početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

             Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 08.09.2004. godine razmatralo način osiguravnja sredstava i tehničkih uvjeta za za zaštitu pronađenih ostataka Aladža džamije u Foči. Zaključeno je da će se Predsjedništvo angažirati na rješavanju problema i kontaktirati sa premijerima Vijeća ministara i entitetskih vlada, kako bi se omogućilo zajedničko rješavanje problema i pružiće podršku osiguranju budžeta za zaštitu spomenika.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: