početna stranica    
 
Članovi Komisije

Biografije

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika

Sekretarijat Komisije

Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika uručena Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa


Publikacije
BAŠTINA - Godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Kontakt

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Temeljem stavka 2. članka 2. Aneksa VIII. Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i stavka 1., 2., i 3. članka 5. Odluke o Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika broj: 1-02-01-484/01 od 21. prosinca 2001. godine, Predsjedništvo BiH je, na svojoj 119. sjednici odražanoj 21. prosinca 2001. godine, donijelo:

O D L U K U
O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA
OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

I.

Ovom odlukom imenuju se članovi Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika.
Za članove Povjerenstva imenuju se:

- dr. Amra Hadžimuhamedović,
- dr. Dubravko Lovrenović,
- mr. Ljiljana Ševo,
- Tina Wik, i
- András J. Riedlmayer.


II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 1-02-01-492/01
Sarajevo, 21. prosinca 2001. godine

Predsjedatelj:
mr. sc. Jozo Križanovic

-----------------------------------

Na osnovu stava 2. člana 2. Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i stava 1., 2. i 3. člana 5. Odluke o Komisiji/Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika broj: 1-02-01-484/01 od 21. decembra/prosinca 2001. godine, Predsjedništvo BiH je, na svojoj 126. sjednici odražanoj 21. februara 2001. godine, donijelo

O D L U K U
O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU
ČLANA KOMISIJE/POVJERENSTVA
ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

I

Umjesto dr Andrasa J. Ridlmajera, u Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika imenuje se prof. Dr Zeynep Ahunbay.


II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Broj: 01-011-17-34/02
Sarajevo, 21. februara 2002. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Beriz Belkić


Na osnovu člana 2. stava 2. Aneksa VIII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 5. stava 1. 2. i 3. Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika (Službeni glasnik BiH, broj: 1/02 i 10/02) i člana 37 stav 1. i) Poslovnik o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 25/01 i 35/02), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 40. sjednici, održanoj 26. juna 2008. godine, donijelo

 

ODLUKA

O IMENOVANJU MEĐUNARODNOG ČLANA KOMISIJE ZA

OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

 

I.

 

Prof. dr. MARTIN CHERRY imenuje se za međunarodnog člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

 

II.

 

Mandat traje do 27. marta 2012. godine.

 

III.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja , a bit će objavljena u Službenom glasniku BiH.

 

 

Broj: 01-011-1496-41/08

Sarajevo, 26.juna 2008. godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI

            dr. Haris Silajdžić

 


Na osnovu člana 2. stav 2. Aneksa VIII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 5. stav 1. 2. i 3. Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 1/02 i 10/02) i člana 41. Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 25/01 i 35/02), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 11. sjednici, održanoj 27. marta 2007. godine, donijelo 

 

O D L U K U

O PRODUŽENJU MANDATA ČLANOVIMA KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA(1)

 

I.

 

Produžava se mandat članovima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, u sastavu: 

 

mr. AMRA HADŽIMUHAMEDOVIĆ, 

 

dr. DUBRAVKO LOVRENOVIĆ, 

 

dr. LJILJANA ŠEVO. 

 

II.

 

Mandat članova traje 5 godina. 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH". 

 

Broj 01-011-930-21/07

27. marta 2007. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajući

Nebojša Radmanović, s. r.

 

 

(1) Odluka je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 43/07

 

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: