početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Projekat Integrisane rehabilitacije / Procjena stanja arhitektonskog i arheološkog naslijeđa 2003-2005 (IRPP/SAAH)

 

Saopštenje za javnost

02.09.2004.

 

Vijeće Evrope, u saradnji sa Evropskom komisijom izradilo je Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu. Realizacija programa započela je u 2003. godini, a predviđen završetak programa je u 2005. godini.  Regionalni program obuhvata: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Kosovo, Rumuniju, Srbiju i Crnu Goru i Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju.  Bosnu i Hercegovinu predstavlja Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, a Vijeće Evrope je imenovalo člana Komisije, Amru Hadžimuhamedović, kao program kordinatora za BiH.

Jedna od tri komponenti Regionalnog programa je i Projekat Integrisane rehabilitacije naslijeđa / Procjena stanja arhitektonskog i arheološkog naslijeđa (IRPP/SAAH).  Za ovaj projekat Vijeće Evrope je imenovalo projekt kordinatora za BiH, Mirelu Mulalić Handan, a na prijedlog Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Cilj projekta je približavanje zaštite i konzervacije naslijeđa u zemljama jugoistočne Evrope normama i standardima koji se primjenljuju u zemljama Evropske unije.

Projekat integrisane rehabilitacije naslijeđa sastoji se od četiri faze. Do sada su realizovane prve dvije faze projekta: Procjena stanja arhitektonskog i arheološkog naslijeđa i Prioritetna lista intervencija. 

Procjena stanja naslijeđa predstavlja kratak uvid u stanje naslijeđa u BiH sa aspekta fizičke i pravne zaštite, upravljanja, obrazovanja.

Prioritetna lista intervencija uključuje 20 nacionalnih spomenika BiH među kojima su zastupljene historijske građevine, graditeljske cjeline i područja, ocjenjeni kao dobra od posebnog značaja za evropsko naslijeđe, a predstavljaju prioritete koji zahtijevaju provođenje hitnih mjera zaštite.

Nastavak ovog projekta kroz izradu Preliminarne tehničke ocjene stanja i Fizibiliti studije za dobra na Prioritetnoj listi intervencija, trebao bi omogućiti strana ulaganja, te istraživanja mogućnosti razvijanja partnerstva između privatnog i javnog sektora.

Vijeće Evrope je objavilo rezultate prve dvije realizovane faze projekta za svaku zemlju učesnicu u vidu publikacije «Projekat integrisane rehabilitacije –Procjena stanja arhitektonskog i arheološkog naslijeđa».  

Strategije lokalnog razvoja moraju se u najvećoj mogućoj mjeri oslanjati na vlastite resurse, a kulturno-historijsko naslijeđe predstavlja jedan od najvažnijih resursa i potencijala razvoja.  S toga, Vijeće Evrope očekuje od institucija vlasti BiH da osiguraju integrisanost ovog projekta u programe i strategije održivog razvoja na nivou Bosne i Hercegovine. 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: