početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 53. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (ponedeljak 26.03.2012. godine)

1.Dnevni red 53. sjednice;

2.Zapisnik sa 52. sjednice Komisije, održane od 21. do 24. novembra 2011. godine u Sarajevu;

3.Izvještaj o realizaciji zaključaka Komisije nakon 52. sjednice (period od 12.11.2011. do 12.03.2012. godine);

4.Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 52. sjednice (period od 12.11.2011. do 12.03.2012. godine);

5.Izvještaj o radu Komisije u 2011. godini;

6.Prijedlog pravilnika o ocjenjivanju rada zaposlenika u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika;

7.Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na XIV izdanju mediteranske berze arheološkog turizma, od 17. do 20.11.2011. godine u Paestumu, Italija;

8.Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na 10. sastanku HEREIN nacionalnih koordinatora, 19. i 20.12.2011. godine u Strasbourgu, Francuska;

9.Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Simpoziju o preventivnoj arheologiji, od 11. do 14.01.2012. godine u Ljubljani, Slovenija;

10.Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na seminaru "Politika kulturnog naslijeđa na zapadnom Balkanu: Uništenje, obnova i tekući rat simbola", 23.01.2012. godine u Oslu, Norveška;

11.Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Okruglom stolu „Life Beyond tourism“, 03. i 04.03.2012. godine u Firenci, Italija;

12.Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

13.Zahtjevi i predstavke

a)Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu – zahtjev općine Livno za preispitivanje i izmjenu Odluke o proglašenju;

b)Historijsko područje – nekropola stećaka Radimlja kod Stoca – molba Ureda predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i "EX - Bošković" d.o.o. Radimlja, Stolac za preispitivanje akta broj 03-35-562/03-13 od 13.06.2007. godine u vezi sa davanjem saglasnosti za dobivanje licence za rad stanice za tehnički pregled vozila u Radimlji;

14.Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Matične knjige župnog ureda Sv Ante padovanskog u Bihaću, opština Bihać, nacionalnim spomenikom BiH;

15.Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Harem »Jablanice« u Novom Gradu nacionalnim spomenikom BiH;

16.Prijedlog odluke o proglašenju kulturnog pejzaža – Nekropola žrtvama fašizma, općina Novi Travnik nacionalnim spomenikom BiH;

17.Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Srednjovjekovni grad Kaštel, općina Novi Travnik nacionalnim spomenikom BiH;

18.Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ravnice u Dubočanima, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;

19.Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kose u Crnićima, općina Kreševo nacionalnim spomenikom BiH;

 

Drugi dan (utorak, 27.03.2012. godine)

20.Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Gradska galerija u Novom Gradu nacionalnim spomenikom BiH;

21.Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Kuća Ibre Alagića u Cazinu nacionalnim spomenikom BiH;

22.Prijedlog odluke o proglašenju mjesta historijskog spomenika – Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH-a u Sanskom Mostu nacionalnim spomenikom BiH;

23.Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Filijalna crkva Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi nacionalnim spomenikom BiH;

24.Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da graditeljska cjelina Džamija sa haremom u Šabićima, općina Velika Kladuša ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

25.Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da graditeljska cjelina Stara džamija Barake sa haremom u Grahovu, općina Velika Kladuša ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

26.Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Harem Musala u Gradiški nacionalnim spomenikom BiH;

27.Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Harem i dva (šehidska) nišana u Slapovićima, općina Srebrenica nacionalnim spomenikom BiH;

28.Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Šurkovića (Odžakovića) kula u Odžacima, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;

29.Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – most na Viševskom potoku u Dolovima, općina Rudo nacionalnim spomenikom BiH;

30.Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Željezni most princa Karla, opština Foča, nacionalnim spomenikom BiH

31.Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – vojni objekti i utvrde iz austrougarskog perioda u Mostaru nacionalnim spomenikom BiH;

32.Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da lokalitet Tavil hadži Mustafinog mesdžida u Sarajevu ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

33.Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stambeno naselje Crni Vrh u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

34.Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Stambeno-poslovni objekat Vakufa Hovadža Kemaludina (Mekteb) u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

35.Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da historijska građevina – Planinarski dom „Skakavac“ u Nahorevu ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

36.Prijedlog odluke o proglašenju Crkve brvnare – Krupa na Vrbasu nacionalnim spomenikom BiH;

37.Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

38.Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

 

Treći dan (srijeda 28.03.2012. godine)

39.Konferencija za štampu;

 

 Predsjedavajuća

 

Amra Hadžimuhamedović

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: