početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Posjeta opštinama Ljubinje i Ravno / 24.01.2003. i opštini Trebinje / 25.01.2003. je održana u sklopu VI. sjednice.

Sastanak u opštini Ljubinje održan je 24.01.2003. godine u 12:00. Pored članova Komisije i saradnika, sastanku je prisustvovao ambasador Vadim Kuznetsov, zamjenik visokog predstavnika i višI savjetnik u OHR; Vukašin Popović, zamjenik načelnika opštine; Risto Perišić, načelnik za privredu; Milivoje Ćorović, član opštinskog odbora za kulturu; Pero Turanjin, šef područne jedinice katastra; Drago Karalić, proto u Ljubinju i Kosta Odović, načelnik opšte uprave.

Članovi Komisije su upoznali prisutne sa ovlaštenjima, načinom i pravilima rada Komisije, načinom podnošenja prijedloga za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom i implementacijom odluka Posebno su naglašene obaveze poštivanja zakonskih odredbi prema kojima svi spomenici sa Privremene liste nacionalnih spomenika uživaju najviši režim zaštite i prema kojima je entitetsko ministarstvo nadležno za izdavanje odobrenja za njihovu rehabilitaciju. Prisutni su obaviješteni i o aktivnostima  Komisije  u vezi sa nacionalnim spomenicima ugroženim nezakonitom izgradnjom, nestručnom rekonstrukcijom, neodržavanjem ili drugim vidovima destrukcije.

Precizirani su načini i i oblici saradnje. Opštinski načelnik i njegovi saradnici su potvrdili da će u skladu sa zakonom da sarađuju sa članovima Komisije i Sekretarijatom. Potvrđeno je da će se omogućiti stručnim saradnicima iz Sekretarijata Komisije da u toku pripreme dokumentacije za donošenje odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenikom dobiti sve potrebne podatke iz opštinskog katastra, zemljišnih knjiga, arhiva i postojeće prostorno planske dokumentacije. Opštinski organi će  pružiti i asistenciju saradnicima Komisije pri obavljanju uviđaja na području spomenika, kao i pri utvrđivanju eventualnih dodatnih izvora podataka o dobru.

Sve odluke Komisije će biti proslijeđene u opštinske sudove, koji će kroz zemljišne knjige provesti teret nad parcelama koji proističe iz odluke Komisije, a potom će opštinski sudovi da proslijede potrebne podatke opštinskim službama katastra, kako bi za svaku k.č. bila uvedena informacija o režimu zaštite u katastarski plan.

 
Predstavnici opštine su se interesovali za finansiranje rekonstrukcije nacionalnih spomenika (opština je uložila vlastita sredstva u rekonstrukciju zgrade stare opštine). Članovi Komisije su ih informisali da Komisija ne raspolaže sredstvima za tu namjenu, ali je u mogućnosti da se obrati nadležnim državnim i entitetskim institucijama i preporuči izdvajanje sredstava za određene spomenike.

Nakon sastanka izvršen je obilazak lokaliteta na području opštine Ljubinje - crkva rođenja Bogorodice, stara opština, nekropola stećaka Ljubinje, grobna crkva kneza Vlada Bijelića u Vlahovićima posvećena sv. Knezu Lazaru, mjesto stare džamije u Ljubinju i nekropola stećaka Ubosko.

Na području opštine Ravno Komisija je obišla manastirsku crkvu u Zavali.

 

             Sastanak u opštini Trebinje održan je 25.01.2003. godine u 09:00. Pored članova Komisije i saradnika, sastanku su prisustvovali Mihajlo Mijanović, načelnik Opštine; Marko Bešenji, pomoćnik načelnika opštine za pravna pitanja; Rajko Vulić, republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove (katastar); Branislav Vasković, odjel za prostorno uređenje; Obrad Raičević, v.d.  javnog tužioca i Đorđe Odavić, Muzej Hercegovine.

Nakon sastanka izvršen je obilazak lokaliteta na području opštine Trebinje - Džamija u Kotezima, stara gimnazija, crkva Preobraženja Gospodnjeg, katedralna katolička crkva Rođenja BDM, Careva džamija, Arslanagića most, Aranđelovo – crkva sv. Arhanđela Mihaila, Mostaći – crkva sv. Klimenta, Mostaći – crkva sv. Petke, Mostaći – stari most, Mostaći naselje, Mostaći – Hadžiahmetovića kula, Strujići – crkva v. Varvare, Taleža – crkva sv. Nedelje i Taleža – nekropola stećaka.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: