početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sarajevo, 07.11.2014. godine


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


Studenti i profesori Odjela za historiju umjetnosti, odjeljenja konzervacije Gotland kampusa Uppsala Univerziteta* iz Švedske, posjetili su danas Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika i tom prilikom se upoznali sa aktivnostima koje provodi Komisija u cilju očuvanja kulturne baštine sa naglaskom na projekte konzervacije bosanskohercegovačkog naslijeđa.

Uglednim gostima su prilikom posjete prezentirani projekti konzervacije nacionalnih spomenika: restauracija mlinica u Mostaru i Stocu u okviru projekta „Širenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu“, projekt zaštite zgrade Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, projekt restauracije Mosta na Žepi, projekt konstruktivne sanacije, restauracije i konzervacije glavne kapije na Starom jevrejskom groblju u Sarajevu i nadgrobnih spomenika itd.

Tokom posjete studenti i profesori su obišli i Bibliotečko-dokumentacioni centar koji raspolaže sa 5.000 bibliotečkih jedinica raspoređenih u monografske fondove, serijske publikacije, projektne fondove, CD-teku, te više od 2.000 knjiga stručne literature i sl.

Sva dokumentacija kojom Komisija raspolaže je dostupna na uvid zainteresovanim pravnim i fizičkim licima za njihove istraživačke i obrazovne potrebe, pod uslovima i na način utvrđen Pravilima o korištenju dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Ovaj vid saradnje sa fakultetima kako u BiH, tako i inostranstvu predstavlja dio aktivnosti koje Komisija provodi u cilju promocije bh. kulturno-historijskog naslijeđa i njegovog očuvanja.(k r a j)


*Najstarije sveučilište u Skandinaviji, osnovano 1477. godine.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: