početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeAdem-agina vila 
Lokacija - Tešanj


Ahmed Efendije Kotle (Čelebića) džamija  
Lokacija - Mostar


Ahmet Dedino turbe 
Lokacija - Banja Luka


Ahmet pašina džamija sa haremom 
Lokacija - Gračanica


Ahmetova džamija u Kunovu 
Lokacija - Foča


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske u ulici Bana Lazarevića 1 
Lokacija - Banja Luka


Ali begova džamija u Islam-Varoši  
Lokacija - Modriča


Ali Čohodarov mesdžid (Čohodarova džamija)  
Lokacija - Foča


Ali Hodžina (Dedagina) džamija  
Lokacija - Mostar


Ali-paše Rizvanbegovića mesdžid  
Lokacija - Mostar


Ali-paše Rizvanbegovića mesdžid u Blagaju 
Lokacija - Mostar


Ambijentalna cjelina - ulice Mladena Stojanovića i Kralja Petra  
Lokacija - Banja Luka


Ambijentalna cjelina Rondoa  
Lokacija - Mostar


Ameli-ali (Zagradačka) džamija u Gornjoj Tuzli 
Lokacija - Tuzla


Ansambl Odžak (kule Durmiš-paše i Hasan-paše, ruševine konaka, mezaristana s turbetima i nišanima) 
Lokacija - Banja Luka


Arheološki lokalitet Crkvina sv. Lucije  
Lokacija - Bihać


Arheološki lokalitet Medeno polje  
Lokacija - Banja Luka


Arheološki muzej Rimski municipium, Skelani 
Lokacija - Srebrenica


Arheološko nalazište - Antički lokalitet "Brandža" 
Lokacija - Bihać


Arheološko nalazište Desilo u Bajovcima 
Lokacija - Čapljina


Arheološko nalazište Donji Bočac 
Lokacija - Banja Luka


Arheološko nalazište Srpske Toplice 
Lokacija - Banja Luka


Arheološko nalazište Srpske toplice-Pobrđe 
Lokacija - Banja Luka


Arheološko područje Karaula 
Lokacija - Tomislavgrad


Arheološko-etnografska zbirka 
Lokacija - Brčko


Arhitektonska cjelina u centru Glamoča 
Lokacija - Glamoč


Arhiva medrese Ahmeda ef. Pinjagića, arhiva vakufsko mearifskog povjerenstva i arhiva odbora IZ Visoko koje se čuvaju u Medžlisu IZ Visoko  
Lokacija - Visoko


Arslan agina džamija - Vikaljska 
Lokacija - Tuzla


Atik džamija 
Lokacija - Lopare


Atik džamija u Janji 
Lokacija - Bijeljina


Avdića groblje u Lugovima 
Lokacija - Busovača


Azizija džamija  
Lokacija - Orašje


Azizija džamija - Orahova 
Lokacija - Bosanska Gradiška / Gradiška
 Izlistano 33 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: