početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

Dnevi red 29. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 07.11.2006. godine)

1.       Usvajanje dnevnog reda 29. sjednice;

2.       Sastanak sa Birgittom Hoberg u vezi pripreme nominacionog fajla i menadžment plana za Historijsko gradsko područje Jajce i obilazak Jajca;

Drugi dan (srijeda 08.11.2006. godine)

3.       Posjeta općinama Bugojno i Gornji Vakuf;

Treći dan (četvrtak 09.11.2006. godine)

4.       Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Komisije, održane od 04. do 11. septembra 2006. godine u Sarajevu;

5.       Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 28. sjednice;

6.       Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 28. sjednice;

7.       Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na seminaru «Unapređenje značaja kulturnog i historijskog naslijeđa – faktor održivog razvoja» od 27. do 29. septembra 2006.godine u Beogradu;

8.       Izvještaj sa drugog koordinacijskog sastanka Plana pilot projekta lokalnog i regionalnog razvoja (LDDP) – komponenta C Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe jugoistočne Evrope, održanog od 23. do 25. oktobra 2006. godine u Saint Brissonu;

9.       Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Trećoj konferenciji ministara o kulturnom naslijeđu jugoistočne Evrope: «Kulturno naslijeđe, most prema zajedničkoj budućnosti»  03. i 04. novembra 2006.godine u Ohridu;

10.   Završni izvještaj o zaštiti Aladža džamije u Foči u sklopu projekta Fond američkog ambasadora u BiH za očuvanje kulturnog naslijeđa;

11.   Informacija o progresu Projekta integrisane rehabilitacije u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe za jugoistočnu Evropu;

12.   Prijedlog odluke o reizboru  izvršnog funkcionera Komisije,

13.   Prijedlog odluke o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

14.   Pregled aktivnosti vezanih za ugrožene spomenike;

15.   Informacija o rješenjima koje su izdale nadležne institucije za intervencije na spomenicima,

16.   Zahtjevi i predstavke

a.       Historijsko gradsko područje Mostar – tumačenje Odluke Komisije, nadležnosti i izdavanje odobrenja u III zaštitnoj zoni;

17.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju mjesta i ostataka Podgradske džamije u Stocu nacionalnim spomenikom,

Četvrti dan (petak 10.11.2006. godine)

18.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stara džamija sa mezarjem u Lubardi nacionalnim spomenikom BiH,

19.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Župna crkva sv. Ante Padovanskog sa grobnicom Bihaćkog plemstva (grobnica Hrvatskih velikaša) u Bihaću nacionalnim spomenikom BiH,

20.   Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Turbe - Mauzolej u Bihaću nacionalnim spomenikom BiH,

21.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline –  Gazi Husref-begova džamija u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH,

22.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Samostan Tolisa u Orašju nacionalnim spomenikom BiH,

23.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline –  crkva svetog Ante na Bistriku u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH,

24.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Begovina u Stocu nacionalnim spomenikom BiH,

25.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Spahovića kula sa dvorima u Bihovu kod Trebinja nacionalnim spomenikom BiH,

26.   Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Crkva svete Petke (Petkovica) u Mostaćima kod Trebinja nacionalnim spomenikom BiH,

27.   Prijedlog odluke o proglašenju –  stambene graditeljske cjeline Hadži Junuz-age Mehmedbašića u Stocu nacionalnim spomenikom BiH,

28.   Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,

29.   Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Peti dan (subota 11.11.2006. godine)

30.   Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – crkva rođenja presvete Bogorodice u Zenici nacionalnim spomenikom BiH,

31.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – crkva svetog Ilije sa župnim uredom u Zenici nacionalnim spomenikom BiH,

32.   Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Hadži Mazića kuća u Zenici nacionalnim spomenikom BiH,

33.   Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje – kompleks Sultan Ahmedove džamije i medrese u Zenici nacionalnim spomenikom BiH,

34.   Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje Sejmenske džamije u Zenici nacionalnim spomenikom BiH,

35.   Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje Osman Čelebijine (Potočke) džamije u Zenici nacionalnim spomenikom BiH,

36.   Prijedlog odluke o proglašenju sojeničkog naselja u Donjoj Dolini, Bosanska Gradiška nacionalnim spomenikom BiH,

37.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Srebrenik u Srebrenici nacionalnim spomenikom BiH,

Šesti dan (ponedeljak 13.11.2006. godine)

38.   Konferencija za štampu,

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: