početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sarajevo, 08.11.2013. godine

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom završetka 59. sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Na 59. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj od 06. do 08. novembra 2013. godine, predsjedavajuća Komisije Amra Hadžimuhamedović, te članovi Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo, Zeynep Ahunbay i Martin Cherry, donijeli su odluke o proglašenju sljedećih 15 dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine:

 

1.            Park narodnih heroja sa kosturnicom, općina Bileća, RS;

2.            Spomenik Petru Kočiću u Banjoj Luci, RS;

3.            Historijski spomenik – Sokolski dom u Banjoj Luci, RS;

4.            Arheološki lokalitet – višeslojno prapovijesno naselje na Visu, općina Derventa, RS;

5.            Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima, općina Kalesija, FBiH;

6.            Historijsko područje – Gradac, općina Hadžići, FBiH;

7.            Prirodno graditeljska cjelina – drvena džamija u selu Priluk, općina Živinice, FBiH;

8.            Historijski spomenik – Kozića kuća u Jaseniku, općina Konjic, FBiH;

9.            Graditeljska cjelina – Stari grad Ostrožac, općina Cazin, FBiH;

10.          Historijska građevina – Zgrada stare željezničke stanice, općina Sanski Most, FBiH;

11.          Historijska građevina – kuća poznata kao Trnkina kula u Argudu, općina Konjic, FBiH;

12.          Historijski spomenik – Hram Svetog proroka Ilije u Gradačcu, FBiH;

13.          Historijska građevina – Filijalni hram Sv. apostola Petra i Pavla u Grbavcima, općina Gradiška, RS;

14.          Grupa građevina – 7 kuća u selu Vranci – selu srednjovjekovnih rudara i kovača, općina Kreševo, FBiH;

15.          Graditeljska cjelina – Radničko naselje Majdan, općina Vareš, FbiH.

 

Pored 15 pozitivnih odluka, na 59. sjednici Komisije, donesena je odluka kojom se utvrđuje da Partizansko groblje u Glavatičevu, općina Konjic ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom.

 

U proteklih deset godina, Komisija je donijela 878 odluka, od toga 743 pozitivne i 135 negativnih odluka.

 

1. Na 59. sjednici je razmatrana molba Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za davanje mišljenja o novom Idejnom rješenju uređenja prostora ispred Katedrale radi nastavka aktivnosti na izradi Urbanističkog projekta "Katedrala - Spomen obilježje papi Ivanu Pavlu II". Razmatranju su prisustvovali predstavnici Zavoda za planiranja razvoja Kantona Sarajevo, Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo. Zaključeno je da Komisija podržava postavljanje skulpture Papi Ivanu Pavlu II na prostor koji je predložen idejnim rješenjem, na način da se ne vrše intervencije na nacionalnom spomeniku, odnosno da se ne vrše izmjene na arhitekturi objekta Katedrale. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika će dati smjernice za dopunu projektnog rješenja koje isključuje izradu visokog postamenta, te će tim povodom organizirati sastanak sa predstavnicima Hrvatskog kulturnog društva "Napredak".

 

2. Takođe je razmatran zahtjev službe za društvene djelatnosti Općine Ilijaš za donošenje nove Odluke za Historijski spomenik „Mramorje” – grupa od 39 stećaka u Donjim Čevljanovićima, Ilijaš i stavljanje stare van snage. Za predmetno dobro Komisija je donijela Odluku o proglašenju nacionalnim spomenikom („Sl. glasnik BiH“, broj: 53/08). Pošto lokacija stećaka u Donjim Čevljanovićima nije izvorna, jer su 1968. godine, prilikom gradnje puta Sarajevo-Olovo-Tuzla, dislocirani bez prethodnih arheoloških radova, te su bili ugroženi prolaskom automobila i teških vozila, od strane općine Ilijaš pokrenuta je inicijativa za njihovim izmještanjem u Zaštićeno područje Bijambara. Iz tog razloga je Općina Ilijaš pozvala sve nadležne institucije i zatražila pomoć u rješavanju problema. Nakon svih izloženih činjenica, stav Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika je bio da se dozvoli presedan, te da se u ovom slučaju, dopusti izmještanje stećaka radi njihove zaštite, ali da to ne smije postati praksa u budućnosti. Elaborat o izmještanju stećaka uradio je Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, a nadzor nad provođenjem radova vršio je Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta. Stećci su premješteni i na taj način zaštićeni, postali su dostupni svim posjetiteljima prirodne zaštićene cjeline Bijambare, dok je brigu o njihovom održavanju preuzela Uprava Zaštićenog područja Bijambare. Nakon  svega navedenog Komisija je donijela zaključak da se izvrši izmjena i dopuna predmetne Odluke, s obzirom na nove činjenice vezane za novu lokaciju nekrpole.

 

3. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH donijela je zaključak da se od institucija koje su nadležne za poslove deminiranja zatraži čišćenje arheološkog lokaliteta – višeslojno prapovijesno naselje na Visu, općina Derventa od minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz prošlog rata. Tek nakon provedbe ove mjere biće moguće poduzimanje mjera na istraživanju i  zaštiti ovog vrlo važnog prethistorijskog lokaliteta, koji tek nakon toga može biti na zadovoljavajući način prezentiran javnosti.

 

4. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je u septembru 2012. godine započela realizaciju projekta pod nazivom EXtension of POtentiality of Adriatic Unesco Sites - EX.PO AUS (Širenje potencijala UNESCO područja na Jadranu). Radi se o prekograničnom projektu sufinansiranom sredstvima Evropske unije u okviru IPA Programa jadranske prekogranične saradnje 2007-2013. U projekat je uključeno 12 partnera iz sedam država na Jadranu: Grad Dubrovnik, vodeći partner, Istarska županija, Grad Split (Hrvatska), Pokrajina Ferrara, Općina Ravenna – Muzej umjetnosti, Općina Alberobello, Fondacija Aquileia (Italija); Univerzitet na Primorskem – Naučno- istraživački centar (Slovenija); Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore (Crna Gora); Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (Bosna i Hercegovina); Administrativni i koordinacijski ured Butrint (Albanija) i Općina Krf (Grčka). Projekt će se provoditi tokom 36 mjeseci, a njegova je ukupna vrijednost 3.324.700,40 EUR, od čega udio sufinansiranja predstavlja 85%, dok udio partnera iznosi 15% ukupne vrijednosti projekta. Opći cilj projekta jest uspostavljanje mreže saradnje UNESCO područja na Jadranskom moru kojima obiluje programsko područje (uključujući one koji tek priželjkuju to priznanje), koja će prekogranično razvijati i razmjenjivati visokokvalitetne tehničke i upravljačke vještine uključivanjem javnog i privatnog sektora, s ciljem stvaranja dugoročne zajedničke strategije za održivu valorizaciju site-ova, na temelju inovacija na upravljačkom, tehnološkom i energetskom nivou. Posebni ciljevi koje će projekt ostvariti su:

-         Prekogranični razvoj koncepata i alata za održivo upravljanje UNESCO područjima;

-         Prekogranično poboljšanje znanja, tehnika i tehnološke podrške;

-         Realizacija inovativnih pilot akcija na partnerskom području;

-         Zajednička valorizacija UNESCO područja na Jadranu.

Projekat EX.PO AUS u Bosni i Hercegovini usmjeren je prvenstveno na podizanje svijesti o značaju i vrijednostima vernakularne arhitekture, sa posebnim naglaskom na objekte mlinica. Projektom je predviđena restauracija četiri mlinice u Mostaru i Stocu te detaljno snimanje dijelova riječnih korita Bregave, Bune i Radobolje, u cilju utvrđivanja stanja sistema navodnjavanja i načina korištenja vodene snage rijeke koje je u određenom vremenskom periodu stvoreno ljudskom rukom.

Pored navedenog, predviđeno je i opsežno preliminarno snimanje objekata i cjelina vernakularne arhitekture na području Čapljine, Mostara, Stoca, Ljubuškog i Trebinja.

Podizanje svijesti o lokalitetima na UNESCO listi svjetskog naslijeđa kao i onima na UNESCO tentativnoj listi (Blagaj, Mostar i Stolac) sa akcentom na vernakularnoj arhitekturi, će se odvijati i u saradnji sa drugim partnerima na projektu a putem radionica, analiza turističkih posjeta, izrade web stranice i drugog promotivnog materijala.

Lokalni partner Komisije u projektu jeste Agencija Stari grad Mostar.

U okviru gore iznijetih projektnih aktivnosti, Komisija završava restauraciju dvije mlinice u Mostaru, izradu projektne dokumentacije za jednu mlinicu u Stocu a u toku je snimane dijelova riječnih korita. Planirano je da se navedene aktivnosti završe do sredine novembra tekuće godine.

Restauracija mlinica u Stocu i preliminarna snimanja vernakularne arhitekture su planirana za proljeće i ljeto 2014.godine.

 

(kraj)ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: