početna stranica    
 
Članovi Komisije

Biografije

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika

Sekretarijat Komisije

Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika uručena Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa


Publikacije
BAŠTINA - Godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Kontakt

Sekretarijat Komisije

Organizaciona šema Sekretarijata

Izvršni dužnosnik - Mirzah Fočo (Biografija)

SEKRETARIJAT KOMISIJE

Shodno članu III Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i hercegovini  i članu 6. Odluke Predsjedništva BiH o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika («Službeni glasnik BiH», br. 1/02  i 10/02), stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije obavlja Sekretarijat Komisije, koji sačinjava stručno i kompetentno osoblje. Unutrašnja organizacija i struktura Sekretarijata Komisije utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koji je Komisija donijela na 2. sjednici održanoj od 07. do 11. maja 2002. godine, i na koji je Predsjedništvo BiH dalo saglasnost, broj: 01-1371-11/02 od 14.06.2002. godine.

 

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Komisije, Sekretarijat Komisije sačinjavaju:

-          izvršni dužnosnik (VSS),

-          pomoćnik izvršnog dužnosnika (VSS),

-          saradnik za arheologiju (VSS),

-          saradnik za pokretno naslijeđe (VSS),

-          saradnici za spomenike graditeljskog naslijeđa - 2 izvršioca (VSS),

-          saradnici za cjeline graditelj. naslijeđa i kulturne krajolike - 3 izvršioca (VSS),

-          saradnik za pravne poslove (VSS),

-          saradnik za tehničku koordinaciju (VSS) i

-          saradnik za finansije (SSS),

-          vozač-kurir-ekonom (SSS).

 

Radom Sekretarijata rukovodi i organizira izvršni dužnosnik.

Izvršni dužnosnik i službenici Komisije zasnivaju radni odnos u Komisiji. Sva navedena radna mjesta popunjena su na osnovu javnog konkursa.

 

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: