početna stranica    
 
Članovi Komisije

Biografije

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika

Sekretarijat Komisije

Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika uručena Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa


Publikacije
BAŠTINA - Godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Kontakt

Ljiljana Ševo

Ljiljana Ševo (1962 – Banja Luka). Postdiplomske studije završila u Beogradu na Filozofskom fakultetu, na katedri za istoriju umjetnosti jugoslovenskih naroda srednjeg vijeka 1995. godine. Na istom fakultetu 2001. godine odbranila doktorsku disertaciju. U periodu od 1988. do 2006. godine u Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskih spomenika i prirodnog naslijeđa Republike Srpske u Banjaluci radila na više projekata vezanih za restauraciju pokretnog i nepokretnog naslijeđa. Zaposlena na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci. Objavila više knjiga i nekoliko desetina naučnih i stručnih tekstova.                                                          ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: