početna stranica    
 
Članovi Komisije

Biografije

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika

Sekretarijat Komisije

Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika uručena Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa


Publikacije
BAŠTINA - Godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Kontakt

Kontakt

Kontakt:

 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

Adresa                          Maršala Tita 9A/1

                                    71000 SARAJEVO

Telefon                          00 387 33 276 760

Fax                               00 387 33 276 768

e-mail                           aneks8ko@bih.net.ba

 

Donacije za ugroženo naslijeđe:

Centralna banka BiH

KM       000 003 000 000 0145

EUR     935 9621 0000

USD     935 9621 0005

 

SWIFT adresa Centralne banke BiH         CBBSBA22

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Trg Bih br.1, Sarajevo

 

Sa obaveznom naznakom:

Za Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: