početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI


Sarajevo, 11.12.2014. godineUručene nagrade učenicima - pobjednicima konkursa „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“

U Centru za kulturu i sport „Radenko Mišević“ u Rogatici, u četvrtak, 11. decembra 2014. godine, održana je ceremonija dodjele nagrada učenicima, pobjednicima konkursa kampanje „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“, koja se provodi u okviru projekta „Restauracija Mosta na rijeci Žepi iz 16. vijeka“.

Kampanju „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“ implementira Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika uz finansijsku podršku Specijalnog fonda američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa.

Cilj kampanje je podizanje svijesti mladih o značaju naslijeđa i poticanje odgovornosti za njegovo očuvanje. Kampanja je realizirana u periodu od marta do oktobra 2014. godine, i provedena je u saradnji sa šest osnovnih škola iz Bosansko-podrinjskog kantona, i kulturno- umjetničkim društvom „Romanijska Vrela“, Mokro iz Republike Srpske. U kampanji su učestvovale slijedeće osnovne škole:
• O.Š. „Prača”, iz Prače
• O.Š. „Hasan Turčalo Brzi“ u Ilovači
• O.Š. „Fahrudin Fahro Baščelija“, Goražde
• O.Š. „Husein ef. Đozo”, Goražde
• O.Š. „Mehmedalija Mak Dizdar“, Vitkovići
• O.Š. „Ustikolina“ u Ustikolini.

U okviru kampanje u pomenutim školama su održana predavanja o važnosti kulturno-istorijskog naslijeđa, nakon kojih je objavljen konkurs za najbolji učenički rad na temu „Moja Bosna i Hercegovina - moje naslijeđe“. Od ukupno prispjelih 306 likovnih, literarnih i maketarskih radova, nagrađeni su radovi 26 osnovaca, te dvije najaktivnije škole iz Goražda, O.Š. „Husein ef. Đozo“ i O.Š. „Fahrudin Fahro Baščelija“, dok je posebna nagrada pripala KUD „Romanijska Vrela“ iz Mokrog. Nagrade su uručene na finalnoj ceremoniji koju je pratio bogat kulturno-umjetnički program.

Na ceremoniji dodjele nagrada, prisutnima su se obratili:
• gđa. Stefanie Altman-Winans, direktorica Ureda za odnose sa javnošću Ambasade SAD-a u BiH,
• gosp. Tarik Jazvin, koordinator projekta - Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, i
• gosp. Slaviša Bojović, direktor Centra za kulturu i sport „Radenko Mišević“.

Kampanju „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“ od 2006. godine implementira Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u saradnji s Američkom ambasadom u Bosni i Hercegovini. Do sada je u projektu učestvovalo više od osamdeset škola iz dvadeset bosanskohercegovačkih gradova. Svoj doprinos dalo je preko 10.000 učenika osnovnih škola iz Bosne i Hercegovine, pedagoški zavodi i druge ustanove zadužene za odgoj i obrazovanje. Kampanja uključuje predavanja u školama, te obilazak nacionalnih spomenika sa ciljem da se djeci približi značaj različitosti kulturnog naslijeđa, sa fokusom na stare gradove, arhitekturu, umjetnička djela, zanate, usmena predanja i dr.

(k r a j)ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: