početna stranica    
 
18. april
Međunarodni dan naslijeđa
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEĐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeđe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

MapeKaburistan na Sitnici 
Lokacija - Ključ


Kaldrmisani put Gubavica-Crnići Greda 
Lokacija - Mostar


Kalin Hadži Alijina džamija  
Lokacija - Sarajevo


Kamena ćuprija na Bistrici, Ocrkavlje 
Lokacija - Foča


Kamena ćuprija na Gabelićkom potoku u Ustikolini 
Lokacija - Foča


Kameni reljef sa likom sv. Sebastijana u formi atipične rimske stele i kameni reljef grba grada Bihaća u Pritoci - Brandža 
Lokacija - Bihać


Kapela Gospe Lipničke u Srednjoj Lipnici 
Lokacija - Tuzla


Kasarna Konak u Bjelušinama 
Lokacija - Mostar


Kasarna Zaborak u Milatkovićima 
Lokacija - Čajniče


Katolička crkva i nekropola stećaka u selu Obre 
Lokacija - Konjic


Katolička crkva i župna kuća, župa sv. Ante Padovanskog 
Lokacija - Lukavac


Katolička crkva sv. Petra i Pavla 
Lokacija - Tešanj


Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa 
Lokacija - Zenica


Knjižara Sejtarija br. 2 u ulici Maršala Tita 19 
Lokacija - Sarajevo


Kompleks helenističkih grobova na Mrljanovcu  
Lokacija - Ljubuški


Kompleks izvorišta Vrela Bosne općina Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Kompleks Kostajničke tvrđave (tvrđava Karaula tvrđava Drenovac tvrđava Sokol i tvrđava Kastel) 
Lokacija - Bosanska Kostajnica


Kompleks Stojčevac općina Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Kostajnička tvrđava 
Lokacija - Bosanska Kostajnica


Kostajnička vijećnica 
Lokacija - Bosanska Kostajnica


Kotorska džamija 
Lokacija - Kotor Varoš


Kovačevljanska džamija  
Lokacija - Glamoč


Kozlogradske pećine u selu Kunovo 
Lokacija - Foča


Kula Bećir-paše Čengića u Ratajima 
Lokacija - Foča


Kula iznad Carina u naselju Hrupjela 
Lokacija - Trebinje


Kula Kovači općina Ilidža 
Lokacija - Ilidža


Kula Loja 
Lokacija - Foča


Kula Tvrtkovića (devastirana džamija) u Orahovcima 
Lokacija - Konjic


Kula u Tomini 
Lokacija - Sanski Most


Kulturni centar 
Lokacija - Kreševo


Kulturni krajolik - kompleks Panonskog jezera 
Lokacija - Tuzla


Kulturni krajolik vodotoka Klašnik - Župa  
Lokacija - Višegrad


Kulturni pejzaž Ajvatovice 
Lokacija - Donji Vakuf


Kulturni pejzaž Manjača 
Lokacija - Banja Luka


Kulturni pejzaž sela Ledići 
Lokacija - Trnovo


Kulturni pejzaž sela Začula 
Lokacija - Ravno


Kunovski zapis 
Lokacija - Foča


Kuća 
Lokacija - Orašje


Kuća 
Lokacija - Jajce


Kuća Arona Hajona i Nahmana 
Lokacija - Zvornik


Kuća Bela Fišera 
Lokacija - Zvornik


Kuća generala Klajnhapla  
Lokacija - Banja Luka


Kuća Halila Ajkunića u Poriču 
Lokacija - Bugojno


Kuća i atelje Ismeta Mujezinovića 
Lokacija - Tuzla


Kuća Ibrišagića u ulici Mirka Kovačevića 48 
Lokacija - Banja Luka


Kuća Isaka Samokovlije  
Lokacija - Goražde


Kuća ključkih kapetana u Ključu 
Lokacija - Gacko


Kuća Nametaka u ulici Bilića br. 3 
Lokacija - Mostar


Kuća pjesnika Mehmeda Mejlije Guranije 
Lokacija - Sarajevo


Kuća porodice Baškarad u ulici Marka Alaupovića bb 
Lokacija - Busovača


Kuća porodice Džin u ulici Vojvode Pere Krece (Šefketa Maglajlića - mahala Stupnica) 68, MZ Obilićevo (Mejdan) 
Lokacija - Banja Luka


Kuća porodice Džinić  
Lokacija - Banja Luka


Kuća porodice Ristić sa pokretnim naslijeđem (rukotvorine, spomenar, okviri za slike, posuđe, radni pribor, predmeti, pokućstvo) u ulici Aleksandra Karađorđevića 14 
Lokacija - Bosanski Šamac / Šamac


Kuća porodice Tahirović u ulici Vojvode Pere Krece (Šefketa Maglajlića - mahala Stupnica) 40, MZ Obilićevo (Mejdan) 
Lokacija - Banja Luka


Kuća porodice Zejnilović  
Lokacija - Doboj


Kuća u Gundulićevoj 24 
Lokacija - Banja Luka


Kuća u ulici Jovana Jovanovića Zmaja 2 
Lokacija - Brčko


Kuće Stjepana i Augusta Šojata 
Lokacija - Jajce
 Izlistano 58 spomenika od ukupno 1738 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: