početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

            VI. sjednica Komisije je održana od 21. do 27. januara 2003. godine u prostorijama Komisije u Sarajevu. Vadim Kuznetsov, zamjenik Visokog predstavnika u BiH, je prisustvovao prvom, trećem i četvrtom danu sjednice. Valery Perry iz Evropskog centra za pitanja manjina prisustvovala je ­­­drugom danu sjednice. Sjednici su, prilikom razmatranja tačke 15. dnevnog reda - Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline - crkva Svete Marije i zvonik Svetog Luke u Jajcu nacionalnim spomenikom, prisustvovali i članovi ekspertnog tima za rekonstrukciju crkve Sv. Marije i tornja Sv. Luke u Jajcu: Aleksandar Ninković, Džihad Pašić, Zilha Kujundžić-Vejzagić i Sabira Husedžinović.

            Sjednicom je predsjedavao Dubravko Lovrenović.

 

Dnevni red Sjednice:

1.              Usvajanje zapisnika sa pete sjednice Komisije, održane od 05. do 11.novembra 2002. godine;

2.              Izvještaj o radu i poslovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u 2002 godini;

3.              Izvještaj o aktivnostima nakon pete sjednice Komisije;

4.              Informacija o ugroženim spomenicima sa Privremene liste nacionalnih spomenika BiH:

a)      Crkva Svetog Georgija u Sopotnici,

b)      Turhan Emin-begova džamija u Ustikolini,

c)      Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu,

d)      Lokalitet Ripač u Bihaću,

e)      Stari grad u Stocu;

5.              Informacija o Atik džamiji u Bijeljini;

6.              Prijedlog pravilnika o odmorima i odsustvima u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika;

7.              Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra - Sarajevska hagada nacionalnim spomenikom;

8.              Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra - zbirka od 23 inkunabule, vlasništvo Franjevačkog samostana iz Kraljeve Sutjeske nacionalnim spomenikom;

9.              Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja - Stari grad Stolac nacionalnim spomenikom;

10.           Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja (paleolitsko nalazište) - Badanj u Borojevićima kod Stoca nacionalnim spomenikom;

11.           Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja - helenistički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca nacionalnim spomenikom;

12.           Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika - Katakombe u Jajcu nacionalnim spomenikom;

13.           Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline - Tvrđava u Jajcu nacionalnim spomenikom;

14.           Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika - antički sakralni spomenik Mitrej u Jajcu nacionalnim spomenikom;

15.           Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline - crkva Svete Marije i zvonik Svetog Luke u Jajcu nacionalnim spomenikom;

16.           Prijedlog odluke o proglašenju područja i ostataka graditeljske cjeline - Hadži-Alije Hadžisalihovića džamija u Stocu nacionalnim spomenikom;

17.           Prijedlog odluke o proglašenju područja i ostataka historijske građevine- Podgradska džamija u Stocu nacionalnim spomenikom;

18.           Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline - Uzunovićka džamija (džamija Ismail kapetana Šarića) u Stocu nacionalnim spomenikom;

19.           Prijedlog odluke o proglašenju historijskog gradskog područja - Počitelj nacionalnim spomenikom;

20.           Prijedlog odluke o proglašenju područja i ostataka historijskog spomenika- Musa pašina džamija u Dušanovu (Novoj Kasabi) nacionalnim spomenikom;

21.           Prijedlog odluke o proglašenju područja i ostataka graditeljske cjeline- Esme Sultanije džamija u Jajcu nacionalnim spomenikom;

22.           Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine - Dizdareva džamija u Jajcu nacionalnim spomenikom;

23.           Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine - Sinanbegova džamija u Jajcu nacionalnim spomenikom;

24.           Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika - most u Klepcima nacionalnim spomenikom;

25.           Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika - most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu nacionalnim spomenikom;

26.           Prijedlog odluke o proglašenju područja i ostataka graditeljske cjeline- džamija Hadži Ali-bega Lafe u Mostaru nacionalnim spomenikom;

27.           Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika - grob Moše Danona u Stocu nacionalnim spomenikom;

28.           Prijedlog odluke o proglašenju historijske cjeline - crkva Svetog Petra i Pavla, sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom i pokretnom imovinom u Ošanićima kod Stoca nacionalnim spomenikom;

29.           Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika - crkva sv. Nikole u Trijebnju nacionalnim spomenikom;

30.           Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije;

31.           Prijedlog odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plata i naknadi članovima Komisije;

32.           Finansiranje stručnog obrazovanja za Mirzaha Foču, saradnika za cjeline graditeljskog naslijeđa i kulturne krajolike;

33.           Sastanak sa entitetskim ministrima za prostorno uređenje, pomoćnicima ministra zaduženim za izdavanje odobrenja za rehabilitaciju i urbanističko-građevinskim inspektorima;
 (Detaljnije ... Saradnja )

34.           Plan donošenja odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima za narednu sjednicu Komisije;

35.           Plan obilazaka spomenika za narednu sjednicu Komisije;

36.           Kandidovanje tri nacionalna spomenika za inozemne donacije:

a)      Stari grad - tvrđava u Stocu,

b)      Tvrđava u Jajcu,

c)      Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu;

37.           Posjeta Trebinju, Ljubinju i Ravnom; (Detaljnije ... Posjete Komisije općinama)

38.           Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

39.           Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

40.           Razno;

41.           Konferencija za štampu.

 

Najvažniji zaključci doneseni na VI. Sjednici Komisije:

 1. Doneseno je 23 odluke o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:
  ·        Pokretno dobro - Sarajevska  hagada, vlasništvo Bosne i Hercegovine, koja se čuva u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu, FBiH
  ·        Pokretno dobro - zbirka od 22 inkunabule, vlasništvo Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci, opština Kakanj, FBiH
  ·        Područje i ostaci graditeljske cjeline – Musa-pašina džamija u Dušanovu (Novoj Kasabi), opština Milići, RS
  ·        Historijski spomenik - Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, RS
  ·        Historijsko područje - Stari grad Stolac, FBiH
  ·        Arheološko područje - paleolitsko nalazište Badanj u Borojevićima
  ·        kod Stoca, FBiH
  ·        Arheološko područje - helenistički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca, FBiH
  ·        Historijski spomenik - Katakombe u Jajcu, FBiH
  ·        Graditeljska cjelina - Tvrđava u Jajcu, FBiH
  ·        Historijski (antički sakralni) spomenik - Mitrej u Jajcu, FBiH
  ·        Graditeljska cjelina - Crkva sv. Marije sa zvonikom sv. Luke u Jajcu, FBiH
  ·        Područje i ostaci graditeljske cjeline – Ćuprijska (Hadži-Alije Hadžisalihovića) džamija u Stocu, FBiH
  ·        Područje i ostaci historijske građevine - Podgradska džamija u Stocu (poznata i kao džamija na Mejdanu, džamija u Maloj Čaršiji, džamija Hadži Saliha Bure, Zulfikar-kapetanova džamija i  džamija Ali-paše Rizvanbegovića) opština Stolac, FBiH
  ·        Graditeljska cjelina - Uzunovićka džamija (džamija Ismail-kapetana Šarića) u Stocu, FBiH ·        Historijsko - gradsko područje Počitelj, opština Čapljina, FBiH
  ·        Područje i ostaci graditeljske cjeline – Čaršijska (Esme Sultanije) džamija sa pratećim objektima: šadrvanom, stambenim objektom, mektebom i haremom u Jajcu, FBiH
  ·        Historijska građevina - Dizdareva ili Ženska džamija u Jajcu, FBiH
  ·        Historijska građevina – Sinan-begova ili Okića  džamija u Jajcu, FBiH
  ·        Historijska građevina - Most u Klepcima, opština Čapljina, FBiH
  ·        Područje i ostaci graditeljske cjeline - Džamija Hadži Ali-bega Lafe sa haremom u Mostaru, opština Mostar- Jug, FBiH
  ·        Graditeljska cjelina - Grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, opština Stolac, FBiH
  ·        Historijska cjelina - Crkva sv. Petra i Pavla, sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom i pokretnom imovinom u Ošanićima kod Stoca, opština Stolac, FBiH
  ·        Graditeljska cjelina - Crkva sv. Nikole u Trijebnju, opština Stolac, FBiH
 2. Komisija je zaključila da se za inozemne donacije kandiduju:
  ·        Stari grad u Stocu
  ·        Tvrđava u Jajcu
  ·        Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu.
 3. Usvojen je Izvještaj o radu i poslovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u 2002. godini koji je potrebno dostaviti Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 45. Poslovnika o radu Komisije.
 4. Komisija je usvojila izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije u 2002. godini.
 5. Utvrđeno je da će se sljedeća 7. sjednica Komisije održati u periodu od 04. do 10. marta 2003. godine.


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: