početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

Kampanja za očuvanje ugroženog naslijeđa - Donatorski sastanak

17.03.2005 , Sarajevo

 

U okviru Kampanje za očuvanje ugroženog naslijeđa, u Sarajevu je 17. marta 2005. godine, u zgradi Parlamenta BiH, održan donatorski sastanak u organizaciji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i Ambasade Kraljevine Norveške.

            Sastanak su otvorili Ambasador Kraljevine Norveške u BiH Henrik Ofstad, Ambasador Werner Wnendt, zamjenik Visokog predstavnika u BiH i Amra Hadžimuhamedović, predsjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

            Sastanku je prisustvovalo 36 predstavnika ambasada, inostranih i domaćih organizacija:

Snježana Derviškadić, USAID CCA, savjetnik u turističkom sektoru; Elizabeta Delalić, U.S. AMBASADA SARAJEVO, savjetnik; Edwina Sagitto, U.S. AMBASADA SARAJEVO, kulturni ataše; Lucienne Marmasse, EU RED, specijalni savjetnik; Božo Vukosa, REDAH (Regionana Hercegovačka Razvojna Agencija), direktor; Erik Pansard, FRANCUSKA AMBASADA, ataše za saradnju; Radomir Bejatović, MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH, kancelar; Ahmed Japer, PALESTINSKA AMBASADA, generalni sekretar; Miroslav Mojžita, SLOVAČKA AMBASADA, ambasador; Majed Maarouf, PALESTINSKA AMBASADA, ambasador; Srećko Latal, SVJETSKA BANKA, šef odnosa za javnost; Chassot Didier, AMBASADA ŠVICARSKE; Haller Veronique, AMBASADA ŠVICARSKE, ataše; Madeleine Sjestedt, KULTURNO NASLIJEĐE BEZ GRANICA, generalni sekretar; Anders Mollander, AMBASADA ŠVEDSKE, ambasador; Marie Larsson, AMBASADA ŠVEDSKE, prvi sekretar; Hidajet Eris, TURSKA AMBASADA, kancelar; Davut Nuriler, TIKA-TURSKA, koordinator; Biljana Marković, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a, pomoćnik ministra; Jonathan Stewart, BRITISH COUNCIL, posmatrač; Chris Rawlings, BRITISH COUNCIL, direktor; Aida Durić, MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA, stručni saradnik u kabinetu ministra; Una Zeger, OHR, politički analitičar; Dietrich Becker, OHR, Odijel SDHR (Senior Deputy High Representative); Zlatko Horvat, MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA, sekretar; Aldo Sicignano, ITALIAN COOPERATION OFFICE, direktor; Maria Esposito, ITALIAN COOPERATION OFFICE, saradnik; Vladimir Milin, USAID, projekt menadžer; John Seong, USAID, direktor ureda za ekonomsko restruktuiranje; Seid Turković, UNDP, koordinator; Hanefija Topuz, FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA, viši stručni saradnik; Šaran Dženana, ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, stručni saradnik; Svetlana Šiljegović, ZAVOD ZA ZAŠTITU NASLIJEĐA RS, direktor; Mulija Tabak Abedpour, FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, stručni saradnik.

 

Predstavnici Komisije su na sastanku prezentirali niz projekata koji su tematski odražavali sljedeće prioritete Komisije:

1.       Institucionalno jačanje na polju zaštite kulturnog naslijeđa:

i      Biblioteka i dokumentacioni centar Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

ii         Godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

iii        Formiranje Digitalnog arhiva kulturnog i historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine

2.       Hitne aktivnosti na očuvanju ugroženog kulturnog naslijeđa (37 najugroženijih spomenika u Bosni i Hercegovini) podizanjem svijesti građana, kao i interesa donatora i vlasnika putem Kampanje: Kulturno naslijeđe – blago koje nestaje. Za sve spomenike sa Liste najugroženijih spomenika Komisija posjeduje preliminarnu tehničku procjenu i osnovnu tehničku dokumentaciju.

i      Podrška Kampanji za ugroženo naslijeđe

ii         Historijski spomenik Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu

iii        Kolekcija ikona Srpske pravoslavne crkve u Livnu

iv        Staro jevrejsko groblje u Sarajevu

v     Blagaj, izrada tehničke dokumentacije historijske jezgre Blagaja

vi        Rekonstrukcija Aladža džamije u Foči – I faza: zaštita fragmenata, iskopavanje, selekcija, snimanje, dokumentiranje i konzervacija fragmenata

vii       Zaštita ostataka džamije i medrese Mehmed-paše Kukavice u Foči

viii     Program zaštite mosta na Plandištu

3.       Integracija kulturnog naslijeđa u razvojne planove – s posebnim osvrtom na razvoj kulturnog tuzima (Komisija je pripremila nekoliko prijedloga projekata)

i           Plan integracije kulturnog, historijskog i prirodnog naslijeđa u razvojni plan Stoca – turistički aspekt

ii         Blidinje – promocija i razvoj uloge prirode i turističkih ruta

iii        Implementacije odluka Komisije – Informacione table za nacionalne spomenike

 

 Donatori su održali prezentacije o njihovim strategijama kojim podržavaju integraciju uloge kulturno-historijskog naslijeđa u održivi razvoj Bosne i Hercegovine.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: