početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Spomen-kosturnica

nazad

Status spomenika -> Privremena lista

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1 Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 16. do 18. decembra 2015. godine, donijela je

O D L U K U

I

Historijski spomenik – Spomen-kosturnica u Trnovu
gubi status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine i na njega se ne primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 9/02, 70/06 i 64/08).
Dobro iz stava 1 ove tačke nalazi se na prostoru označenom kao k.č. 457 z.k. uložak br. 327, k.o. Trnovo, općina Trnovo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
Mjere zaštite dobra iz stava 1 ove tačke trebaju biti utvrđene odgovarajućim prostorno-planskim dokumentima na lokalnom nivou.

II

Danom donošenja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 33/02, “Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/02, “Službene novine Federacije BiH“, broj 59/02 i “Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“, broj 4/03) briše se dobro upisano pod rednim brojem 745.

III

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) (http://www.kons.gov.ba).

IV

Prema članu V stav 4 Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH“.Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.Predsjedavajuća Komisije

Ljiljana ŠevoBroj: 04.2-2.4-65/15-5
16. decembra 2015. godine
SarajevoNema slika za traženi objekat.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: