početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sastanak u Trnovu

 

Sastanak u Trnovu održan je 20.01.2007. godine u 10:00. Pored članova i saradnika Komisije, sastanku su prisustvovali Čedo Mandić, Načelnik općine Trnovo (RS); Mladenka Rađen, viši stručni saradnik za urbanizam i građevinarstvo općine Trnovo (RS); Borko Mišović, šef odsjeka kriminalističke policija MUP-a RS, Policijska stanica Trnovo; i Nađa Milišić, pomoćnik načelnika za imovinsko-pravne poslove i katastar općine Trnovo (FBiH).

 

Komisija je upoznala učesnike sa stanka sa svojim nadležnostima, tekućim projektima, ciljevima i metodama rada. Za opštinu Trnovo u Federaciji Bosne i Hercegovine Komisija je primila tri peticije i donijela tri odluke za Historijsko područje – nekropola sa stećcima Kaursko groblje, stari nišani i ostaci zidova, Prečani; Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Delijaš kod Trnova (uvršten je i na Listu ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine); i Historijsko područje –  nekropola sa stećcima na lokalitetu Han u Šabićima, Trnovo.

 

Predstavnici opštinskih tijela i institucija informisali su Komisiju o lokalnim problemima i aktivnostima koje provode u oblasti zaštite kulturnog naslijeđa na području Opštine.

Predstavnici Opštine Trnovo su potvrdili informaciju da je Crkva sv. Velikomučenika Georgija sanirana. Na Spomen kosturnici izvršeni su radovi urgentne zaštite ali je potrebno izvršiti još neke radove. Statue sa Kosturnice su ukradene i, nažalost, nisu pronađene. Kaursko groblje je u relativno dobrom stanju.

 

U saradnji sa Kantonalnim zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajeva, nekropola u Šabićima je prilično sanirana. Na nekropoli stećaka u Prečanima nije bilo oštećenja, ali kako blizu nekropole prolaze lokalni putevi dolazilo je do uzimanja određenog materijala. Da bi to spriječila Opština je ogradila područje žičanom ogradom. Groblja na nekropolama nisu aktivna već duže vrijeme. Prije rata pod zaštitom države bila kuća Mićića, ali je sada srušena i vlasnica je sad počela s radovima na obnovi.

 

Dogovoren je način buduće međusobne saradnje.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: