početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

             

 

Sedma sjednica Komisije održana je od 04. do 08. marta 2003. godine u prostorijama Komisije u Sarajevu. Vadim Kuznetsov, zamjenik Visokog predstavnika u BiH, je prisustvovao prvom i trećem danu sjednice.

             Sjednicom je predsjedavao Dubravko Lovrenović.

 

Dnevni red Sjednice:

1.              Usvajanje zapisnika sa Šeste sjednice Komisije, održane od 21. do 27. januara 2003. godine,

2.              Izvještaj o aktivnostima nakon Šeste sjednice Komisije,

3.              Prezentacija zvanične web stranice Komisije,

4.              Zaključci Predsjedništva BiH povodom razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u 2002. godini,

5.              Način pripreme odluka o proglašenju arhivske građe, umjetničkih djela i drugih pokretnih dobara nacionalnim spomenicima,

6.              Informacija o ugroženim spomenicima sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine:

a)       Crkva Svetog Georgija u Sopotnici,

b)       Turhan Emin-begova džamija u Ustikolini,

c)       Most Mehmed paše Sokolovića u Višegradu,

d)       Atik džamija u Bijeljini,

e)       Arheološko područje Ripač,

f)         Samostan sestara milosrdnica u Banjoj Luci,

g)       Džamije u Banjoj Luci,

h)       Handanija džamija u Pruscu,

7.              Izmjena dispozitiva Odluke o proglašenju historijskog spomenika - Dom AVNOJ-a u Jajcu nacionalnim spomenikom

8.              Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline - manastir Ozren nacionalnim spomenikom,

9.              Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline - manastir Zavala nacionalnim spomenikom,

10.           Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika - crkve Sv. Klimenta u Mostaćima nacionalnim spomenikom,

11.           Prijedlog odluke o proglašenju historijske cjeline - crkve Sv. Arhanđela s nekropolom u Veličanima nacionalnim spomenikom,

12.           Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja - srednjevjekovna tvrđava Mičevac nacionalnim spomenikom,

13.           Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja - ostaci graditeljske cjeline manastira sa crkvama Sv. Petra i Pavla u Čičevu nacionalnim spomenikom,

14.           Prijedlog odluke o proglašenju područja i ostataka graditeljske cjeline - Čaršijska džamija u Prijedoru nacionalnim spomenikom,

15.           Prijedlog odluke o proglašenju područja i ostataka graditeljske cjeline - Hamidija džamija u Mrkonjić Gradu nacionalnim spomenikom,

16.           Prijedlog odluke o proglašenju područja i ostataka historijskog spomenika - crkva Sv. Georgija u Gomiljanima nacionalnim spomenikom,

17.           Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline - Šarića kuća u Stocu nacionalnim spomenikom,

18.           Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline - Đulhanumina kuća u Stocu nacionalnim spomenikom,

19.           Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika - Hafizadića česma u Jajcu nacionalnim spomenikom,

20.           Ovlaštenje izvršnom dužnosniku Komisije da angažuje vanjske saradnike i sklopi ugovor o djelu za rad na tehničkoj pripremi u postupku koji prethodi donošenju odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenikom,

21.           Angažovanje Sabire Husedžinović, savjetnika u Federalnom ministarstvu za kulturu i sport, za obradu prijedloga odluka za džamije u Banjaluci (15 džamija) za narednu sjednicu,

22.           Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 6. sjednice,

23.           Plan donošenja odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima za narednu sjednicu Komisije,

24.           Plan posjete Tešnju i Banjoj Luci,

25.           Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu,

26.           Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,

27.           Program javne prezentacije rada Komisije povodom obilježavanja prve godišnjice rada Komisije,

28.           Učešće Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika na međunarodnoj izložbi zaštite naslijeđa na Siciliji,

29.            Problem paralelne nadležnosti na državnom nivou u oblasti zaštite kulturno-historijskog naslijeđa BiH,

30.           Zaključak Komisije o peticijama za dobra koja su izgrađena u periodu od 1996-2000. godine i nakon 2000. godine

31.           Primopredaja dužnosti predsjedavajućeg Komisije,

32.           Posjeta Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo,
(Detaljnije ... Saradnja)

32.           Posjeta Tešnju i Banjoj Luci,
(Detaljnije ... Posjete Komisije općinama)

33.           Konferencija za štampu.

 

 

Najvažniji zaključci doneseni na 7. sjednici Komisije održanoj 04. do 08. marta 2003. godine:

1.       Doneseno je 11 odluka o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

·         Graditeljska cjelina - manastir Ozren u Petrovu, Republika Srpska

·         Graditeljska cjelina - Manastir sa crkvom u Zavali, opština Ravno, Federacija BiH

·         Historijski spomenik - crkva Sv. Klimenta u Mostaćima, opština Trebinje, Republika Srpska

·         Graditeljska cjelina – crkva Sv. Arhanđela sa nekropolom u Veličanima, opština Trebinje, Republika Srpska

·         Arheološko područje – srednjovjekovna tvrđava Mičevac, opština Trebinje, Republika Srpska

·         Arheološko područje - ostaci graditeljske cjeline manastira sa crkvama Sv. Petra i Pavla u Čičevu, opština Trebinje, Republika Srpska

·         Područje i ostaci graditeljske cjeline - Čaršijska džamija u Prijedoru, Republika Srpska

·         Područje i ostaci graditeljske cjeline – Potočka (Hamidija) džamija u Mrkonjić- Gradu, Republika Srpska

·         Područje i ostaci historijskog spomenika - crkva Sv. Georgija u Gomiljanima, opština Trebinje, Republika Srpska

·         Graditeljska cjelina - Đulhanumina kuća u Stocu, Federacija BiH

·         Historijski spomenik – Hafizadića česma u Jajcu, Federacija BiH.

Napomena: Komisija je do sada donijela ukupno 43 odluke

2.       Razmatrani zaključci Predsjedništva Bosne i Hercegovine: Predsjedništvo BiH, na svojoj 7. sjednici održanoj 10.02.2003. godine donijelo je sljedeće zaključke: - Prihvata se Izvještaj o radu i poslovanju Komisije u 2002. godini; - Traži se od Komisije da intenzivira dalji rad na proglašenju kulturnih dobara nacionalnim spomenicima, evidentiranju ugroženih i oštećenih spomenika i preduzimanju mjera za njihovu zaštitu; - Predsjedništvo traži od Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i drugih nadležnih institucija da izvrše svoje zakonske obaveze u zaštiti nacionalnih spomenika

3.       Na osnovu Kriterija o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima (tačka II, podtačka A. Vremenski okvir), Komisija je zauzela stav da se dobra izgrađena nakon 2000. godine ne mogu proglasiti nacionalnim spomenikom

4.       Primopredaja dužnosti predsjedavajućeg Komisije. U skladu sa Poslovnikom o radu Komisije, dužnost predsjedavajućeg Komisije u narednom šestomjesečnom periodu obavljat će Amra Hadžimuhamedović.

5.       Utvrđen termin održavanja naredne sjednice Komisije (06.-12. maja 2003.g)

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: