početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeObiteljska kuća - kuća sa tri broja 
Lokacija - Prozor


Obiteljska kuća Živkovića 
Lokacija - Orašje


Objekat depoa Historijskog arhiva Sarajeva u Čadrdžinoj 90 
Lokacija - Sarajevo


Objekat u ulici Čekaluša 14 
Lokacija - Sarajevo


Objekat u ulici Maršala Tita broj 27  
Lokacija - Sarajevo


Objekti (drveno postrojenje Dmitra Reljića; Mlin za žito Jove Štikovca; Postrojenje za pilanje drvene građe Steve Majtorovića) na rijeci Unac u Martin Brodu 
Lokacija - Bihać


Odžačka džamija 
Lokacija - Odžak


Oficirske vile iz perioda austrougarske uprave u Žegarskoj aleji 
Lokacija - Bihać


Olimpijski stadion Koševo 
Lokacija - Sarajevo


Opijačeva kuća u Stocu 
Lokacija - Stolac


Osamljeni stećak stub u Par selu 
Lokacija - Tuzla


Osman kapetanova medresa 
Lokacija - Gračanica


Osnovna škola "15. april" Doboj 
Lokacija - Kakanj


Osnovna škola "Husein efendija Đozo" 
Lokacija - Goražde


Ostaci Hiže bosanske crkve Dubac u Batovu 
Lokacija - Čajniče


Ostaci kule i obora Starog grada Rmanj u Martin Brodu 
Lokacija - Bihać


Ostaci rimske građevine i srednjovjekovne crkve Tavanjak (Crkvenište) u Prnjavoru Malom 
Lokacija - Banja Luka


Ostaci rimskog naselja i kasnoantička grobnica Crkvina u Šargovcu 
Lokacija - Banja Luka


Ostaci zidova porušenog franjevačkog samostana u Gornjoj Skakavi 
Lokacija - Brčko
 Izlistano 19 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: