početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Prijedlog dnevnog reda za 49. sjednicu

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

1.            Dnevni red 49. sjednice;

2.            Zapisnik sa 48. sjednice Komisije, održane od 9. do 12. februara 2010. godine u Sarajevu

3.            Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima “Mramorje“ i starim nišanima u Lavšićima, općina Olovo, nacionalnim spomenikom BiH;

4.            Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja Rapovine, općina Livno nacionalnim spomenikom BiH;

5.            Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima i grobovi, lokalitet Gračani, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;

6.            Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Stijene u selu Vihnići, općina Čajniče, nacionalnim spomenikom BiH;

7.            Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – mjesto i ostaci srednjovjekovnog grada i nekropola sa stećcima, selo Luka, općina Ilijaš nacionalnim spomenikom BiH;

8.            Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Osamljeni stećak i staro muslimansko groblje, selo Mrkovići, općina Centar Sarajevo, nacionalnim spomenikom BiH;

9.            Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Stari grad Kamičak, Ključ nacionalnim spomenikom BiH;

10.          Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – utvrđeni grad Podzvizd u Podzvizdu, općina Velika Kladuša nacionalnim spomenikom BiH;

11.          Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Oficirski paviljoni u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

12.          Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – zgrada Jozefa Zadika Danona  u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

13.          Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Stambeno - poslovni objekat Ante Štambuka na uglu ulica Titova i Kulovića broj 8 u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

14.          Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Pravoslavna crkva Rođenja Bogorodice sa starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu Dračevo, Popovo polje, općina Trebinje nacionalnim spomenikom BiH;

15.          Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika - ''Rimski most'' na rijeci Orlji kod sela Klinčići u Olovu, općina Olovo nacionalnim spomenikom BiH;

16.          Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika - ''Rimski most'' u selu Vrancima kod Kreševa, općina Kreševo nacionalnim spomenikom BiH;

17.          Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Pravoslavna crkva rođenja presvete Bogorodice u Bosanskoj Krupi ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

18.          Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Crkva Majke Božje sa pokretnom imovinom u Olovu nacionalnim spomenikom BiH;

19.          Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva Prenos mošti Sv. Oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reljevu nacionalnim spomenikom BiH;

20.          Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Kuća Zehre Bahtijarević, u ulici Prote Todora Srdića broj 2, u Banjaluci ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

21.          Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da historijska građevina – vila Emericha Pascola u Banjaluci ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

22.          Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Spomenik na Makljenu nacionalnim spomenikom BiH;

23.          Prijedlog odluke o proglašenju prirodno-graditeljske cjeline crkve brvnare posvećene sv. Iliji u Marićki kod Prijedora sa starim hrastom, zajedno sa pokretnom imovinom nacionalnim spomenikom BiH;

24.          Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – prahistorijski tumulusi i nekropole sa stećcima u Luburića polju nacionalnim spomenikom BiH;

25.          Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima Čengića Bare, općina Kalinovik nacionalnim spomenikom BiH;

26.          Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima Mramorje u selu Buđ, općina Pale nacionalnim spomenikom BiH;

27.          Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Prahistorijski tumulus i nekropola stećaka Grebnice, na lokalitetu Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, općina Bileća nacionalnim spomenikom BiH;

28.          Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima u selu Hrančići, Gošić Polje, općina Goražde nacionalnim spomenikom BiH;

29.          Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima u selu Bečani, općina Šekovići nacionalnim spomenikom BiH;

30.          Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima „Mramor“, selo Musići općina Olovo nacionalnim spomenikom BiH;

31.          Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima u Vrbici, općina Foča nacionalnim spomenikom BiH;

32.          Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Prapovijesna gradina i nekropola sa stećcima Ravanjska Vrata (Donja i Gornja nekropola), općina Kupres nacionalnim spomenikom BiH;

33.          Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima u Starim kućama, Donje Breške, općina Tuzla nacionalnim spomenikom BiH;

34.          Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima u Vincu nacionalnim spomenikom BiH;

35.          Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima Bijača, općina Ljubuški nacionalnim spomenikom BiH;

36.          Rasprava o materijalima za nominaciju nekropola sa stećcima za upis na Tentativnu listu svjetske baštine;

37.          Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

38.          Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

39.          Konferencija za štampu.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: