovjekovna nekropola u selu Stojkovići 
Lokacija - Konjic


Srednjovjekovna stećci u Kasatićima 
Lokacija - Hadžići


Srednjovjekovne nekropole u Spiljanima 
Lokacija - Konjic


Srednjovjekovni grad Gradina 
Lokacija - Čelinac


Srednjovjekovni grad Vrbenac 
Lokacija - Travnik


Srednjovjekovni Greben grad u Krupi na Vrbasu 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovni Kaštel grad u Donjoj Pećini 
Lokacija - Novi Travnik


Srednjovjekovni nadgrobni spomenici u mjestu Neđeljišta 
Lokacija - Vlasenica


Srednjovjekovni nadgrobni spomenici u naseljenim mjestima Bijele Vode, Buzići, Čifluk, Dobrinje, Dvor, Džindići, Ginje, Goduša, Gorani, Klisa, Malo Čajno, Maurovići, Mladeš, Poriječani, Tušnjići, Uvorići i Zbilje 
Lokacija - Visoko


Srednjovjekovni stećci na Zagrađanskom brdu, iznad sela Zagrađe 
Lokacija - Kakanj


Srednjovjekovno groblje Kamen u Skribidolu 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovno groblje Klisina u Azarićima 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovno groblje Ljubačevo 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovno groblje Stratinska 2 
Lokacija - Banja Luka


Srednjovjekovno naselje Mlinovi 1 u Krupi na Vrbasu 
Lokacija - Banja Luka


Srpska pravoslavna crkva Gradac  
Lokacija - Ljubinje


Srpska pravoslavna groblja u Dobrnji (kompleks Manjača) 
Lokacija - Banja Luka


Srpska pravoslavna groblja u Vilusima (kompleks Manjača) 
Lokacija - Banja Luka


Srpsko pravoslavno groblje Sveti Pantelija u Boriku 
Lokacija - Banja Luka


Srpsko-Pravoslavni Hram Rođenja Presvete Bogorodice 
Lokacija - Ravno


Stambena vila u ulici S. Mrkalja 4 
Lokacija - Banja Luka


Stambena zgrada Miljević Hikmeta u Seonici 
Lokacija - Konjic


Stambena zgrada u ulici Meše Selimovića 31 
Lokacija - Banja Luka


Stambeni kompleks Ada  
Lokacija - Stolac


Stambeni objekat (kuća) u ulici Varoš 11 
Lokacija - Jajce


Stambeni objekat Poljokan u Jevrejskoj 22 (Moše Pijade 22) 
Lokacija - Banja Luka


Stambeni objekat u ulici Obala Vojvode Stepe (bivša Džemala Bijedića) 24 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Stambeni objekat u ulici Slavka Rodića 1 
Lokacija - Banja Luka


Stambeni objekat Višnjik 16 
Lokacija - Sarajevo


Stambeni objekatu ulici Braće Huseinčehajića 9 
Lokacija - Derventa


Stambeni objekt "Stari tavan" u Donjem Velikom Ograđeniku 
Lokacija - Čitluk


Stambeni objekti u rudarskoj koloniji na Laušu 
Lokacija - Banja Luka


Stambeno poslovna zgrada, Mula Mustafe Bašeskije 5 
Lokacija - Sarajevo


Stambeno-poslovna zgrada (Palata Palestina) u ulici Konačko brdo 2-8 
Lokacija - Brčko


Stambeno-poslovni objekat u ulici Čekaluša 18 
Lokacija - Sarajevo


Stanovi za željezničare (Vekterhaus) i željeznička stanica Bišnja na staroj trasi željezničke pruge Derventa-Doboj  
Lokacija - Derventa


Stara bolnica na Fetiji, sada stambeni objekat 
Lokacija - Zvornik


Stara bosanska kuća porodice Čomara u Butmiru, Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Stara bosanska kuća porodice Zečević, Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Stara bosanska kuća u Fojnici  
Lokacija - Fojnica


Stara bosanska kuća u ulici Mirka Kovačevića 29 
Lokacija - Banja Luka


Stara bosanska kuća u ulici Slavka Rodića 
Lokacija - Banja Luka


Stara džamija 
Lokacija - Modriča


Stara džamija Cage 
Lokacija - Srebrenik


Stara džamija Caparde 
Lokacija - Kalesija


Stara džamija Lugovi 
Lokacija - Busovača


Stara džamija Rapatnica 
Lokacija - Srebrenik


Stara džamija u Đurđeviku  
Lokacija - Živinice


Stara džamija u Goduši 
Lokacija - Visoko


Stara džamija u Gornjoj Lukavici 
Lokacija - Živinice


Stara džamija u Lisovićima 
Lokacija - Srebrenik


Stara džamija u Podorašju 
Lokacija - Srebrenik


Stara džamija u Turiji Puračić 
Lokacija - Lukavac


Stara džamija u Tuzli 
Lokacija - Tuzla


Stara džamija u Večićima 
Lokacija - Kotor Varoš


Stara čaršija u Banjoj Luci 
Lokacija - Banja Luka


Stara medresa "Džemaludin Čaušević" 
Lokacija - Cazin


Stara općina  
Lokacija - Ljubinje


Stara osnovna škola 
Lokacija - Pelagićevo


Stara škola 
Lokacija - Tešanj


Stara škola  
Lokacija - Livno


Stara škola u Gornjoj Jošavci 
Lokacija - Čelinac


Stara škola u Hrasnici 
Lokacija - Ilijaš


Stara željeznička stanica 
Lokacija - Lukavac


Stara željeznička stanica Hum 
Lokacija - Trebinje


Stara željeznička stanica Uskoplje-Ivanica 
Lokacija - Ravno


Stara župna crkva i župna kuća u Gornjem Zoviku 
Lokacija - Brčko


Stare mlinice u naseljenom mjestu Baljci 
Lokacija - Bileća


Stari grad  
Lokacija - Teočak


Stari grad Kaštele  
Lokacija - Fojnica


Stari grad Kozograd 
Lokacija - Fojnica


Stari grad Kutuzero 
Lokacija - Srebrenica


Stari grad Toričan u Varošluku 
Lokacija - Travnik


Stari kameni most 
Lokacija - Vareš


Stari nišani iz otomanske imperije na lokaciji sela Sijerci 
Lokacija - Sokolac


Staro groblje Gošić Polje  
Lokacija - Goražde


Staro groblje u Lađevcima 
Lokacija - Čelinac


Staro groblje u Markovcu 
Lokacija - Čelinac


Staro muslimansko groblje Modro Polje 
Lokacija - Foča


Staro muslimansko groblje u Rostovu 
Lokacija - Bugojno


Staro muslimansko mezarje u Starom selu 
Lokacija - Mrkonjić Grad


Staro pravoslavno groblje na kladuško-gliničkoj gradini 
Lokacija - Velika Kladuša


Staro tursko groblje na lokalitetu Madžarevo brdo u Miljevini 
Lokacija - Foča


Staro šehidsko mezarje "Šehidi" na Nekuku u Njivicama 
Lokacija - Stolac


Starobosanska kućica u Gornjoj Mahali bb 
Lokacija - Fojnica


Stećak sa sarkofagom i pokrovom sa lokacije Pavlovac, Lukavica 
Lokacija - Lukavica


Stećak u Nedžarićima 
Lokacija - Sarajevo


Stećci 
Lokacija - Konjic


Stećci i srednjovjekovna građevina u selu Brižina, Rostovo ravno 
Lokacija - Bugojno


Stećci kraj potoka Ričina  
Lokacija - Posušje


Stećci Rostovo ravno kod SKI centra Rostovo 
Lokacija - Bugojno


Stećci u Donjoj Strmici 
Lokacija - Rudo


Stećci u selu Pervizi 
Lokacija - Bjelašnica


Stećci u Vitinici - Brđacima 
Lokacija - Sapna


Stranjakova kuća (kuća porodice Medar u Podgradu bb) 
Lokacija - Stolac


Stražara pored mosta preko rijeke Neretve 
Lokacija - Čapljina


Sukija džamija u gradu 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Sultan džamija 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Sultan džamija - Orahova 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška


Sultanova - Carska džamija 
Lokacija - Kotor Varoš


Svetište «Voda Sv. Jakova» u Deževicama 
Lokacija - Kreševo


Svirac džamija 
Lokacija - Gradačac
 Izlistano 147 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: