početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

            Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini je u okviru svoje osme sjednice, održane od 05. do 12. maja 2003. godine obišla područje opštine Prijedor. Tom prilikom Komisija je obišla Tvrđavu u Kozarcu, objekat koji je uvršten na Privremenu listu nacionalnih spomenika pod brojem 466, te u skladu sa Zakonom o implementaciji odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini, kao dobro od značaja za Bosnu i Hercegovinu, uživa najviši stepen zaštite.

Uvidom u stanje ovog objekta Komisija je utvrdila da se na tvrđavi vrše intervencije koje neposredno ugrožavaju spomenik - gradnja stambenih i poslovnih objekata unutar bedema i bastiona tvrđave, u njihovoj neposrednoj blizini i u blizini kule, uklanjanje i oštećenje dijelova bedema, te nedozvoljena i neodgovarajuća dogradnja zidova.

Tvrđava u Kozarcu do februara 2002. godine nije uživala status zaštićenog kulturnog dobra. Gradnja stambenih objekata unutar tvrđave i u tangentnoj zoni bedema i bastiona nije bila zakonom zabranjena prije rata u Bosni i Hercegovini 1992-1995. godine. Objekti uništeni tokom ratnih razaranja stoga treba da budu obnovljeni uz poštovanje predratnih horizontalnih i vertikalnih gabarita. Obnova u ratu porušenih objekata je neophodan preduslov procesa povratka stanovništva.

S obzirom na status nacionalnog spomenika koji je tvrđava u Kozarcu stekla upisom na Privremenu listu nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini, i na mjere zaštite koje su predviđene Zakonom o implementaciji odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini, potrebno je da lokalne i entitetske vlasti preduzmu sve mjere potrebne da se ovaj objekat zaštiti od dalje devastacije. Neophodno je spriječiti dalje oštećenje bedema, bastiona i kule, gradnju objekata koji nisu postojali u tvrđavi i njenoj tangentnoj zoni prije rata, kao i povećavanje visinskih i horizontalnih gabarita obnovljenih objekata.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini će za narednu, devetu sjednicu, da pripremi detaljni izvještaj o stanju i neophodnim mjerama zaštite tvrđave u Kozarcu, te da u skladu sa tim donese odluku o mogućem uvrštavanju ovog objekta na listu ugroženih nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: