početna stranica    
 
Članovi Komisije

Biografije

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika

Sekretarijat Komisije

Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika uručena Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa


Publikacije
BAŠTINA - Godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Kontakt

Biografije članova

Dubravko Lovrenović

Detaljnije...   

Amra Hadžimuhamedović

Amra Hadžimuhamedović (1961.-Stolac, Bosna i Hercegovina). Studirala arhitekturu i razvoj arhitekture i naselja na univerzitetima u Sarajevu i Beogradu. Na Arhitektonskom f...
Ljiljana Ševo

...

Tina Wik / Commissioner until June 2008

Tina Wik (Helsinki, Finska, 1955. godina), arhitekta i konzervator. Studirala na univerzitetima u Stockholmu i Helsinkiju matematiku, socilogiju statistiku i humanu geograf...
Zeynep Ahunbay

Doktorirala 1976. godine na temu Otomanske arhitekture XVII vijeka. Radi kao professor historije arhitekture i arhitektonske zaštite na Arhitektonskom fakultetu u Istambulu...
Martin Cherry

Martin Cherry je gostujući profesor na Odsjeku za arhitekturu i građevinarstvo Univerziteta Bath (UK). Predavao je srednjovjekovnu historiju na Univerzitetima Exeter, St Andrews i Leicester prije nego što je stupio na mjesto direktora za istraživ...

Dr. Amir Pašić

Profesor Osnova arhitekture (1999); profesor Prostornog planiranja (2000); i profesor Teorije i historije arhitekture i očuvanja graditeljskog nasljeđa (2009).
Tenutno je angažovan je na Univerzitetu u Sarajevu, kao profesor i rukovodilac doktorskih studija na arhitektonskom fakultetu, i kao rukovodilac Centra za izgradnju kampusa.
Predavao je na više od 30 univerziteta širom svijeta, ...
Radoje Vidović


Radoje Vidović (1970.) profesor povijesti i zemljopisa, dipl.novinar. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru stekao diplomu profesora povijesti i zemljopisa (1998. godina), te diplomiranog novinara (2003.godina). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao magistarski studij povijesti. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu upisao magistarski studij žurnalistik...
Горан Милојевић

Горан Милојевић (16.8.1960. Бања Лука), архитекта, дипломирао је на Архитекто...
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: