početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Deseta sjednica Komisije održana je od 7. do 11. oktobra 2003. godine u prostorijama Komisije u Sarajevu. 

              Sjednicom je predsjedavala Amra Hadžimuhamedović.

 

Dnevni red Sjednice:

1.          Usvajanje dnevnog reda za 10. sjednicu Komisije

2.          Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Komisije, održane od 01. do 07.07.2003. godine,

3.          Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 9. sjednice,

4.          Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja Komisije,

5.          Izvještaj o donaciji knjiga Vijeća Evrope Komisiji,

6.          Izvještaj o stepenu realizacije prijedloga projekta «Digitalni arhiv BH naslijeđa»,

7.          Izvještaj o Regionalnom programu kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu
Detaljnije ...Projekti i konferencije ),

8.          Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na  centralnoj ceremoniji Evropskih dana naslijeđa u Dablinu,
(Detaljnije ... Projekti i konferencije)     

9.          Izvještaj o učešću predstavnika Komisije u Komitetu odabranih eksperata za izradu konvencije za evropsko naslijeđe u Strasburu
(Detaljnije ... Projekti i konferencije)        ,

10.      Prijedlog platforme za učešće predstavnika Bosne i Hercegovine na konferenciji zemalja potpisnica Konvencije o svjetskoj baštini u Parizu,

11.      Prijedlog platforme za učešće predstavnika Bosne i Hercegovine na konferenciji o Konvenciji o mjerama za sprječavanje i zabranu uvoza, izvoza i pokretnih dobara u Parizu,

12.      Prijedlog platforme za učešće člana CD PAT-a (Komitet za kulturno naslijeđe Vijeća Evrope) na sastanku 13.-14. oktobra,

13.      Prijedlog imenovanja predstavnika BiH na skupštini International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM),

14.      Prijedlog Pravila implementacije sredstava iz donacija namijenjenih obnovi ili zaštiti ugroženog kulturno-historijskog naslijeđa u Bosni i Hercegovini,

15.      Prijedlog izmjene Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, vezano za objavljivanje odluka Komisije u službenim glasilima,

16.      Informacija o ugroženim spomenicima u Bosni i Hercegovini,

17.      Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Arhiv BiH nacionalnim spomenikom,

18.      Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Zbirka galerije likovnih umjetnosti RS u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom BiH,

19.      Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom BiH,

20.      Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Antički vojni logor na Gračinama u Humcu, Ljubuški, nacionalnim spomenikom BiH,

21.      Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Vladarski dvor u Kraljevoj Sutjesci, Kakanj, nacionalnim spomenikom,

22.      Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Bedra Mainovac u Vionici, Čitluk, nacionalnim spomenikom,

23.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske cjeline – stijena sa  ćelijom i grobnicom, ostaci ranosrednjovjekovne crkve, džamije, turbeta i mezarja u Ratajama kod Miljevine, opština  Foča, nacionalnim spomenikom,

24.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima u Kopošićima kod Ilijaša, nacionalnim spomenikom,

25.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad Ljubuški u Ljubuškom nacionalnim spomenikom,

26.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad Dubrovnik u Višnjici kod Ilijaša nacionalnim spomenikom,

27.      Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline Rimokatoličko groblje Rabić u Derventi nacionalnim spomenikom,

28.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Džamija u Kotezima (Džamija Muje Kotezlije u Kotezima), nacionalnim spomenikom,

29.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Mejtef Mektebi Ibtidaije u Stocu, nacionalnim spomenikom,

30.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline džamija u Dabrici (Džamija Sefer-age Begovića u Dabrici), nacionalnim spomenikom,

31.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Džamija u Kraljevoj Sutjesci, Kakanj, nacionalnim spomenikom,

32.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva Preobraženja Hristovog u Klepcima, zgrada škole i groblje, nacionalnim spomenikom,

33.      Prijedlog odluke o proglašenju  graditeljske cjeline – Stara pravoslavna crkva u Mostaru nacionalnim spomenikom,

34.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Staro pravoslavno groblje na Bjelušinama u Mostaru, nacionalnim spomenikom,

35.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru, nacionalnim spomenikom,

36.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Župna crkva u Varešu, nacionalnim spomenikom,

37.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Tabačka (Tabačica) džamija u Visokom, nacionalnim spomenikom,

38.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Džamija u Lizopercima sa mektebom i haremom, nacionalnim spomenikom,

39.      Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Azizija džamija s haremom u Brezovom Polju, Brčko, nacionalnim spomenikom

40.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Mostovi, mlinice i stupe na Bregavi, Stolac, nacionalnim spomenikom,

41.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Kuća Kočića u Brčkom nacionalnim spomenikom,

42.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Stari jevrejski hram u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

43.      Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Medresa (Derviš Hanume Medresa) u (Bosanskoj) Gradiški, nacionalnim spomenikom,

44.      Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Kuća Mare Popović u Gračanici, nacionalnim spomenikom,

45.      Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Harem Kobaške ili Hudar efendije džamije u (Bosanskom) Kobašu, nacionalnim spomenikom,

46.      Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,

47.      Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu,

48.      Primopredaja dužnosti predsjedavajućeg Komisije,

49.      Posjeta Kantonu Sarajevo: sastanak sa predstavnicima organa vlasti i institucija u Kantonu i obilazak spomenika u Sarajevu
(Detaljnije ... Posjete Komisije općinama)

50.      Konferencija za štampu.

     

                   

Najvažniji zaključci doneseni na X. Sjednici Komisije:

 1. Doneseno je 25 odluka o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:
  ·       Pokretno dobro – Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić u Banjoj Luci, RS
  ·       Arheološko područje – antički vojni logor na Gračinama u Humcu, opština Ljubuški, FBiH
  ·       Arheološko područje – Vladarski dvor iz 14. i 15. stoljeća u Kraljevoj Sutjesci,  opština Kakanj, FBiH
  ·       Historijsko područje – groblje Mainovac i područje Bedra kao pretpostavljeno arheološko nalazište, opština Čitluk, FBiH
  ·       Historijska cjelina – stijena sa  ćelijom i grobnicom, ostaci pretpostavljene srednjovjekovne crkve, džamije, turbeta i mezarja u Ratajama kod Miljevine, opština Foča, RS
  ·       Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Kopošiću, općina Ilijaš, FBiH
  ·       Graditeljska cjelina – Stari grad Ljubuški u Ljubuškom,  FBiH
  ·       Arheološko područje – Stari grad Dubrovnik u Višnjici, opština Ilijaš, FBiH
  ·       Grobljanska cjelina – Rimokatoličko groblje Rabić u Derventi, RS
  ·       Graditeljska cjelina – Džamija u Kotezima (Džamija Muje Kotezlije u Kotezima), opština Trebinje, RS     
  ·      
  Historijska građevina – Mejtef Mektebi Ibtidaije u Stocu, FBiH
  ·       Graditeljska cjelina džamija u Dabrici (Džamija Sefer-age Begovića u Dabrici), opština Berkovići, RS
  ·       Graditeljska cjelina – Džamija u Kraljevoj Sutjesci, opština Kakanj, FBiH
  ·       Područje i ostaci graditeljske cjeline – Crkva Preobraženja Hristovog u Klepcima, zgrada škole i groblje, opština Čapljina, FBiH
  ·       Graditeljska cjelina – Stara pravoslavna crkva u Mostaru, opština Mostar – Stari Grad, FBiH
  ·       Historijsko područje – Staro pravoslavno groblje na Bjelušinama u Mostaru, opština Mostar – Stari Grad, FBiH
  ·       Historijsko područje – Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru, opština Mostar – Stari Grad, FBiH
  ·       Graditeljska cjelina – Župna crkva u Varešu, FBiH
  ·       Graditeljska cjelina – Tabačka (Tabačica) džamija u Visokom, FBiH
  ·       Graditeljska cjelina – Džamija u Lizopercima sa mektebom i haremom, opština Prozor Rama, FBiH
  ·       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Azizija džamija s haremom u Brezovom Polju, Brčko Distrikt BiH
  ·       Prirodno-graditeljska cjelina – Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, opština Stolac, FBiH
  ·       Historijska građevina – Kuća Kočića u Brčkom, Brčko Distrikt BiH
  ·       Historijska građevina – Stari jevrejski hram, ili Il kal grandi (Veliki hram), ili Il kal vježu (Stari hram), ili Stara sinagoga u Sarajevu, FBiH
  ·       Historijski spomenik – Kuća Mare Popović u Gračanici, FBiH

 2.       Usvojena je platforma za učešće predstavnika Bosne i Hercegovine na konferenciji zemalja potpisnica Konvencije o svjetskoj baštini u Parizu.

3.       Usvojena je platforma za učešće predstavnika Bosne i Hercegovine na konferenciji o Konvenciji o mjerama za sprječavanje i zabranu uvoza, izvoza i pokretnih dobara u Parizu

4.       Usvojena je platforma za učešće člana CD PAT-a (Komitet za kulturno naslijeđe Vijeća Evrope) na sastanku 13.-14. oktobra

5.       Usvojena su Pravila implementacije sredstava iz donacija namijenjenih obnovi ili zaštiti ugroženog kulturno-historijskog naslijeđa u Bosni i Hercegovini

6.       Usvojena je Izmjena Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, vezano za objavljivanje u Službenim listovima BiH
7.       Utvrđeno je da će se sljedeća 11. sjednica Komisije održati u periodu od 06. do 12. decembra 2003.  godine.
8.       Primopredaja dužnosti predsjedavajućeg Komisije.

U skladu sa Poslovnikom o radu Komisije, dužnost predsjedavajućeg Komisije u narednom šestomjesečnom periodu obavljat će Ljiljana Ševo.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: