početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 54. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Prvi dan (ponedeljak 04.06.2012. godine)

1. Dnevni red 54. sjednice;

2. Zapisnik sa 53. sjednice Komisije, održane od 26. do 28. marta 2012. godine u Sarajevu;

3. Izvještaj o aktivnostima nakon 53. sjednice Komisije (period od 13.03. do 21.05.2012. godine);

4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju nakon 53. sjednice Komisije (period od 13.03. do 21.05.2012. godine);

5. Desetogodišnji izvještaj o radu Komisije (2002-2012. godina);

6. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Međunarodnom naučnom kongresu „Kupole u svijet“, od 19. do 23.03.2012. godine u Firenci,Italija;

7 .Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Regionalnoj konferenciji o nematerijalnom kulturnom naslijeđu, od 26. do 28.03.2012. godine u Prištini, Kosovo;

8. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Konferenciji "Umjetnost i estetika u globalnom svijetu", od 03. do 06.04.2012. godine u New Delhiju, Indija;

9. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na VII međunarodnom sastanku ICOMOS-ovog Međunarodnog naučnog komiteta za teoriju i filozofiju konzervacije i restauracije, od 26. do 28.04.2012. godine u Bakuu, Azerbejdžan;

10. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Međunarodnom simpoziju o osmanskim spomenicima i zadužbinama na Balkanu, od 07. do 09.05.2012. godine u Istanbulu, Turska;

11. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

12. Zaključak o brisanju dobara s Liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine (Graditeljska cjelina - Tvrđava u Jajcu; Graditeljska cjelina - Crkva sv. Nikole u Trijebnju, općina Stolac; Zgrada finansija u Jajcu; Pokretno dobro – Muzejska zbirka i bibliotečki fond franjevačkog samostana Duha svetoga u Fojnici);

13. Zaključak o uvrštavanju dobara na Listu ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine (Historijska građevina – Hotel Zagreb u Sarajevu, općina Centar; Historijska građevina – Stara željeznička stanica na Ilidži u Sarajevu, opština Ilidža);

14. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog lokaliteta – Mekota, Gornji Rakani, općina Novi Grad nacionalnim spomenikom BiH;

15. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Ostrovica - Ostrovački grad, prapovijesna gradina, srednjevjekovni i osmanski grad, općina Bihać nacionalnim spomenikom BiH;

16. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima i nišanima u Faletićima, općina Stari Grad Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH;

17. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Mjesto i ostaci prahistorijske gradine, kasnoantičkog utvrđenja i srednjovjekovnog grada Zmajevca, općina Čelinac nacionalnim spomenikom BiH;

18. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Ženska gimnazija u Sarajevu, općina Stari Grad Sarajevo, nacionalnim spomenikom BiH;

19. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Zgrada nekadašnje Škole u Rankovićima kod Novog Travnika ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

20. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Samostan Sv. Bonaventure u Visokom sa pokretnim naslijeđem nacionalnim spomenikom BiH;

Drugi dan (utorak, 05.06.2012. godine)

21. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka historijske građevine – Filijalna crkva Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi nacionalnim spomenikom BiH;

22. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Džamija sa haremom u Šabićima, općina Velika Kladuša nacionalnim spomenikom BiH;

23. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline Stare džamije Barake sa haremom u Grahovu, općina Velika Kladuša nacionalnim spomenikom BiH;

24. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka historijske građevine – Crkva svetog Ilije Proroka u Maglaju nacionalnim spomenikom BiH;

25. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Atik džamija sa haremom u Ćivama (Gornje Vukovije), Kalesija, nacionalnim spomenikom BiH;

26. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Željezni most princa Karla, opština Foča, nacionalnim spomenikom BiH;

27. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Rodna kuće Zulfikara - Zuke Džumhura u Konjicu ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

28. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Javna česma Careve vode nacionalnim spomenikom BiH;

29. Prijedlog odluke o proglašenju istorijskog spomenika – Narodno pozorište Republike Srpske (Spomen dom kralja Petra I Oslobodioca) nacionalnim spomenikom BiH;

30. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – zgrada poznata kao „Turski sud“ (Kula hadži Muhamed-bega) u Ribnici nacionalnim spomenikom BiH;

31. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Objekat carinarnice u Kreševu ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

32. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

33. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Treći dan (srijeda 06.06.2012. godine)

34. Konferencija za štampu;ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: